2007. április - 3. évfolyam, 4. szám

  • Sebestyén Tibor

A hazai árnyékgazdaság nemzetközi összehasonlításban

Az árnyékgazdaság aránya nem csökkenthető zérusra. Erre sehol a világon nincs példa. A legújabb számítások szerint az árnyékgazdaság aránya a világon legkisebb az USA-ban, majd Svájcban, Japánban, Ausztriában és Nagy-Britanniában. A magyar arány 38. helyezést jelent a világranglistán, ami nem rossz. Az érdekesség kedvéért megjegyezzük, hogy a világon (145 ország körében) az árnyékgazdaságra legnagyobb arányt Bolívia esetére kapták. Őt követte Grúzia, majd Panama, Zimbabwe, Azerbajdzsán és Peru.

Bővebben

  • Szatmári-Kirilla Terézia

Tömegkommunikáció vagy tömegmanipuláció?

Tömegkommunikáció vagy tömegmanipuláció?

Nyilvánvaló tehát, hogy a média uralma olyan folyamatok továbbgördülését biztosítja, amelyek egyre jobban lezüllesztik az emberiség szellemi és morális életét egyaránt. Mit kellene tennünk ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat megállítsuk, vagy legalább visszafogjuk őket? Olyan kérdéseket vetnek fel az ilyen nemes törekvések, amelyeken való töprengést, sőt gyötrődést, azt hiszem, egyetlen olyan ember sem kerülhet meg, akiben ott rejtezik a „láthatatlan valóságba”, a szellem szabadságába és igazságába vetett hit.

Bővebben

  • Novoszáth Péter

Az argentin pénzügyi válság anatómiája

Az argentin pénzügyi válság anatómiája

Számos hasonlóságot találhatunk az argentin válságot megelőző gazdasági körülmények alakulása és a jelenlegi magyar gazdasági helyzet között. Ezek közül mindenekelőtt kettőt emelnék ki. Egyrészt az argentin kormányokhoz hasonlóan a jelenlegi magyar kormány is jelentősen alábecsüli az ország adósságszolgálatának jelentőségét az államháztartás egyenlegének helyreállításában. Másrészt a jelenlegi magyar kormány is ugyanolyan meggyőződéssel hisz, és bízik abban, hogy az általa meghirdetett reformok kizárólag sikeresek lehetnek, és ezért nem vizsgálja más, alternatív megoldási lehetőségek célszerűségét, a már bevezetett intézkedések hatásait, eredményességét, valamint egyáltalán nem számol negatív forgatókönyvek bekövetkeztének lehetőségével, mint például Magyarország konvergenciaprogramja esetében.

Bővebben

  • Martonyi János

Még egyszer Közép-Európáról

Átélt már ez a régió sokkal nehezebb időszakokat is, háborúztunk egymás ellen, idegen hatalmak marakodtak rajtunk, kifosztották és megalázták a közép-európai nemzeteket. Most részei vagyunk egy nagyobb közösségnek, amelyik most ünnepelte történetének legeredetibb, legizgalmasabb, legösszetettebb és bizony legsikeresebb vállalkozásának ötvenedik évfordulóját. Sorsunk nem választható el ettől a közösségtől, ennek a közösségnek a jövőjétől. Közös felelősségünk ezért e vállalkozás folytatása, az integráció újralendítéséhez történő általunk korábban megígért lényeges hozzájárulás. Ez ma a közép-európai értelmiség elsődleges felelőssége, azé az értelmiségé, amely a jelenleginél sokkal, de sokkal nehezebb időszakokban is ébren tartotta a közép-európai szellemiséget és a közös kulturális örökséget. Ha Közép-Európát veszni hagyjuk, akkor nagyobb lesz az esélye annak, hogy nemcsak e szűkebb Európa, hanem egész Európa érdektelenné válik abban a nagyhatalmi játszmában, amely már megkezdődött és ahol sokan már most megelőlegezik Európa leírását. Ne engedjük, hogy igazuk legyen.

Bővebben