A tartalomból

Orbán Viktor, Matolcsy György és Cséfalvay Zoltán írásaiban többször is említésre kerül egy „aranysárga könyvecske”. Ez a kiadvány összegzi a Gazdasági Konzultáció sok száz résztvevőjének szóbeli és írásbeli helyzetelemzését és javaslatait, annak a gazdaságpolitikának a vezérfonalát, amelyet a következő kormánytól várnak. A kötetet a 2006. január 19-i konferencián nyújtotta át Matolcsy György, a Gazdasági Konzultáció vezetője Orbán Viktornak. A rendezvényen tartott előadások teljes terjedelmükben csak itt, a Polgári Szemle februári számában olvashatók. Egy új, patrióta gazdaságpolitika körvonalai bontakoznak ki, amely új módon születve és új tartalommal teremthet szövetséget az állam és a gazdaság között.

Merész lépésre szánta el magát Szlovákia 2004-ben. Adóreformja keretében bevezette azt az egykulcsos személyi jövedelemadót, amely a gazdasági szakértők körében máig állandó vita tárgya. Műhely rovatunkban a révkomáromi egyetem munkatársainak tanulmánya alapján első ízben olvashatunk Magyarországon átfogó elemzést a reform hátteréről és az eddigi, elsősorban kedvező tapasztalatokról. Egy tény: a szlovák adóreform a költségvetésre is pozitív hatással volt, s a korábbinál egyszerűbb és igazságosabb közteherviselést vezetett be.

Lapszemle rovatunk egyes írásai ezúttal nemcsak térben, hanem időben is messze látnak. A L’Express International arról tudósít, hogy 2025-ben Franciaországban törvényessé válik a többnejűség, befagyasztják a magánnyugdíjakat és iszonyatos a munkaerőhiány. Mindez persze csak fikció, ellentétben azokkal a cikkekkel, amelyek a nagyon is valóságos mai energiahelyzetről szólnak. Az orosz energiafegyver egyoldalról, az atomerőművek reneszánsza másrészről. Vajon mi lesz 2025-ben?

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő