Mit – miért? A köznevelés megújítása 2010–2014 című, megjelenés előtt álló könyvéről1

Dr. Hoffmann Rózsa országgyűlési képviselő, egyetemi docens, PPKE BTK (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

1

Összefoglalás

A Mit – miért? című könyv a Fidesz–KDNP kormányzás négy éve alatt meghozott oktatáspolitikai intézkedéseket értelmezi, az egyes fejezetek bemutatják egy-egy döntés okait és céljait.

On the Forthcoming Book Entitled What and Why? Revamping Public Education 2010–2014 by Rózsa Hoffmann

Summary

The book entitled What and why? explains the actions taken by the Fidesz-KDNP government during the four years of their mandate. The individual chapters present the reasons and purposes of each decision adopted.


2010 és 2014 között, a Fidesz–KDNP-szövetség kormányzásának első négy évében teljesen átalakult, megújult a köznevelés rendszere. Orbán Viktor miniszterelnök úr döntése értelmében a Kereszténydemokrata Néppártnak, személy szerint nekem adatott a megtiszteltetés és a szerencse, hogy a változásokat irányítsam. Hála és köszönet érte mindazoknak, akik lehetővé tették. Így cselekvő részese, mi több, kezdeményezője lehettem a talán legnagyobb léptékű társadalmi átalakításnak, amely az elmúlt négy évben történt.

A folyamatot szokatlanul nagy, alig követhető sajtóvisszhang kísérte a kezdetektől fogva. A lárma zűrzavara mind a közbeszédben, mind a parlamentben felerősítette a változásokat ellenzők hangját. Amely a legtöbbször hamis volt: nem nélkülözte a tévedéseket, a valószínűleg szándékos torzításokat, azaz hazugságokat sem, egészen a gyalázkodásig. Mindezt végigélni olykor izgalmas, elviselni pedig olykor nehéz volt. Ám meg kellett és kell értenünk: az iskolarendszer irányultsága és teljesítménye meghatározó egy ország közeli és távolabbi jövője szempontjából, ezért a mindenkori ellenzék minden erejével és – sajnos – eszközökben sem válogatva próbálja e területen érvényesíteni a saját értékrendjéből fakadó elgondolásait. Vagy egyszerűen csak ádázul nekimegy mindennek, mert úgy véli, ezzel a harsány tagadással lesz képes megnyerni a választókat, és átvenni a kormányzást a protest szavazók voksainak jóvoltából. Mint ismeretes, várakozásaikban ezúttal csalódniuk kellett. 2014. április 6-án a Magyarország jövőjéért felelősséget érző és vállaló felnőtt emberek (akik elmentek a választásra) nagy többsége igent mondott mindarra, ami a négy év alatt történt. Vagyis jóváhagyták az oktatáspolitikánkat is. Nem lehetett őket megtéveszteni: nagynagy többségük a folytatásra szavazott.

A Mit – Miért? című könyv megírására éppen ez a – sokak által érthetetlen – helyzet inspirált. Hogy miközben mi, a többség, teljes szakmai tudásunkkal és lelkiismeretünkkel meg voltunk és vagyunk győződve arról, hogy a Magyarország felemelkedését szolgáló helyes utat követjük, a híreket figyelő emberek félrevezetett csoportjai mégis úgy vélhetik, hogy megkondultak a vészharangok az iskolák felett. Mert a minden alapot nélkülöző hamis szóáradat azóta sem szűnt meg: az ellenzékben levők szószólói továbbra is hamis színben tüntetik fel a kétségkívül elért eredményeinket, sikeres lépéseinket. Most, hogy a köznevelés irányításában már nem a végrehajtás részeként, hanem a demokráciákban szokásos módon kontrollt gyakorló Országgyűlés képviselőjeként veszek részt, megkerülhetetlennek tartom a tisztánlátás elősegítését. A néhányakban esetleg még mindig élő tévhiteket szeretném eloszlatni, valamint összefoglalni és megértetni az olvasókkal, hogy pontosan milyen intézkedéseket hoztunk (mit végeztünk el), és hogy mi volt és marad mindezzel a célunk (miért kellett megtennünk, amit tettünk).

Bár a minisztériumokban javarészt jogalkotási munka folyik, amely a mindenkori politikai szándékot foglalja szabályrendszerekbe, a könyv mégsem jogvagy politikatörténeti fejtegetéseket tartalmaz. Nem is események leírását, a kíváncsiságot kielégítő bizalmas közléseket vagy a közigazgatási munka olykor fárasztó elemeinek taglalását. Szándékosan nem fárasztom az olvasót statisztikai adatokkal, csak a legszükségesebbekre térek ki, mivel nem grafikonokkal vagy egyéb bizonyítékokkal akarom álláspontomat alátámasztani. Nem tudományos vagy tudományoskodó leírásra készültem. Hanem – szándékom szerint – a laikusok és a szakemberek számára egyaránt érthetően megfogalmazott hiteles magyarázatát kívánom adni valamennyi meghozott és még meghozandó intézkedésünknek, az elmúlt négy év történéseinek. A könyv tehát arról szól, ami a címe is: mit miért, mi célból tettünk. Vagyis az elvégzett munkáról, amelynek folytatásáért dolgozunk még sokan és sokat a továbbiakban.

Az egyes fejezetek egy-egy intézkedést/történést írnak le tematikus szerkezetben, azok okait és céljait ismertetik. A tartalomjegyzékből nyomon követhetők a témák; ki-ki az őt leginkább foglalkoztató kérdésre összpontosíthat. Mindazonáltal örömömre szolgálna, mert a köznevelés ügye iránti elkötelezettségnek tekintem, ha mind többen végigolvasnák az egészet: diákok, szülők, nyitott gondolkodásra kész nők és férfiak, pedagógusok, oktatási szakemberek, a közigazgatás munkatársai, no és természetesen politikusok.

Jegyzetek

  • 1. A könyv fejezetei a következők: A nemzeti köznevelési rendszer új alapszabálya, a törvény; Egységesség és sokszínűség. A tartalmi szabályozás (tantervek és tankönyvek) megújulása; Érettségi és felvételi változások; Állami szerepvállalás: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ; Igazgatók helye és megváltozott szerepe; Egyházi és magánintézmények, az iskolarendszer sokszínűsége; Pedagógus-politika, Tehetséggondozás; Felzárkóztatás; Szakszolgálatok; Nemzeti Pedagógus Kar; Tanulói eredmények; Magyar nemzeti önazonosságunk erősítése; Emberi vonatkozások.