Köszöntő

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány egy új gazdasági-társadalmi folyóirat indításával szeretné gazdagítani a mindennapok meghatározó kérdései iránt érdeklődők szellemi étlapját. A Polgári Szemle a hagyományok tiszteletét az új világ kihívásainak figyelembevételével kívánja ötvözni, a szó nemes értelmében vett konzervatív megközelítést és a modern világunkat előrevivő gondolkodásmódot egyidejűleg képviselve.

Küldetésünk egyértelmű: szeretnénk bemutatni, megismertetni a polgári értékrendhez kötődő, közérdeklődésre számot tartó véleményeket, kutatási eredményeket, tolmácsolva a valós világ jelenségeinek változásait és a jobbításra tehető javaslatokat. Szeretnénk egyidejűleg vitára is ösztönözni, hiszen a valódi, értékteremtő szakmai viták a gondolkodás továbbfejlődésének elengedhetetlen fórumai. Vitacikkeinkhez ezért örömmel várjuk mindazok észrevételeit, akik megtisztelnek írásaikkal minket és az Olvasókat.

A magyarországi társadalomtudományi folyóiratok, rendszeres publikációk száma sajnálatosan lecsökkent az utóbbi 15 évben. S ezen hiányt nem pótolja az sem, hogy a világ kinyílt ezen a téren is, s Amerikától Japánig minden elolvasható. Lapszemle rovatunkkal a bőséges kínálatban való tájékozódást szeretnénk megkönnyíteni.

Egy új folyóirat indítása nemcsak hihetetlenül izgalmas feladat, hanem óriási kockázatot is rejt magában. Vajon eljut-e az az üzenet, amit közvetíteni szeretnénk az Olvasóhoz? Vajon tükröződik-e a végeredményben az előkészítés rengeteg erőfeszítése? Tudunk-e valós értékeket közvetíteni, és fent tudjuk-e tartani tartósan is az Önök érdeklődését? Ezekre a kérdésekre ma még nem adható válasz, csak azt tudjuk, hogy minden erőnkkel ragaszkodni fogunk azokhoz az elvekhez, amelyekből kiindultunk. Azaz szakmailag hiteles, érdekes, minőségi lapot szeretnénk kiadni, amely elkötelezett a szellemi tisztesség és az újra való törekvés iránt.

Kinek szánjuk a lapot? Nem titkoljuk, elsődlegesen a fiataloknak, akik akár az egyetemek, főiskolák vagy más tanintézetek hallgatói, akár már dolgoznak, nyitottak a valóság megismerése iránt, és kíváncsiak a mélyebb összefüggésekre is. De szeretnénk eljutni mindazokhoz is, akik nem kor szerint, de gondolkodásmódjukban, szellemi érdeklődésük alapján fiatalok. S reméljük azok figyelmét is, akik tehetnek valamit a gazdaság, a társadalom problémáinak megoldását illetően.

Bár Magyarországon az internetellátottság messze elmarad az Európai Unió korábbi tagjainak átlagától, a jövő kétségkívül az infokommunikációé. Ezért a hagyományos, nyomdai úton előállított Polgári Szemle mellett megjelenünk a világhálón is, remélve, hogy így még szélesebb kör számára válnak elérhetővé gondolataink.

Kérjük, fogadják ugyanolyan érdeklődéssel a Polgári Szemlét, amilyen lelkesedéssel a kiadvány alapítói, előkészítői, szerzői segítették a lap megszületését. S ha ötletük, javaslatuk van, hogyan tudnánk még hitelesebb, érdekesebb módon megjelenni, milyen témakörökről olvasnának szívesen, kérjük, juttassák el ezeket a Szerkesztőségbe.

Matolcsy György,
a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke
Dr. Botos Balázs
főszerkesztő