A tartalomból

Az irányváltás több mint hatalomváltás, s azt szellemileg is elő kell készíteni. E munka fontos állomása a Jövőkép című kötet elkészülte, hangsúlyozta Orbán Viktor a kötet bemutatóján tartott beszédében. Erős állam, hitelesség, bizalom és erő – ezek a Fidesz elnöke szerint a pozitív jövőkép legfontosabb követelményei.

Az ország jövőjével foglalkozik Pavics Lázár és Várhelyi Krisztina cikke is. Tényekkel, számokkal igazolják, hogy a tervezett válságkezelési lépések, a gazdaság további zsugorítása, az egészségügyi, oktatási, szociális kiadások csökkentése nem a kiutat, hanem a válság további mélyítését jelenthetik.

Sikeres Magyarország nem létezhet sikeres cigányság nélkül – vallja meggyőződéssel Raduly József cikkében, amelyben a magyarországi cigányság kialakulásának történelmi áttekintéséből kiindulva a jelenkor legfontosabb feladatait összegzi.

Súlyos társadalmi gondokat feszeget Póczik Szilveszter is, a szegénység és a megélhetési bűnözés összefüggéseit elemezve. A komor magyarországi helyzetkép szempontjából az sem vigasztaló, hogy a fejlett világ nagyobb része hasonló gondokkal küzd.

Vizvári Béla nemzetközi tapasztalatok alapján értékeli a magyar kórházi ellátás helyzetét, s felhívja a figyelmet arra, hogy a pazarlóan, a beteg érdekeivel ellentétesen működő rendszer megérett a változtatásra. De nem úgy, ahogy a kormány 2006 és 2008 között megpróbálta.

Ma a munkavállalók számára a legnagyobb kockázat kétségkívül munkahelyük elvesztése. Ennek fényében háttérbe szorul az a tény, hogy munkaadói nézőpontból is igen komoly humán kockázatokkal kell számolni. Ezeket tekinti át Lindner Sándor írása.

A választási rendszer átalakításával kapcsolatos ötletek, javaslatok időről időre előbukkannak, azután a feledés homályába tűnnek. Ennek okait elemzi Lovas András, majd megfogalmazza a valós reformok követelményrendszerét. A 20. század kultúrpolitikájának egyik meghatározó személyisége volt Hóman Bálint. Politikusként végzetes hibákat követett el, tudósként és kultuszminiszterként sikeresen tevékenykedett. Ellentmondásos életművét Ujváry Gábor mutatja be.

Könyvvilág rovatunkban Gedeon Magdolna Prugberger Tamás legújabb kötetét, Zsugyel János pedig Vigvári András pénzügyekkel foglalkozó könyvét ismerteti. Mindkét mű igen aktuális a jelenlegi gazdasági-pénzügyi válság történéseit tekintve is.

A Civil Fórumban egy méltatlanul elhanyagolt tudományág, az ipargazdaságtan konferenciáját és a Baross Gábor Társaság legutóbbi állásfoglalását ismertetjük.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő