A tartalomból

Ötéves európai uniós tagságunk mérlegét készítette el Becsey Zsolt, volt európai parlamenti képviselő. Mit vártunk mi az Uniótól, mi az, ami ebből teljesült, s miben csalódtunk? S mit várt az Unió tőlünk, és mit kapott? Izgalmas kérdések, amelyekre természetesen többféle válasz adható. Szorosan kapcsolódik e témához Perger Éva írása is, aki egy szűkebb terület, az EU regionális támogatásainak felhasználását elemzi. A sikerek mellett számos kihasználatlan, illetve nem kellő hatékonysággal kihasznált lehetőségre hívja fel a figyelmet, és a fő gondot a túlzott politikai befolyásolásban látja.

A kihasználatlan lehetőségekre utal Mező Ferenc cikke is, aki a válság által erőteljesen sújtott Észak-alföldi régió vállalkozóinak véleménye és statisztikai adatok alapján helyzetképet és megoldási javaslatokat fogalmaz meg. Nemcsak Észak-Alföldön, hanem az egész országban vészesen pusztul a termőföld. Ennek okairól és következményeiről már Kádár Imre értekezik, aki felhívja a figyelmet arra is: a termőföld nem csupán termelési tényező.

Póczik Szilveszter cikkének alapkérdése: van-e realitása annak, hogy itt és most fasiszta vagy ahhoz közelálló politikai előretörésről beszéljünk? A cikkben kifejtett érvelés alapján a válasz nemleges.

Ez évi 2. számunkban átfogó elemzést publikáltunk a cigányság helyzetéről, gondjairól, bajairól. Most örömmel adtunk teret egy olyan írásnak, amely arról számol be, hogy történnek pozitív lépések is a problémák megoldása érdekében. Balla Ágnes a ferencvárosi roma-koncepció létrehozásáról és megvalósulásáról számol be.

Évfordulót ünnepeltünk az idén: 20 éve nyílt meg a magyar határ az NDK-állampolgárok számára a szabadság felé. Írásunkkal a megemlékezésekhez kívánunk hozzájárulni, mégpedig az események tevékeny részesének, Békefy Lajosnak az emlékeivel.

Lindner Sándor egy korábbi írásában a munkahelyi kockázatokat a munkaadók oldaláról elemezte. Mostani cikkében ugyanezzel foglalkozik, munkavállalói nézőpontból.

A Polgári Szemlében először, de reményeink szerint nem utoljára közlünk angol nyelvű cikket. A Harkovi Egyetemről Savcsenko professzor arról ír, hogyan történik Ukrajnában a vezető tisztségeket betölteni kívánó személyek kiválasztása, illetve kiválasztódása.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő