A tartalomból

Már a Polgári Szemle korábbi számaiban (2005. április, május) is foglalkoztunk az otthonteremtés, lakásépítés ügyével. Változatlanul vallva, hogy az egyik legfontosabb társadalmi, gazdasági, sőt szociális kérdésről van szó, ebben a számunkban is visszatérünk a témára. Mindkét szerző egyetért abban, hogy a jelenlegi lakáspolitika alapvetően elhibázott, és a következőkben jelentős szemléletváltásra van szükség.

Mádi László statisztikai adatok alapján bizonyítja, hogy a lakáspiaci helyzet változásai miatt nem annyira lakásépítési expanzióra, hanem inkább piaci konszolidációra, új célok és új eszközök alkalmazására van szükség. Péter Gyula, felvázolva a jelenlegi kormányzat lakáspolitikájának hibáit, javaslatokat tesz egy általa eredményesebbnek tartott lakáspolitikai szemlélet kialakítására.

Választások előtt a pártok számára igen fontos, hogy ismerjék saját szavazóbázisukat. Anka László a Fidesz szavazóbázisát térképezi fel, bemutatva azokat a változásokat is, amelyek 1990-től befolyásolták, hogy mely társadalmi osztályok, régiók, korosztályok, foglalkozás szerinti csoportok támogatták a pártot.

Drámai kérdésekre keresi a választ negyedik cikkünk szerzője, John O’ Sullivan. Fenntartható-e s ha igen, milyen intézményi formában az euroatlanti közösség? Kívánatos-e az Egyesült Államok számára, hogy fennmaradjanak a szuverén politikai hatalommal rendelkező európai nemzetállamok? Mi a szerepe mindebben a nacionalizmusnak?

Talán rendhagyónak tűnik Műhely rovatunk tartalma, hiszen ezúttal nem egy kutatási beszámolót ismertetünk, hanem egy rendkívül izgalmas témájú könyv (Lentner Csaba: Rendszerváltás és pénzügypolitika) kapcsán Prugberger Tamás gondolatait publikáljuk. Tanulságok azonban ebből is bőségesen levonhatók.

A hagyományosan gazdag sajtószemléből egy igen tanulságos elemzésre szeretném felhívni a figyelmet: a választások utáni Lengyelország jövője, amellyel a The Economist cikke foglalkozik, nem közömbös számunkra sem.

Végül: a Szerkesztőbizottság és a szerkesztőség tagjai nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kívánunk valamennyi olvasónknak!

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő