A tartalomból

Színes, változatos áprilisi kínálatunk élén Martonyi János cikke áll. Térségünkkel, Közép-Európával foglalkozik az írás, szembenézve azzal az ellentmondással, hogy teljesült ugyan a régió több évszázados vágya és az európai integráció elválaszthatatlan részei lettünk, mégsem érezzük jól magunkat. A szerző elemzi rosszkedvünk okait és keresi a megoldás útjait.

Távolabbi térség, Argentína a következő írás témája. A tartós gazdasági egyensúlytalanság, az ország eladósodottságának magas szintje, az ikerdeficit a 2000-es évek elején Argentínában súlyos pénzügyi válsághoz vezetett. Ennek előzményeit, a válság kirobbanásában szerepet játszó hibás kormányzati döntéseket tekinti át Novoszáth Péter cikke, aggódva tekintve az akkori argentin és a jelenlegi magyar helyzet hasonlóságaira.

Azt látjuk-e, halljuk-e, amit akarunk, vagy azt, amit láttatni, hallatni akarnak velünk. Nagyon leegyszerűsítve, erre a kérdésre keresi a választ Szatmári-Kirilla Terézia cikke, felhívva a figyelmet a tömegkommunikáció szellemi és morális életünket veszélyeztető elemeire.

A számtalan fontos és érdeklődésre számot tartó téma mellett, amelyekkel cikkíróink az elmúlt két és fél évben foglalkoztak, háttérbe szorultak az önkormányzatok valamennyiünk életét érintő kérdései. Ezen adósságunk törlesztéseként jelen és következő számainkban is önkormányzatok vezetőivel készült interjúkat olvashatnak. Elsőként Láng Zsolt, Budapest II. kerületi és Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármesterek szólalnak meg.

Hogyan érhetnénk el évenként több mint ezer milliárd forintos többletet? Műhely rovatunkban Sebestyén Tibor írása közli ugyan a receptet, de arra is felhívja a figyelmet, hogy a hazai árnyékgazdaság kifehérítésétől várni a fenti eredményt, nem reális elvárás.

Lapszemlénk e havi kiemelt témája az Európai Unió 50 éves évfordulója. Az utcákon Európa-szerte önfeledten ünnepeltek, ugyanakkor mindnyájan, régi és új tagállamok többet, mást vártunk. Vajon képes lesz az öreg Európa a megújulásra?

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő