Polgári Közgazdasági Műhely

A Polgári Közgazdasági Műhely tanulmányai,
a Polgári Kormány átfogó programjai, polgári szerzők dolgozatai


 • Matolcsy, György (2015): Egyensúly és növekedés [Balance and Growth]. Kairosz Kiadó, Budapest
 • Palotai, Dániel – Virág, Barnabás (eds.) (2016): Versenyképesség és növekedés [Competitiveness and Growth]. Válasz Könyvkiadó, Budapest.
 • Patai Mihály – Parragh László – Lentner Csaba (2015): Magyarország a változó világban {Hungary in Changing World}, Éghajlat Kiadó, 2015
 • Lehmann Kristóf - Palotai Dániel - Virág Barnabás (szerkesztők): Magyar út - célzott jegybanki politika. Magyar Nemzeti Bank, 2017. ISBN 978-615-5318-11-5
 • Lentner, Csaba (creative ed.) (2013): Bankmenedzsment - Bankszabályozás – pénzügyi fogyasztóvédelem [Bank Management - Bank Regulation – Financial Consumer Protection]. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó (Dialóg Campus), Budapest
 • Lentner, Csaba (2013): Közpénzügyek és államháztartástan [Public Finances and the Study of the General Government]. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó (Dialóg Campus), Budapest
 • Lentner, Csaba (creative ed) 2015): A devizahitelezés nagy kézikönyve [The Great Book of Foreign Currency Lending]. NKE Szolgáltató Kft., (Dialóg Campus), Budapest
 • Lentner, Csaba (creative ed.) (2015): Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás [Fiscal Policy and the Management of Public Finances]. NKE Szolgáltató Kft., (Dialóg Campus) Budapest
 • Lentner, Csaba (2016): Rendszerváltás és pénzügypolitika [Change of Regime and Financial Policy]. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Novoszáth, Péter (2014): A társadalombiztosítás pénzügyei [Finances in Social Security]. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, (Dialóg Campus) Budapest
 • Lentner Csaba: Historic and scientific overview of state role in economic policies – presented through the example of Hungary » letöltés (.doc)
 • Lentner Csaba: Az állami szerepvállalás gazdaságpolitikájának történelmi és tudományos háttere – Magyarország példáján keresztül » letöltés (.pdf)
 • Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon. Vitairat, 2008 » letöltés (.pdf)
 • Jövőkép. Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon. Jövőkép sorozat 1. („a 75-ök vitairata”), Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet, 2009 » letöltés (.pdf)
 • Új Széchenyi Terv. Nemzetgazdasági Minisztérium. Vitairat, 2010 » letöltés (.pdf)
 • Új Széchenyi Terv. A talpraállás, a megújulás és a felemelkedés fejlesztéspolitikai programja. Nemzetgazdasági Minisztérium. Kormányanyag, 2011 » letöltés (.pdf)
 • New Szechenyi Plan. Government Official, 2011 » letöltés (.pdf)
 • Széll Kálmán Terv. Bürokrácia-csökkentő program I. Magyar Köztársaság Kormánya, 2011. április » letöltés (.pdf)
 • Magyary Zoltán Közigazgatás-Fejlesztési Program (MP 11.0) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2011. június » letöltés (.pdf)
 • Magyar Növekedési Terv. Nemzetgazdasági Minisztérium. Konzultációs anyag. 2011. december » letöltés (.pdf)
 • Botos Balázs: Az iparpolitika metamorfózisa. L'Harmattan Kiadó Budapest, 2010. 315 oldal
 • Lentner Csaba: Iparpolitika felsőfokon. Gondolatok Botos Balázs Az iparpolitika metamorfózisa című könyve kapcsán. In. Polgári Szemle, VII. évfolyam, 4. szám, 2011 » megnyitás
 • Lentner Csaba: A virtuális pénzvilág alkonya. Botos Balázsa Az iparpolitika metamorfózisa című könyvéről recenzió. In. Pénzügyi Szemle, LVI. évfolyam, 3. szám, 2011 » letöltés (.pdf)
 • Tóth Gergely: Botos Balázs Az iparpolitika metamorfózisa című könyvének ismertetője. In. Gazdasági Élet és Társadalom c. tudományos folyóirat, I-II/2011. WSUF, Budapest » letöltés (.pdf)
 • Judit Sági, Tibor Tatay, Csaba Lentner, Ildikó Virág Neumanné: Certain Effects of Family and Home Setup Tax Benefits and Subsidies. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 62:(2.) pp. 171-187. (2017) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba: Állampénzügyi rendszerváltásunkról - történeti és tudományos vázlat: ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professor emeritus 80. születésnapjára. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA XII. évf:(2. különszám) pp. 328-337. (2017) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba, Parragh Bianka: Interest Representation, Interest Alignment and the Role of Seeking Consensus in the Renewal Process of Hungarian State Management. INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 15:(1) pp. 71-84. (2017) » megnyitás
