2005. február - 1. évfolyam, 1. szám

A Bokros-programról

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2005. március 9-én tervezett megemlékezése a Bokros-program tíz éves évfordulójáról adminisztratív okok miatt elmaradt. Nem pótolva a rendezvényt, érdemes felidézni azokat a változatlanul érvényes és időszerű véleményeket, amelyek a program kapcsán egy évvel korábban elhangzottak. 1995. március 12-én, Bokros Lajos pénzügyminiszterré történt kinevezésével vette kezdetét...

Bővebben

  • Kopp Mária, Skrabski Árpád

Az egészségüggyel, a nyugdíjellátással és az életminőséggel kapcsolatos szükségletek jellemzői a 20 megyében, illetve a 150 kistérségben

A kutatási beszámolót a kutatás irányítói, Kopp Mária és Skrabski Árpád készítették. Az itt közölt tömörítvény Ihász Anita munkája. Az egészségügyi és nyugdíjellátással kapcsolatos szükségletek Bizalom a társadalombiztosítás által adott nyugdíjban A társadalombiztosítás által adott nyugdíjba vetett bizalom tekintetében nem mutathatóak ki alapvető regionális különbségek....

Bővebben

  • Kopp Mária, Skrabski Árpád

A vallásosság, az anyagi helyzet és az egészségügyi ellátás megítélése az egyes budapesti kerületekben

A kutatási beszámolót a kutatás irányítói, Kopp Mária és Skrabski Árpád készítették. Az itt közölt tömörítvény Ihász Anita munkája. A vallásgyakorlás jellemzői Magyarországon a nem hívők aránya átlagosan 25%, Budapesten ez az átlag 33%. A teljes népesség körében a vallásgyakorlók aránya 30%, Budapesten mindössze 22%, de az egyes kerületek között jelentős különbségek...

Bővebben

  • Kopp Mária, Skrabski Árpád

A vallásosság és az anyagi helyzet megítélése az egyes megyékben és kistérségekben

A kutatási beszámolót a kutatás irányítói, Kopp Mária és Skrabski Árpád készítették. Az itt közölt tömörítvény Ihász Anita munkája. Milyen tényezők szerint különböznek leginkább a megyék, illetve kistérségek? A kistérségeket a Központi Statisztikai Hivatal alakította ki statisztikai célból, a kistérségeken belül zajló folyamatok nyomon követése azonban fontos és szükséges,...

Bővebben

  • Pakucs János

Innováció és a vállalkozások

Magyarországon ma még sem a szektor korszerűségével és dinamizmusával, sem az előrehaladás segítését célzó erőfeszítések hatékonyságával nem lehetünk elégedettek. A hazai kis- és közepes vállalatok nagyobb részénél sajnos még mindig elég gyenge a vállalkozási kedv, alacsony a termelékenység, és a vezetési színvonal sem sokat fejlődött.

Bővebben

  • Kemény Bertalan

Interpelláció az aprófalvak ügyében

…Hiába a rátermett és szorgalmas polgármester minden igyekezete, a fiatalok elköltöznek. Napjainkban pedig lehetetlen nem látni a második falurombolás hullámát. Ma már azok a 70-100 gyerekkel működő kis iskolák is megszűnőben vannak, melyekbe 3-6 faluból járnak be. A Volán-járatok tovább ritkulnak, a posták bezárnak, az egyetlen vegyesbolt tönkremegy. Nem ritka ma már, hogy a napi élelem beszerzése csak 10-20 km távolságban lehetséges. Aki tud, menekül.

Bővebben

Köszöntő

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány egy új gazdasági-társadalmi folyóirat indításával szeretné gazdagítani a mindennapok meghatározó kérdései iránt érdeklődők szellemi étlapját. A Polgári Szemle a hagyományok tiszteletét az új világ kihívásainak figyelembevételével kívánja ötvözni, a szó nemes értelmében vett konzervatív megközelítést és a modern világunkat előrevivő gondolkodásmódot egyidejűleg képviselve.

Bővebben

  • Orbán Viktor

Együtt az Európai Unióban: partnerség és verseny

Próbáltam találni egy történetet közös múltunkból, amely a mai helyzetet valamelyest megvilágítja. Találtam is egy anekdotát, amely arról szól, hogy Ferenc József egyszer magyar nagyvállalkozóknak és iparosoknak szervezett egy bált, amelyen kihallgatást tartott. Odalépett az első emberhez, megkérdezte: szokott Ön táncolni? Derék magyar mondta: néha szoktam. Na és Ön? – kérdezte a császár a második embertől. Hogyne, felség – válaszolta a meglepett és nehezen válaszolni tudó magyar. Ön mivel foglalkozik? – kérdezte a harmadikat. Én egy nadrágtartó-készítő iparos vagyok – hangzott a válasz. Ezen a Kaiser meglepődött, és szokásától eltérően egy második kérdést is föltett neki, mely úgy hangzott: És mondja, hol szerzi be Ön a nyersanyagot? Mire a derék magyar iparos odahajolt a Kaiser füléhez, és a következőket súgta diszkréten: Bocsánat, felség, de ez üzleti titok.

Bővebben