Lentner Csaba
Versenyképesség
Csaba Lentner
Competitiveness
Gazdasági és pénzügyi innovációk
Matolcsy György
A sikeres válságkezelés a 12 gazdasági fordulat tükrében
Domokos László
Miként támogatja az Állami Számvevőszék a jó kormányzást a közpénzügyek területén?
Kovács Árpád
A szabályalapú költségvetés szerepe Magyarországon a költségvetési stabilitásban, a fenntartható növekedésben és a hatékonyság javításában. Egy európai megoldás sikere
Kandrács Csaba
A bankfelügyelés megújulása
Kecskés András
A magyar tőkepiaci szabályozás, különös tekintettel az új befektetési formák megjelenésére
Botos Katalin
Egy pénzügyes közgazda gondolatai A közgazdaságtan megváltásáról
Csiszárik-Kocsir Ágnes
Ügyfeleket megtartó banktermékek és a pénzügyi tudatosság kapcsolata
Molnár Dániel – Regős Gábor
Az államadósság-kezelés átalakulása a visegrádi országokban
Domokos László – Makkai Mária – Szommer Virgil
Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalatai az állammenedzsment-szemlélet szolgálatában
Közigazgatás-tudomány, önkormányzatiság
Máthé Gábor
A posztmodern jogállam
Koi Gyula
Gérard Marcou és az összehasonlító közigazgatási anyagi- és eljárásjog I. Általános kérdések – Az európai uniós és a frankofón rendszer (francia példákkal)
Tóthné Kardos Krisztina – Karácsony Patrícia – Duschanek-Konta Kitti
Győr mint kulturális és kreatív város értékelése az Európa Kulturális Fõváros 2023 pályázat kapcsán
Laczkovits-Takács Tímea
Idősügy a győri Egészséges Városok Program tükrében
Társadalompolitika
Hoppál Bulcsú
Scruton konzervativizmusa. A szemantikai higiénia kívánalma
Fricz Tamás
Civilitika – A civil társadalom kialakulása Nyugat- és Közép-Európában, illetve Magyarországon
Zéman Zoltán
A gazdaságtudomány magyarországi helyzete és kapcsolódási pontjai a gazdasági fejlesztésekkel
Pintér Tibor
A természetes termékenységi ráta gazdasági meghatározói, különös tekintettel az európai uniós és magyar viszonyokra
Molnár Attila Károly
A kultúrpolitika és a modus vivendi esélye
Csala Elvira
Megfelelő alapok? Motiváció- és attitűdkutatás egy roma nemzetiségi iskola tanulóinak körében
Magyar történelem
Makkai Béla
Trianon – „hol nemzet süllyed el…”
Novák Attila
Vázsonyi Vilmos és kora – a recepciós törvények idején
Bruckner Éva
Az első magyar orvosnők nyomában
Nemzetközi kitekintés – Tudományos műhely
Botos Balázs
A ciprusi gazdaság sokarcúsága
Bábosik Mária
Recenzió Ling Chen A globalizáció manipulálása. A bürokraták befolyása a gazdaságra Kínában című könyvéről
Kerekes Etelka
Az állam gazdasági szerepe. Gazdasági folyamatok és kontrollingtechnikák alkalmazásának kapcsolata
Botos Balázs
Recenzió az Értékőrzés az ’50-es években. Gyurka – Rozgonyi György – ifjúsági közösségének a története című könyvről
Szöllősi Tamás
A helymarketing és településfejlesztés kutatottsága tudománymetriai szempontból