A tartalomból

Érdemtelenül keveset foglalkoztunk eddig külpolitikai kérdésekkel, pedig történelmi tapasztalat, hogy hazánk számára földrajzi fekvésénél, nagyságrendjénél és nyitottságánál fogva döntő jelentőségű külpolitikánk sikeressége. Németh Zsolt áttekintve a jelenlegi kormány külpolitikájának gyenge pontjait és baklövéseit, cikkében figyelmét alapvetően arra fordítja, hogy milyen elvek alapján és milyen eszközökkel újítható meg a magyar külpolitika.

Mádi László is a megoldás lehetőségeit keresi, mivel meggyőződése, hogy a gazdaságpolitika jelenlegi útja zsákutca. A kizárólag egyensúlyteremtésre alapozott programok nem elegendőek és hosszú távon nem tarthatók fenn, elkerülhetetlen a növekedés bázisának kiszélesítése.

Ennek egyik módja, mint ahogy a következő cikkből kiderül, az innovációs tevékenység bővítése. Pakucs János írásában beszámol a Magyar Innovációs Szövetség felméréséről, amely egyértelműen, s nem először bebizonyította, hogy a fejlett világban innováció nélkül nincs gazdasági növekedés.

A globalizációt sokan dicsérik, sokan kárhoztatják, s az is egyértelmű, hogy ezen folyamatnak nyertesei és vesztesei is vannak. Ezen rendkívül ellentmondásos jelenség sok szempontból újszerű megközelítése Imre István írásában mindenképpen tanulságos olvasmány.

A makrogazdasági mutatók bűvöletében hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egy ország versenyképessége a vállalati szféra versenyképességén alapszik. A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézete Chikán Attila vezetésével olyan tudományos műhely, amely hosszú ideje végez felméréseket a magyar vállalatok versenyképességéről. Legújabb kutatásuk eredményeit foglalják össze Műhely rovatunk írásai.

Lapszemlénkből ezúttal azokra a cikkekre hívnám fel a figyelmet, amelyek az 1956-os magyar forradalom ürügyén íródtak. Tanulságos olvasmányok még akkor is, ha nem is örömteliek vagy talán vitathatók következtetéseik. Például az, hogy ötven évvel az 1956-os magyar forradalom leverése után a kommunizmus napjainkban is virágzik.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő