A tartalomból

Magyarország jövőbeli versenyképességét alapvetően befolyásoló kérdések között is kiemelkedő jelentősége van felsőoktatásunk sikerességének, illetve problémáinak. Az új felsőoktatási törvény javaslata nemcsak az oktatási rendszeren belül, de a széles közvéleményben is komoly vitákat váltott ki. (Ne feledjük, 2004-ben több mint 400 ezer hallgató tanult felsőfokú intézményben!) A Polgári Szemle jelen számában két cikk is foglalkozik e témával, s szakavatott íróik számos kritikával és javaslattal gazdagítják a témakörrel kapcsolatos ismereteinket.

Az Európai Unióba való belépésünk a területfejlesztési politika számára is új kihívásokat és új forrásokat jelent. Tudunk-e élni ezen lehetőségekkel, tudunk-e változtatni az évtizedes rossz beidegződéseken? A területfejlesztési források bővülése együtt fog-e járni a területi különbségek csökkenésével? A témakörrel foglalkozó cikk szerzője többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Februári számunkban a magyar aprófalvak helyzetéről közöltünk egy rendkívül megrázó „segélykiáltást”. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság elnöke cikkében az erdélyi vidék, az erdélyi falvak talán még kilátástalanabb sorsát elemzi, de megfogalmazza az uniós belépés közeledése miatt egyre égetőbbé vált tennivalókra vonatkozó javaslatait is. A Széchenyi Terv talán legsikeresebb pályázatai az egészségturisztikai fejlesztésekhez kapcsolódtak. Ez a program Magyarország turisztikai kínálatának színvonalát, területi szerkezetét jelentősen megváltoztatta. Hogy mit jelentenek ezek a fejlesztések konkrétan az adott település, a régió s az ország egésze számára, erre ad választ a Műhely rovatunkban ismertetett kutatási beszámoló.

Lapszemle rovatunkban ezúttal a gazdasági témájú cikkek ismertetése mellett társadalmi-politikai elemzésekről is olvashatnak az érdeklődők. Íme egy érdekes és megszívlelendő gondolat az egyik recenzióból: „Amerika 2004-es elnökválasztása kiváló példa arra, hogy a szegényebb rétegek számára sem feltétlenül a pénz az elsődleges téma. A hitvallás legalább ennyire jelentős lehet!”

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő