Rendszer-e a rendszerváltás?

A KJF Posztmodernológiai Kutatóközpontja, a Professzorok Batthyány Köre és a Magyar Kultúra Alapítvány rendezésében kerül sorra Tellér Gyula könyve kapcsán, a szerző részvételével

Rendszer-e a rendszerváltás?

címmel a

NEMZETSTRATÉGIAI ALAPPILLÉREK soron következő, XI. KONFERENCIÁJA

2009. március 25-én, szerdán, délután 17 órai kezdettel a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. (várbusszal a Mátyás-templomnál), I. emelet, Deák-terem.

Üléselnök: Pethő Bertalan. Előadók: Kulin Ferenc, Fricz Tamás, Antalóczy Attila, Fekete Balázs, Tellér Gyula. Az előadásokat vita követi.

Összefoglaló zárszót mond Náray-Szabó Gábor és Pethő Bertalan.

A konferencia előadóit és a vita résztvevőit a konferencia szervezői arra kérik, hogy nyilvánítsanak véleményt az alábbi témában, illetve keressenek választ – egyebek mellett – a következő kérdésekre:

  • Melyik társadalomelméleti modellt alkalmazzák, illetve milyen társadalomelméleti modellt használnak a téma kidolgozásában?
  • Adekvátnak tartják-e az ismertebb modellek fogalmi keretét a konferencia témájában megjelölt történések leírására és értelmezésére? Ha nem tartják adekvátnak, akkor miként fogalmazzák meg a különbözőség/ek/et?
  • Mely vonatkozásokban ragadják meg és tematizálják azt a sajátos folyamatot, melynek során a „rendszerváltás”-ból nem az lett – mind a mai napig –, aminek indult? Minek indult, és mi lett? Valóban felfogható-e rendszernek a „rendszerváltás”? Milyen ismérvek szerint igen, vagy nem?
  • Mi a tanulság a (magyarországi) „rendszerváltás” eddigi 18(-20) évének a történelméből?
  • Általánosítható-e ez a tanulság társadalomelméletileg, illetve társadalomfilozófiailag? Ha igen, miben és miként?
  • Milyen gyakorlati következtetéseket vonnak le az elméleti vizsgálódásaikból?
  • Milyen politikai lépesek megtételét javasolják?
  • Milyen sorrendben?

Az előadók előzetes tézisei, majd a konferencia vitaanyaga hozzáférhető lesz a Professzorok Batthyány Köre honlapján (www.bla.hu/professzorok/index.html)