A tartalomból

Folytatjuk az Új Széchenyi Terv megalapozásában fontos szerepet játszó „Talpra állás és Felemelkedés Közgazdasági Programjának” ismertetését. Ezúttal az otthonteremtésről és lakásprogramról szóló összefoglaló tanulmányt mutatjuk be. A témához kapcsolódik Maráczi Zsolt cikke is, aki a bérlakásépítés jövőbeni lehetőségeit elemzi, kiindulva abból a tényből, hogy Európában Magyarországon a legalacsonyabb a bérlakások aránya.

Aktuális és mindenki számára létfontosságú kérdéssel, a társadalombiztosítás és a nyugdíjrendszer reformjával foglalkozik Botos Katalin és Botos József írása. A jelenlegi kormányzati elképzelésekkel egybehangzóan állítják: vissza kell térni az állami nyugdíjrendszer egy megreformált változatához.

A bolognai rendszer hatása a magyar felsőoktatásra és különösen a főiskolák és egyetemek közötti viszonyra: Iványi Károly cikkében erről és még számos fontos, a felsőoktatást érintő kérdésről olvashatunk, különös tekintettel a készülő, új felsőoktatási törvényre.

Széles körű munka folyik az új alkotmány előkészítése érdekében. Prugberger Tamás tanulmánya sorra veszi azokat a kérdéseket, amelyeket az új alkotmányban a jelenlegitől eltérően kell kezelni.

Hogyan vált az elmúlt 20 évben a magyar rendőrség az Európai Unió rendvédelmi rendszerének szerves részévé, s a jövő a még szorosabb együttműködésé vagy egy közös uniós rendőrségé? Ez a témája Németh Ágnes cikkének.

Mennyiben tulajdonítható a brit konzervatívok megerősödése David Cameronnak, a párt új irányvonalat képviselő elnökének, és mennyiben a másik oldal hibáinak? Erre a kérdésre keresi a választ Egedy Gergely írása.

A Modern és a Posztmodern mérlege Magyarországon 1990 és 2010 között. Pethő Bertalan nem először foglalkozik a témával lapunk hasábjain.

Lentner Csaba a Nováky Erzsébet által szerkesztett „Magyarország 2025-ben” című kötetet, Rigó Balázs pedig Ujváry Gábor összegyűjtött munkáinak új, „A harmincharmadik nemzedék – Politika, kultúra és történettudomány a neobarokk társadalomban” című kiadványát ismerteti.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő