Lentner Csaba
A monetáris politika dinamikája
Csaba Lentner
The Dynamics of Monetary Policy
Monetáris és kormányzati politika
Matolcsy György
Az új évtized mintázatai
Kolok András Bese – Szabó Eszter – Virág Barnabás
Gazdasági felzárkózás a veszélyek korában
Kandrács Csaba
A pénzügyi stabilitás fenntartása és a gazdasági növekedés támogatása a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti stratégiájának megvalósításával
Rákóczi Attila
A 2022-es történelmi aszály margójára
Munkaerőpiac
Tanárki-Fülöp István
Anticiklikus munkaerőpiaci támogatások Heves megyében 2020-2021
Balázs László – Keszi-Szeremlei Andrea – Kőkuti Tamás
A munkaerőhiány megítélésének vizsgálata a szállítási ágazatban
Kőmüves Zsolt – Szabó Szilvia – Szabó-Szentgróti Gábor – Hollósy-Vadász Gábor
Kisgyermekes anyák munkaerőpiaci visszatéréssel kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata iskolai végzettség szerinti bontásban
Politika- és jogtudomány
Hamza Gábor
Emlékezés Lónyay Menyhértre (1822-1884), a Magyar Tudományos Akadémia elnökére születésének kétszázadik évfordulóján
Egedy Gergely
Az eltűnt stabilitás nyomában: az Egyesült Királyság 2022-ben
Dobó Róbert – Pintér Tibor
A hagyományos politikai skálázás hiányosságai nemzetközi kitekintésben 2.0
Máthé Gábor
Polgári kori közigazgatásunk történeti jellemzői
Borvendég Zsuzsanna
Közvetítőkereskedelem és offshore a szocialista Magyarországon
Vehrer Adél
Egyesületi élet hazánkban a 19. század második felében
Társadalomtudomány
Sasvári Péter – Kaptay György – Várföldi Krisztián
A magyar egyetemek QS-2022 rangsorának elemzése
Golovics József – Veres Pál
Az egyetemi autonómia természete: alapítványi struktúra és állami fenntartás Magyarországon
Hegedűs Szilárd – Molnár Petronella
Felsőoktatási intézmények gazdálkodása 2016-2019 között, kitekintéssel a felsőoktatási modellváltás várható költségvetési hatásaira
Koudela Pál
Bevándorláspolitikák Kelet-Ázsiában elméleti megközelítésben
Kozma Dorottya Edina
Az emberi jólét és a fenntartható fejlődés összefüggésének vizsgálata
Lukovics Miklós – Nádas Nikoletta
A felelősségteljes innováció szerepe az autonóm járművek és a társadalom viszonyrendszerében
Mátyás Kapa
Possible Utopian scenario – Climate protection at the center of economic policy
Fiatal kutatók tollából
Dobos Oszkár
A kiberhadviselés projektszempontú értelmezése elméleti és gyakorlati síkon
Pirohov-Tóth Barbara
A felsőoktatás átalakulása és dilemmái az elmúlt években
Szöllősi Tamás
Háromszék turizmusa a koronavírus-járvány tükrében – Visit Covasna Safe Place
Rontó Renáta
Az első parlamenti házszabály Magyarországon
Iuliana Stratan
Quality Evaluation of Official Development Assistance Provided to the Republic of Moldova
Recenziók
Vehrer Adél
Unikális eredmények a magyar népköltészeti kutatásban – Recenzió Magyar Zoltán két mondakatalógusáról
Hezam Leila Melinda
Recenzió az Értelemközpontú pszichoterápia című könyvről
Póczik Szilveszter
Recenzió a Conflict and Peace in Western Sahara – The Role of the UN’s Peacekeeping Mission (MINURSO) című tanulmánykötetről
Hammerstein Judit
Az orosz birodalomépítés 20-21. századi alakváltozásai. Recenzió „Gecse Géza Orosz nagyhatalmi politika 1905–2021” című kötetéről
Szöllősi Tamás
Gregory J Ashworth élete és munkássága