2005. december - 1. évfolyam, 11. szám

  • Péter Gyula

Otthonteremtés, lakásépítés, gazdaság

…ha megfelelő az otthonteremtés lehetősége egy országban, vagyis a lakásépítés támogatásának politikája, akkor növekszik a népesség, csökken a betegség, a kórházi kezelés költsége, csökken a gyógyszerigény, az alkoholizmus, a bűnözés, a válás, a munkanélküliség, és csökken számtalan egyéb, az államot terhelő kiadás.

Bővebben

  • Anka László

A Fidesz-MPSZ szavazóbázisa 1990-től napjainkig

…kilencvenben a Fidesz egyértelműen a fiatal korosztályok generációs pártja. Szimpatizánsainak átlagéletkora 33 év volt. A generációs jelleget erősítette a Fidesz politikusainak fiatalsága, illetve a közvélemény részéről az, hogy a fiatal politikusokat még tapasztalatlannak tekintették, így a pártot nem is sokan támogatták. Ugyanakkor az is a generációs pozíciót növelte, hogy az SZDSZ-t a hasonló ideológiai felfogás miatt a Fidesz nagytestvérének tekintették…

Bővebben

  • John O'Sullivan

A nemzetállam jelentősége a kiterjesztett Európában

Az embereket a nemzeti identitás, a kölcsönös lojalitás, a közös sors érzése köti össze. Ez a közös nyelvnek és a közös kultúrának az eredménye, valamint annak, hogy egy hosszabb időszakon keresztül ez emberek életét azonos intézmények irányítják.

Bővebben

  • Mádi László

Otthonteremtés – múlt, jelen, jövő

A mai válságosnak mondható helyzetben különös szükség van arra, hogy tisztán lássunk az otthonteremtés kérdéskörében. A következményeket az építőipar oldaláról a körbetartozások immár lassan drámai mértéke és az eladatlan lakások sokezres szintje jelenti, míg a családok a bizonytalanság,

Bővebben

  • Prugberger Tamás

Gondolatok Lentner Csaba könyvéről

DR. PRUGBERGER TAMÁS a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem professzora. I. Lentner Csabának, a Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Kara tanárának nemrégen megjelent könyve az 1990-es évek első éveiben megkezdett és azóta folytatott kutatásainak az összegzését tartalmazza.1 A könyv látszatra tanulmánykötet, amit a szerző úgy mutat be, mintha...

Bővebben

Condoleezza Rice levele

A Polgári Szemle 2005. szeptemberi számában adtuk közre neves közéleti személyiségek Bush elnök részére küldött levelét, melyet az 1956-os forradalom 50. évfordulójának megünneplésével kapcsolatban küldtek. A kapott választ az alábbiakban közöljük. Tisztelt Uraim! Bush elnök úr engem kért meg arra, hogy válaszoljak az Önök gondolatébresztő levelére, amelyben meghívják...

Bővebben