Bemutatkozik az Adóműhely

A magyar gazdaság letért az európai és globális felzárkózás ösvényéről. Ezt jelzik az államháztartás, gazdasági növekedés, kormányzati működés, hazai tulajdonú vállalkozási szektor válságjelei.

Ennél is súlyosabb a helyzet, mert a magyar politika, kormányzás, sőt az egész magyar közélet erkölcsi válságban van. Ennek tükröződései a politikai világ válságjelenségei.

A társadalom is rejtett válságot él át. Jelentős része újból berendezkedett egy olyan túlélési stratégiára, amely a jövő megalapozása helyett a napi túléléssel küzd.

Az országnak nincs jövőképe. Iránytű nélkül a társadalom többsége kivonul a közéletből, a közösségekből, az érdekvédelemből, a civil világból és bezárkózik saját egyéni, jobb esetben családi világába.

A politika, parlament, kormány elveszítette hitelességét. Az állam működése a szétesés jeleit mutatja. Sokasodnak a politika, társadalom és gazdaság válságjelenségei. A sok külön válság még nem ért össze, de külső lökésre egy pillanat alatt totális válság alakulhat ki.

Ebből a helyzetből nem lehet kis lépésekkel, fokozatosan, apránként és részenként kijönni. A politikában, kormányzásban és gazdaságpolitikában teljes – az emberek és a tőke felé a hitelességet helyreállító – fordulatra van szükség.

Az első lépés egy erkölcsi fordulat. Ez a politika, kormányzat és kormány, államigazgatás, rendőrség valamennyi területén szükséges fordulatokkal indul. Része azonban a gazdaság és a társadalom terén is egy teljes erkölcsi fordulat.

A mai magyar gazdaság működése alapvető elemeiben ellentétes a mindennapi erkölcs szabályaival. Ez érvényes fenn és lenn egyaránt. Valahol azonban el kell kezdeni. Azt javasoljuk, hogy a gazdaság területén szükséges erkölcsi fordulatot egy társadalmi megegyezésen nyugvó teljes körű adóreformmal indítsuk el.

Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézeten (MGFI) belül létrehoztunk egy adózással foglalkozó szakmai műhelyt, amely elemzésekkel kívánja segíteni az adórendszer átalakítását.

Az Adóműhely első két elemzését adjuk most közre a nyomtatott, illetve elektronikus változatunkban, kérve a nyílt és nyilvános közös gondolkodást.