Lentner Csaba
A piacgazdaság diszkrét bája
Csaba Lentner
The Discreet Charm of the Market Economy
Koronavírusjárvány-válság és gazdasági kezelése
Domokos László
A jól irányított állam fenntarthatóságának támogatása a járványügyi helyzet idején
Posgay István – Regős Gábor – Horváth Diána – Molnár Dániel
A koronavírus-járvány gazdasági hatásairól
Botos Katalin
A koronavírus-válság és a világ régiói
Bruckner Éva
A halál lovasának látogatásai járványok alakjában Magyarországon
Regionális és nemzetközi gazdasági trendek
Gyimesi Áron – Szennay Áron – Krankovits Melinda – Nagy-Keglovich Júlia – Rechnitzer János
Forrásözön és koncepcióváltás. Területfejlesztés a 2010–2014-es kormányzati ciklusban, a V4-ek összehasonlításában
Buskó Tibor László
A helyi önkormányzati szolgáltatásszervezés fenntarthatósága
Varga Bence
Viták a hazai pénzügyi felügyelés megújításáról a 20. század első felében
Csaba Szilovics
Experience in Tax Changes in Certain Central European Countries in the Past Two Decades
Andrea Vajda – Róbert Magda
Foreign Trade in the View of Competitiveness in the EU
Történelem, társadalom és politika
Jenei György
Magyar etnikai identitás és magyar állami szuverenitás. Történeti adalékok az eredetről, a történeti trendekről és a külső megítélésről
Golovics József – Veres Pál
Felsőoktatás és globalizáció. Egy tranzakciósköltség-alapú megközelítés
Bertalan Péter – Mészáros Virág
A minőség és érték dimenziói a felsőoktatásban
Biernaczky Szilárd
Magyar László megismerésének útja itthon és külföldön
Vincze János
A Nobel-díjas nemes Békésy György magyarságtudata
Tózsa István
Az alvilág földrajza
Műhelytanulmányok
Varga Károly
Világnézeti tolerancia. A vészhelyzet kiélezheti a kultúrharcot, de el is laposíthatja intenzitási görbéjét
Sági Judit
Zöldkötvények kibocsátásának egyes kérdései, a környezeti célokkal összefüggésben
Banyár József
A feleslegesre van pénzünk, a szükségesre pedig nincs időnk?
Keller Veronika − Printz-Markó Erzsébet
A marketinginnovációk szerepe a termál- és gyógyfürdők (spa) szektorában
Garai-Fodor Mónika
Az önkéntességre motiváló tényezők és az értékrend összefüggése a hazai Z generáció körében
Birher Nándor
A normák kapcsolati rendszerének feltárása a hatékonyabb szabályozási formák kialakítása érdekében
Vehrer Adél – Papp Bálint
Területi alapon szerveződő közösségek a Rábavidéken
Tőzsér Anett
A Kárpát-medencei magyar lakosság identitásának jellemzői
Orosz Tímea
Az osztrák civil társadalom. Tendenciák és történelmi következmények
Orsolya Falus
Piae Causae Foundations, Waqfs, Trusts. Legal- Historical Interactions
Anton Panchev
Relations Between Albanian Muslims and Christians at the End of the 19th and Beginning of the 20th Century
Nguyen Thi Thu Thuy – László Vasa
A New Approach in Rural Development in Vietnam: Evaluation of the National Target Programme for Building New Rural Areas, 2011–2015
Fiatal kutatók és PhD-hallgatók írásai
Makai Attila Lajos – Rámháp Szabolcs
Tőkealapok és vállalkozó egyetemek a lokális innovációs térben. Lengyel és magyar egyetemek friss tapasztalatai
Szűcs Boglárka – Pónusz Mónika
A fenntarthatóság fogalmának története, különös tekintettel a környezeti nevelésre és az innovációra
Kiss Lívia Benita
A hazai élelmiszeripari beruházások alakulásának ökonómiai kérdései 2013-tól napjainkig
Szöllősi Tamás
Erdélyi gazdasági víziók – Székelyföld
Peti András
Az erdélyi magyarok geopolitikaigeostratégiai helyzete és jövőképe a 21. században
Kupi Marcell – Tóthné Kardos Krisztina – Kálmán Júlia
Egy fiataloknak szervezett összművészeti fesztivál küldetése
Laczkovits-Takács Tímea
Győr lakásügyi politikája a rendszerváltás után