Lentner Csaba
Szemelvény az infláció természetéről
Csaba Lentner
An Insight into the Nature of Inflation
A Magyar Nemzeti Bank szellemi műhelyéből
Matolcsy György
Vízió, cél és eszközök: Felzárkózás 2040-ig
Fáykiss Péter – Nyikes Ádám – Szombati Anikó
A pénz jövője - digitális jegybankpénz: az MNB a legaktívabb jegybankok között
Deák Viktória – Sárvári Balázs
A jegybanki zöld mandátum elméleti és gyakorlati aspektusai
Horváth Balázs István – Szabadkai Dániel
A monetáris politika zöld megújulásának bemutatása a Magyar Nemzeti Bank példáján keresztül
Államgazdaság - közvagyon gazdálkodás
Rigó Csaba Balázs
A Gazdasági Versenyhivatal inflációellenes munkájának bemutatása
Domokos László
Integritáselvű és eredményes vezetői irányítás a közvagyonnal működő gazdasági társaságoknál
Túróczi Imre – Fenyves Veronika – Tóth Róbert – Szentesi Ibolya
A kontrolling szerepe az államháztartás gazdálkodásában
Tátrai Tünde
Greenwashing a közbeszerzésben?
Kővágó Györgyi – Pónusz Mónika – Kovács Róbert – Tóth Róbert
Magyarország regionális térségeinek fejlesztési lehetőségei
Történelem, társadalompolitika, innováció
Prugberger Tamás
A szakmai érdek-, és munkaküzdelem jogi és politikai megítélésének kérdése a pedagógus és a háziorvos demonstrációk vetületében
Juhász Imre – Knoll-Csete Edit
Magyarország és a német tartományok – Együttműködés a múltban, fejlődési lehetőségek a jövőben
Hamza Gábor
Emlékezés Apponyi Albertre (1846-1933), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti és igazgatósági tagjára
Hamza Gábor
Adalékok a kolozsvári egyetem történetéhez
Gábor Hamza
Remembering Albert Apponyi (1846-1933), Honorary Member and Member of the Governing Board of the Hungarian Academy of Sciences
Kárbin Ákos
’48-as politika ’67-es alapon – A második Wekerle-kormány megalakulásának körülményei 1906 tavaszán
Henrietta Janik – Zsuzsanna Tassy – Zsuzsanna Éva Naárné Tóth
Impact Assessment of Intellectual Capital on Value Creation in Higher Education
Garai-Fodor Mónika – Jäckel Katalin
Munkahelyválasztás szempontjai és a motivációs ösztönzők megítélése Z generációs kínai fiatalok körében
Lukovics Miklós – Ujházi Tamás – Prónay Szabolcs
Az önvezető járművek elfogadásának társadalomtudományi vetületei – Kutatási lehetőségek és módszertani korlátok
Gellén Márton – Szalai Piroska – Varga Zsolt
Lehet, hogy konzervatív értékrendű Budapest? – A fővárosi értékrend-kutatás eredményei 2021-2023
Grandpierre Attila
A hosszú távú fenntarthatóság középszintű elmélete 1. rész – Az életközpontú közgazdaságtan döntésrendszerének megalapozása
Tudományos műhely, recenziók
Eperjesi Zoltán
A feltörekvő országok nemzetközi fejlesztési bankjai, valamint a multilaterális pénzügyi rendszer átalakulása
Marosi György Csongor
Korunk közigazgatás-tudományi paradigmáiról a helyi önkormányzatok tükrében
Székely Blanka – Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia
Ipar 4.0 és a szervezeti projektek sikere
Tóth Borbála – Lőrinc Balázs
A foglalkoztatottak rétegződése Magyarországon a munkaalapú gazdaság idején
Erdélyi Bence – Hortay Olivér
Javaslat a hazai lakóépületek energetikai felújításának innovatív finanszírozására
Nagy András
Recenzió Dr. Bertalan Péter: Sorsfordító évek 1990-1994 Dilemmák és alternatívák a gazdaságpolitikában című könyvéről
Schlett András
Gúzsba kötve táncolni Recenzió Botos Katalin: Egy közgazdász élete a köz szolgálatában című könyvről
Lovászy László Gábor
Recenzió Japán: Társadalom 5.0 – A történelmi múltból a szuperokos jövőbe – a magyar történelem tükrében című könyvről