Lentner Csaba
Korszakhatáron
Csaba Lentner
End of an Era
Nemzetgazdasági pénzügyek, energetika, környezetvédelem
Horváth Diána – Molnár Dániel – Regős Gábor
2020–2022: Célkeresztben a felzárkózás és a versenyképesség
Tóth Róbert – Szük Krisztina – Sisa Krisztina – Szijártó Boglárka
Az oktatás és szakképzés szerepe a vállalati (és nemzetgazdasági) versenyképesség növelésében
Zöldréti Attila
Tükörkép a V4-országok 2019. évi versenyképességéről
Varga Bence
A hazai pénzügyi felügyelés helyzete a második világháború idõszakától a „felügyeleti rendszerváltozás” kezdetéig (1939–1986)
Bartók László
Válaszok a klímaváltozás kérdésére a fiskális és monetáris politika oldaláról
Boros Anita
A magyar építésügy és építésgazdaság összefüggései
Veres Pál – Golovics József
Az ingatlantulajdont érő negatív externáliák problémája a jogosultságok specifikációja és a tranzakciós költségek tükrében
Banyár József
Az önvezető autók lehetséges hatásai az életmódra és a gazdaságra
Jogtudomány, társadalompolitika
Visegrády Antal
A magyar jogi kultúráról
Prugberger Tamás
A jogalkotás és a jogalkalmazás torzulásának világjelensége és az ahhoz vezető okok
Koi Gyula
Gérard Marcou és az összehasonlító közigazgatási anyagi és eljárásjog II.
Lukács László István – Török Martina Zsófia
A magyar könyvvizsgálat történetének mérföldkövei a középkortól napjainkig
Árva László
Egy gondolat fejlődése – A gyermekfedezeti nyugdíjreform lehetősége és szükségessége
Novák Attila
Vázsonyi Vilmos és kora – recepciós küzdelmek
Nemzetközi kapcsolatok és gazdaság
Boros Szilárd – Kolozsi Pál Péter
Egy 21. századi geopolitikai összeütközés természetrajza Kína és az USA példáján keresztül.
László Erdey – Veronika Fenyves – Ádám Márkus – Tibor Tőkés
China Does Not Want a Trade War – The Case for Rare Earth Elements
Horbulák Zsolt
Munkanélküliség Szlovákia déli régióiban
Dobó Róbert
A hagyományos politikai skálázás hiányosságai nemzetközi kitekintésben
Morvay Szabolcs
Európa Kulturális Fővárosa projekt: A veszprémi, győri és debreceni pályázatok összehasonlító elemzése
Orosz Tímea
A német civil társadalom. Tendenciák és történelmi következmények a német nyelvterületen
Tudományos műhely
Laki Ildikó
Látlelet az önkéntességről
Tőzsér Anett
A magyar társadalom mentális egészségi állapotának bemutatása
Oleksandra Ashcheulova
Mechanism of Restructuring the Company As Part of Its Innovation Strategy
Tóth Róbert – Gyurcsik Petronella – Túróczi Imre
A vállalati pénzügyi kultúra és innováció szerepe Magyarország versenyképességének javításában
Molnár Petronella
Nógrád és Hargita megyei gazdasági társaságok működőképességének elemzése
Vágner Viktor
A vállalatok teljesítményének elemzése Balanced Scorecard alkalmazásával
Weninger Sándor
Városarculati megközelítések a 21. századi magyar városok településmarketingjében