Állásfoglalás

A Polgári Magyarországért Alapítvány Civil Egyeztető Fóruma – 145 civil szervezet nevében – aggodalommal értesült a Nemzeti Civil Alapprogramot (NCA) is érintő kötelező maradvány képzéséről és a támogatási szerződések megkötésének elhúzódásáról.

Az NCA honlapján található információk szerint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényben az NCA előirányzatában a támogatásokra felhasználható forrásból 2005. december 31-én legalább 2,3 milliárd forint előirányzat-maradványt kell képezni.

Ezzel a döntéssel a civil szervezetek nehéz – számos esetben lehetetlen – helyzetbe kerültek, mivel az elnyert támogatások egy része csak 2006-ban kerül kifizetésre. Ez sok esetben a szervezetek működését és programjainak megvalósulását veszélyezteti. A hónapok óta húzódó szerződéskötések miatt nagyszámú civil szervezet már így is jelentős gondokkal küzd, mivel szűkös forrásaik révén nem tudják biztosítani működésüket és programjaik megvalósítását.

A civil szervezetek tevékenységükkel kiegészítik és segítik a kormányzat munkáját a társadalom, a nemzet javára. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a minisztérium az év eleje óta erre a célra biztosított pénzforrásokat nagy késedelemmel, a következő évben fizesse ki.

Elvárjuk, hogy a kormányzat tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Nemzeti Civil Alapprogramból elnyert támogatások kifizetése mihamarabb, még 2005-ben megtörténjen. Elvárjuk, hogy a kormányzat a jövőben korlátozások és megkötések nélkül biztosítsa a civil szervezetek számára a törvényben megállapított forrásokat.