2017. december - 13. évfolyam, 4-6. szám

Lentner Csaba
Hiánypótlás
Csaba Lentner
Gap Filling
Ünnepi dolgozat
Gróf Bethlen István
A kálvinizmus szerepe a modern gazdaság kialakulásában
Állampénzügyi műhely, nemzetgazdaságtan
Kolozsi Pál Péter – Lentner Csaba – Parragh Bianka
Közpénzügyi megújulás és állami modellváltás Magyarországon
Botos Katalin
Közgazdasági tételek, amelyek áttörésre várnak
Bethlendi András
Államcsődök – zavaros vizeken?
Járosi Márton – Kovács Pál
Az energiaunió és a tagállami felelősség
Árva László – Mádi László
Az élőmunka terheinek csökkentése az egészségbiztosítási rendszer finanszírozásának átalakítása révén
Fekete Dávid
A nagyvárosi régiók működésének fenntarthatósága az EU-ban
Huszti Ernő
A magyar modell történeti, jelenkori és nemzetközi dimenzióban
Sebestyén Géza
Proaktivitás és innováció mint a jegybanki megújulás alapjai
Társadalompolitika
Sárközy Tamás
A sport mint nemzetstratégiai ágazat
Mihály Nikolett – Komáromi Nándor – Rónai Ramóna – Bruder Emese
Demográfiai és szociálpszichológiai hatások az életszínvonal minimális és ideális szintjének megítélésében
Kollár Csaba
Emlékeink lenyomatainak információbiztonsága
Gazdaság- és jogtudomány
Prugberger Tamás – Rácz Zoltán
A munka- és a közszolgálati jogi érdekérvényesítés alakulása 2010 után
Kecskés András – Ferencz Barnabás
A francia és a német társaságirányítás történeti és jogi tényezői
Tóth Zoltán József
Az Egyesült Államok alkotmányának kartális és történeti jellege
Iván Dániel – Koi Gyula
Állam és jog az ellentétek földjén I.
Cservák Csaba
Az alapvető jogok biztosa nemzetközi összevetésben
Bencsik András
A fogyasztóvédelem gazdaságelméleti alapjairól
Halász Vendel
A stakeholder elmélet és megjelenése az európai államok társasági jogában
István Bukovics
The “Good State”: Outline of the Last Three Years of Research
Pataki János István
A bírósági végrehajtás és a sérelemdíj
Nemzetközi gazdaság és társadalom
Kecskés András – Bujtár Zsolt
A kínai pénzügyi rendszer árnyéka
Pintér Tibor
Az európai integráció – gazdasági és politikai alapú elméleti megközelítések
Odorige Catherine Enoredia
Historical Perspectives of African Nationalism: with Focus on Nigeria
Diana Kucherenko
Integration of the Ukrainian Higher Education Into the Global Educational Space
Inna Strelchenko
The Use of Non-Parametric Criteria for the Evaluation of Similar Patterns in the Behaviour of the Economic System
Tudományos műhely
Sipos Zoltán
Recenzió a Vezetés a közjó szolgálatában című könyvről
Kopátsy Sándor
Az Európai Unió jövője
Szmodis Jenő
A globális integráció eszméjének gyökerei
Bertalan Péter
Nyitás Kelet felé
Cziczka Katalin
Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei
Szűts Zoltán
Recenzió a Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején című könyvsorozatról