Főszerkesztői beköszöntő

Tisztelt Olvasó!

A Polgári Szemle társadalomtudományi folyóirat szerkesztőbizottsága nevében megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm.

Kiadványunk a polgári értelmiség elismert szaklapja, 2020-ban már a XVI. évfolyamában jár. Szerkesztőbizottságunk, amelyben a hazai tudományos élet és az államigazgatás elismert szakemberei vesznek részt, kiemelt céljának tekinti a körülöttünk zajló gazdasági és társadalmi változások szakszerű, hiteles bemutatását. Évekkel ezelőtt, amikor Matolcsy György és Botos Balázs áldozatos munkájával és a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatásával elindult a folyóirat, fő törekvésként fogalmazódott meg, hogy a polgári értelmiségnek publikálási lehetőséget biztosítson, lehetővé tegye a polgári értékelvű közgazdaságtani és más társadalomtudományi diszciplínák körében született értekezések közzétételét. A Polgári Szemle köré szerveződő szakértők, szerzők gondolatai nagyban elősegítették a 2010 nyarától regnáló Polgári Kormány első lépéseit, munkáját, hiszen az ellenzékiségben töltött évek alatt értékes dolgozatok, műhelymunka vitairatok, könyvek születtek a közös gondolkodás és az értékteremtő légkör inspirációjában.

2011 januárjától, átvéve a kormányzati feladatok ellátását is felvállaló elődök szerepét, a tudományos műhelyként funkcionáló szerkesztőbizottság stratégiájában és a köré gyűlő szerzők írásaiban kiemelt szerepet kap az alapjaiban átalakuló gazdaságpolitika, az állam újjászervezésének tudományos rendszertan igényű bemutatása. Szerzőink nemzetközi vetületű dolgozatai a külpolitikai kérdéseken túl érintik az Európai Unió, a számos problémával szembesülő eurózóna-térség küzdelmét, annak magyar kihatásait, ugyanakkor az európai uniós elnökségünk sikereit is. De esik szó a regionális politika, a területfejlesztés, a közigazgatás, a köz- és felsőoktatás, az egészségügy megváltozó feltételrendszeréről, működéséről, vagyis a Polgári Kormány előtt álló államigazgatási, társadalompolitikai kihívásokról, azok közérthető tudományos igényű bemutatásán keresztül.

S, ha lágyabb ének kell nekünk? Olvashatnak az irodalomtudomány professzoraitól nyelvünk eredetéről, történelmünkről, eleink vitéz cselekedeteiről, a világtörténelem sorsfordító eseményeiről, magyar szerzők megjelenő könyveiről és külföldi tudósok magyar vonatkozású, a mi mindennapjainkat is behatároló értekezéseiről recenziókat.

Célunk, hogy a kéthavonta megjelenő lapszámainkban a vidéki egyetemek, főiskolák oktatói, PhD-hallgatói és a fiatal, a polgári értelmiség előtt talán még kevésbé ismert pályakezdő kutatók írásainak is helyet biztosítsunk. Bátran küldjék továbbra is dolgozataikat!

Lapunkat előfizetve, vagy weben böngészve, kellemes olvasást kívánok!

Prof. Dr. Lentner Csaba egyetemi tanár

főszerkesztő