 • Lentner Csaba, Parragh Bianka: Érdekegyeztetés, konszenzuskeresés, participáció. In: Bábosik Mária (szerk.) Vezetés a közjó szolgálatában: Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment. 764 p. Budapest: Állami Számvevőszék; Typotex, 2017. pp. 515-555. Vezetés a közjó szolgálatában. Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment (ISBN:978-963-2799-42-1)">megnyitás
 • Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor: Social Responsibility in the Operation of Central Banks. FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 16:(2) pp. 64-85. (2017) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor: Társadalmi felelősség a központi bankok működésében. HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 16. évf:(2) pp. 64-85. (2017) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba: Az új magyar állampénzügyi rendszertan – az Alaptörvénnyel összefüggésben. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS X. évf:(Különszám) pp. 1-7. (2017) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba: A gazdaságpolitikai tervezés kihívásai nem konvencionális gazdasági térben - gazdasági és jogi közelítésből. GAZDASÁG ÉS JOG XXV. évf:(11) pp. 3-7. (2017) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba, Sági Judit, Tatay Tibor: A magyar családtámogatási rendszer prioritásai. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 5:(3) pp. 37-46. (2017) » megnyitás
 • Lentner Csaba: New Concepts in Public Finance After the 2007-2008 Crisis. ECONOMICS & WORKING CAPITAL 2017:(1-4) pp. 2-8. (2017) » megnyitás
 • Lentner Csaba: Az állampénzügyi kockázatok mérséklésének egyes jogi és gazdasági aspektusai. JURA 23. évf:(2) pp. 109-117. (2017) » megnyitás
 • Lentner Csaba: Szemelvények a magyar közpénzügyi rendszer fejlődéstörténetéből. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 2: pp. 84-97. (2017) » letöltés (.pdf)
 • Sági Judit, Tatay Tibor, Lentner Csaba, Neumanné Virág Ildikó: A család- és otthonteremtési adókedvezmények, illetve támogatások egyes hatásai. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 62:(2) pp. 173-189. (2017) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba, Parragh Bianka: Érdekegyeztetés, konszenzuskeresés és participáció - új dimenziók, állami attitűdök. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA 4:(2) pp. 26-40. (2016) » letöltés (.pdf)
 • Csaba Lentner, Krisztina Szegedi, Tibor Tatay: Corporate Social Responsibility in the Banking Sector. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 60:(1) pp. 95-103. (2015) » letöltés (.pdf)
 • Csaba Lentner: The Structural Outline of the Development and Consolidation of Retail Foreign Currency Lending. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 60:(3) pp. 297-311. (2015) » letöltés (.pdf)
 • Csaba Lentner: The New Hungarian Public Finance System – in a Historical, Institutional and Scientific Context. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 60:(4) pp. 447-461. (2015) » letöltés (.pdf)
 • Gasparics Emese, Horváth Erika, Lentner Csaba: A magyar önkormányzati rendszer gazdasági irányítása és koordinációja: 25. fejezet. In: Lentner Csaba (szerk.) Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás: Közpénzügyek és Államháztartástan II. 858 p. Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2015. pp. 611-636. (ISBN:978-615-5527-12-8) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba: Szociális piacgazdaságról és gazdasági függetlenségről: Nekrológ Csengey Dénesért. HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 28:(2) pp. 101-109. (2015) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba: A túlhitelezés globalizálódása a világban és Magyarországon. In: Lentner Csaba (szerk.) A Devizahitelezés nagy kézikönyve. 613 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2015. pp. 23-62. (ISBN:978-615-5344-62-6) Nyelv: Magyar » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba: A magyar nemzetgazdaság működésének gazdasági, rendszertani és jogszabályi alapjai – unortodox jegybanki eszközök bemutatásával ékesítve: 1. fejezet. In: Lentner Csaba (szerk.) Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás: Közpénzügyek és Államháztartástan II. 858 p. Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2015. pp. 31-76. (ISBN:978-615-5527-12-8) » megnyitás
 • Lentner Csaba: Önkormányzatok pénzügyi konszolidációja és működőképes állapotban tartásuk eszközrendszere: 26. fejezet. In: Lentner Csaba (szerk.) Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás: Közpénzügyek és Államháztartástan II. 858 p. Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2015. pp. 637-656. (ISBN:978-615-5527-12-8) » megnyitás
 • Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor: Társadalmi felelősségvállalás a bankszektorban. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 60:(1) pp. 96-104. (2015) » letöltés (.pdf)
 • Parragh Bianka, Lentner Csaba: Egyensúly és növekedés – Konszolidáció és stabilizáció Magyarországon, 2010–2014: Matolcsy György Egyensúly és növekedés (Kairosz Kiadó, 2015) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 60:(3) pp. 414-418. (2015) » letöltés (.pdf)
 • Csaba Lentner: The Debt Consolidation of Hungarian Local Governments. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 59:(3) pp. 310-325. (2014) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba: A bankszabályozás tudományos rendszertana és fejlődéstörténete. In: Lentner Csaba (szerk.) Bankmenedzsment: Bankszabályozás – pénzügyi fogyasztóvédelem. 526 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. pp. 27-86. (ISBN:978-963-08-5591-4) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba: Possibilities of Earning Living of Young People- Before and After Sub-Prime Crisis: Before and After Sub-Prime Crisis. In: Peter Schmidt, Martin Bartenberger (szerk.) Growing Up Under Globalisation [Felnőtté válás a globalizáció világában]: Health of children and juvendes [Gyermekek és fiatalok egészsége]. Wien: Club of Rome, 2011. pp. 2-9. » megnyitás
 • Lentner Csaba: A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa [A few historic and international aspects of the Hungarian economic crisis and crisis management] PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 55:(3) pp. 561-584. (2010) » letöltés (.pdf)
 • Csaba Lentner: A few historic and international aspects of the Hungarian economic crisis and crisis management. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 55:(3) pp. 581-606. (2010) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba: Valóban magasabb szintű gazdasági modell a magyar piacgazdaság, mint a piaci elemekkel átitatott tervgazdasági rendszer?: (The Hungarian economy based on market mechanisms is really represents a higher level model than the bureaucratic comminust planned economy? ) HELLER FARKAS FÜZETEK 8:(1-2) pp. 10-17. (2010) » letöltés (.pdf)
 • Lentner Csaba: Valóban magasabb szintű gazdasági modell a magyar piacgazdaság, mint a piaci elemekkel átitatott tervgazdasági rendszer?: (The Hungarian economy based on market mechanisms is really represents a higher level model than the bureaucratic comminust planned economy? ) HELLER FARKAS FÜZETEK 8:(1-2) pp. 10-17. (2010)
 • Kolozsi Pál Péter – Lentner Csaba – Parragh Bianka: Közpénzügyi megújulás és állami modellváltás Magyarországon. Polgári Szemle, 13. évf., 4–6. szám, 2017, 28–51. » megnyitás
 • Nagy Márton, Kolozsi Pál Péter: The Reduction of External Vulnerability and Easing of Monetary Conditions with a Targeted Non-Conventional Programme: The Self-Financing Programme of the Magyar Nemzeti Bank. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 2017:(special issue) pp. 99-119. (2017) » megnyitás
 • Szalai Ákos, Kolozsi Pál Péter: What shall we do for a more competitive Hungarian economy? POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 13:(Special Issue) pp. 185-199. (2017) » megnyitás
 • Kolozsi Pál Péter: Útkeresés és megújulás a közgazdasági gondolkodásban. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 11:(1-3) (2015) » megnyitás
 • Kolozsi Pál Péter: A közgazdasági és közpénzügyi paradigmaváltás rendszertana: recenzió a Közpénzügyek és államháztartástan című könyvről (Lentner Csaba könyvéről) POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 10:(1-2) pp. 500-508. (2014) » megnyitás
 • Horváth Bálint, Kolozsi Pál Péter, Németh Erzsébet:Számvevőszéki ellenőrzések a társadalom szolgálatában. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 9:(3-6) pp. 36-52. (2013) » megnyitás
 • Kolozsi Pál Péter: A nemnövekedés diszkrét bája. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 7:(3) pp. 110-115. (2011) » megnyitás
 • Kolozsi Pál Péter - Parragh Bianka - Pulai György: Jegybanki hitelösztönző programok rendszerezése – célzottság és intenzitás. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 2017/4. (p. 498-519.) » letöltés (.pdf)
 • Kolozsi Pál Péter: Hogyan törhetünk ki a közepes fejlettség csapdájából? PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 1: pp. 71-83. (2017) » letöltés (.pdf)
 • Kolozsi Pál Péter, Hoffmann Mihály: A külső sérülékenység csökkentése monetáris politikai eszközökkel: A Magyar Nemzeti Bank jegybanki eszköztárának megújítása (2014–2016) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 61:(1) pp. 9-34. (2016) » letöltés (.pdf)
 • Kolozsi Pál Péter: Monetáris politika, érdekcsoportok, pénzügyi válság. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 58:(1) pp. 35-52. (2013) » letöltés (.pdf)
 • Kolozsi Pál Péter: A helyi önkormányzatok eladósodottsága: okok, következmények és kihívások: az Állami Számvevõszék nemzetközi konferenciája az önkormányzati eladósodásról. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 57:(2) pp. 194-197. (2012) » letöltés (.pdf)
 • Kolozsi Pál Péter: A 2012. évi költségvetés makrogazdasági környezetét meghatározó tényezők: Az Állami Számvevőszék Kutató Intézetének tudományos konferenciája. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 56:(3) pp. 297-300. (2011) » letöltés (.pdf)
 • Zéman Z; Tóth A.: A stratégiai pénzügyi kontrolling és menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2018. 211 p. ISBN: 9789630599061 » megnyitás
 • Fónagy-Árva P, Zéman Z, Majoros Gy: Értékmérési módszerek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 48:(4) pp. 380-403. (2003) » megnyitás
 • Lukács János, Tóth Márk, Zémann Zoltán: A számviteli politika döntéstámogatásának modellezése ágazati mátrix fejlesztéssel. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2012:(3-4) p. 106-117. (2012) » megnyitás
 • Bárczi Judit, Zéman Zoltán: A pénzügyi kultúra és annak anomáliái. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 11:(1-3) pp. 101-108. (2015) » megnyitás | » megnyitás
 • Széles Zsuzsanna, Zéman Zoltán, Zsarnóczai J Sándor: The developing trends of Hungarian agricultural loans in term of 1995 and 2012: A magyar mezőgazdasági hitelek fejlődési trendjei 1995 és 2012 közötti időszakban. AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA 60:(7) pp. 323-331. (2014) » megnyitás
 • Bárczi Judit, Zéman Zoltán, Tóth Márk, Széles Zsuzsanna: Key indices of financial controll. JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATION: ECONOMY AND BUSINESS 2:(1) pp. 571-575. (2008) » megnyitás
 • Zéman Zoltán: Controlling a korszerű vállalatirányítás eszköze. GAZDÁLKODÁS 2: pp. 80-82. (1997) » megnyitás | » megnyitás
 • Zéman Zoltán, Judit Bárczi, Márta Groszné Szentirmai: The Information- Connection between the Strategic Management-Accounting and the Company Valuation pp. 1-20. Social Science Research Network (2011) » megnyitás
 • Zéman Zoltán, Bács Zoltán, Lukács János, Túróczi Imre: A pénzügyi kimutatásokból számítható mutatószámok korlátai. CONTROLLER INFO 4:(2) pp. 13-16. (2016) » megnyitás
 • Hegedűs Szilárd; Zéman Zoltán: Tőkeszerkezeti elméletek érvényesülésének vizsgálata a hazai önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében. STATISZTIKAI SZEMLE (ISSN: 0039-0690) 94: (10) pp. 1032-1049. (2016) » letöltés (.pdf)