Lentner Csaba
A Fuggerektől a Fuggerekig? Avagy létezhet-e szuverén állampénzügyi rendszer a mi emberöltőnkben?
Lentner Csaba
From the Fuggers to the Fuggers? Can a sovereign public finance system exist in our generation?
Egy új világrend felé: új kihívások és válaszok
Matolcsy György
A magyar gazdaság, az MNB változó erőtere és annak okai
Domokos László
A koronavírus-járvány közpénzügyi kihívásai és a számvevőszéki válaszok
Domokos László – Pulay Gyula – Szikszainé Király Mária
A monetáris politika költségvetési hatásai
Fáykiss Péter – Horváth Balázs István – Horváth Gábor – Kiss-Mihály Norbert – Nyikes Ádám – Szombati Anikó
A pénz átalakulása a digitális korban
Drabancz Áron – Marosi Anna – Palicz Alexandr
Hitelezés válsághelyzetben – 2008 vs 2020
Deák Viktória
MNB Zöld Program
Vargha Bálint Tamás – Németh Erzsébet – Borcsiczky Zsuzsa
Integritási kockázatok és kontrollok világjárvány idején
Rákóczi Attila –Krizsán Anett
A Békés Megyei Kormányhivatal feladatellátása a koronavírus járvány elleni védekezés időszakában
Vállati innovációk és versenyképesség
Szentesi Ibolya – Túróczi Imre – Pónusz Mónika – Tóth Róbert
Az utódlás hatása a mezőgazdasági gazdálkodók együttműködési készségére
Bujáki János – Pataki János István
A mikro- és kisvállalkozások innovációs gyakorlatának különbségei
Saáry Réka – Csiszárik-Kocsir Ágnes
A biztonsághoz köthető vállalati felelősségvállalás vizsgálata
Veres Pál – Golovics József
Tehermegosztás és pénzáramlások a felsőoktatásban: ki fizeti végül a révészt?
Bencző László – Tóth Tamás – Baranyai Gergő
Zöldebb út a jövőbe
Társadalompolitika, jogtudomány, történelem
Botos Katalin
Fizikusok
Jenei György
Weberiánus lenne-e Max Weber a XXI. században?
Egedy Gergely
Nemzet kontra civilizáció? A „civilizációs államok” felemelkedése
Hőnich Henrik – Koi Gyula – Nagy Ágoston – Sáfrán József
Meglátások Schlett István: A politikai gondolkodás története Magyarországon című monográfiájának négy kötetes legújabb kiadásáról – I. rész
Tőzsér Anett
A Délvidék/Vajdaság turizmusának vizsgálata
Vehrer Adél
A Sokoró honfoglaláskori mondavilága
Sárai-Szabó Kelemen – Dömötör Mihály
A győri bencés gimnázium második államosított tanéve és a szerzetesek visszatérése
Giday András
Kettős deficit Magyarországon a 70-es és 80-as években
Prugberger Tamás
A facere típusú szerződések alakulása a gazdasági társasági jogalanyiság módosulása tükrében
Printz János Károly
Magyar sikerek az olimpiákon
Recenziók
Báger Gusztáv
Könyvismertetés Pulay Gyula: „Integritásmenedzsment – A bizalom megteremtése és megőrzése” című könyvéről
Ercsey Zsombor
Monográfia az adóztatás történetéről
Filczer-Plósz Krisztina
A Közös Agrárpolitika rendszere
Farkas Szilveszter
Recenzió a Közpénzügyek című könyvről
Fiatal kutatók tollából
Drabancz Áron
Túlnépesedő világ?!
Berényi Laura
Gondolatok a munkajog dogmatikai fejlődéséről, különös tekintettel a munkáltatói koncepció alakulására
Bosnyák-Simon Nikolett
A környezeti számvitel fejlődésének áttekintése és összekapcsolása a vállalatok tevékenységének környezetvédelmi aspektusaival
Kelemen-Hényel Nikoletta
Az európai építőipari mikrovállalkozások árbevételének hatása az európai uniós tagországok makrogazdasági mutatóira
Biljana Gutić-Bjelica
The Last Barrier
Vágner Vivien
Hajléktalan emberek foglalkoztatásának elősegítése