A tartalomból

Mellár Tamás gazdaságpolitikai elemzése a liberális eszmék mindenhatóságának mélyreható kritikája. A számos megfontolandó gondolat közül csak egyet szeretnék kiemelni: a nemzetközi tapasztalatok szerint a sikeres felzárkózást megvalósító országokban a gazdasági átalakulás nem a liberális elvek alkalmazása révén, hanem az állam komoly szerepvállalása és védőernyője valamint a fokozatos és részleges piacnyitás mellett ment végbe. A piaci nyitáson ugyan már túl vagyunk, de a felzárkózás még előttünk van.

Az amerikai jelzálogpiac válságának hatásait tekinti át Pálinkás Ervin cikke. Hangsúlyozza, hogy a válság lefolyását tekintve egyelőre nem tűnik túl súlyosnak, de a következményeit lebecsülni sem szabad.

Életünk, egészségünk a tétje annak a reformnak nevezett ámokfutásnak, amelyet a kormányzati erők a társadalom egészének ellenében is támogatnak. Ráadásul mindez – mint Prugberger Tamás bemutatja – alkotmányellenes is, hiszen sérti az egészséghez való jogunkat.

A gazdasági intelligencia és a gazdasági információk a modern piacgazdaság fontos építőkövei. Péter György egy nagyobb kutatás keretében végzett vizsgálatok alapján számol be az emberi képességek természetrajzáról.

Műhely rovatunkban a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet munkatársainak most elkészült kutatási beszámolóját ismertetjük, mely a magyar gazdasági folyamatok térbeli különbözőségének jellemzőit mutatja meg. A tanulmány a térségi jövőképek megrajzolásával vázolja fel a legfontosabb összefüggéseket, így többek között a népességszám alakulásának, az infrastrukturális viszonyok javulásának vagy az uniós támogatások megoszlásának hatását az egyes térségek fejlődési irányára.

Az un. MOL-törvény körüli viták tükrében különös figyelmet érdemel lapszemlénk e havi számának kiemelt témája, amely áttekinti, hogyan kezelik a stratégiai ágazatokat más uniós országokban.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő