2010. június - 6. évfolyam, 3. szám

  • Oksana Chumak

Ukrainian Audit and Accounting Education in the Sphere of Economic Crisis Regulation Phenomena

OKSANA CHUMAK PHD, associate professor, Kharkov Institute of Finance of Ukrainian State University of Finance and International Trade. Efficient Ukraine penetration into the world community can be conducted via European educational and scientific sphere. This process implies the acceptance of the common social economic rules and the formation of the corresponding domestic policy with gained advantages of the national education as well. Nowadays...

Bővebben

  • Horváth Marcell

A Panama-csatorna semlegessége a 20. században

http://www.flickr.com/photos/mikebaird/

Az Újvilág felfedezése óta az emberiséget élénken foglalkoztatta az amerikai földrész átvágása és így az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán összekötése, hogy új közlekedési útvonalat találjanak a rendkívül hosszú és veszélyes út, Dél-Amerika megkerülése helyett. Már a kezdetektől keresték a legideálisabb megoldást a lehetetlennek tűnő terv megvalósítására, amely egészen a 19. század hajnaláig váratott magára. Míg egy csődbe jutott francia kísérlet után az amerikai mérnökök ismét tanúbizonyságot tettek az emberi leleményességről és megalkották a Panama- csatornát, amely 1914 óta áll nyitva a világ tengeri kereskedelme előtt. Itt jegyezném meg, hogy természetesen a világ egyik újkori csodájának tekinthető Panama-csatorna történetében is jeles szerepet játszottak hazánkfiai, róluk majd a későbbiekben részletesen beszámolok.

Bővebben

  • Prugberger Tamás

A köztisztviselők és közalkalmazottak felmentésének jogi lehetőségei

http://www.flickr.com/photos/denverjeffrey/

Az új polgári kormánynak egy olyan köztisztviselői gárdával kell szembenéznie, amelynek vezetői rétegében jelentős számban olyan bebetonozott személy található, akit véd a több évre szóló megbízatási idő, a törvényes mandátum. Ezenkívül több szakmai közintézmény vezető székében e nélkül is olyan személy ül, aki annak az intézménynek szakterületén, amelyet vezet, nem kellően járatos, vagyis szakmailag alkalmatlan posztjának betöltésére. A szociálliberális kormányzat kísértetiesen visszahozta a Rákosi–Kádár-korszak vezetőkiválasztási gyakorlatát. Ezenkívül számolni kell számos olyan középvezető és beosztott köztisztviselővel is, aki ellenérdekű egy új, puritán polgári kurzussal szemben, mert a letűnt korrupt szociálliberális kurzus zűrös ügyeibe karrierizmusból vagy anyagi előnyökért belekeveredett. Ugyanakkor egy szükséges szelektálás során azt is figyelembe kell venni, hogy minél magasabb köztisztviselői rétegről van szó, annál erőteljesebb mértékben vett részt a szociálliberális kormányzat korrupciós ügyeiben, ami miatt eltávolításuk szükségessé válik.

Bővebben

  • Debreceni Istvánné

A hidegháborútól az egyesítésig

http://www.flickr.com/photos/yeowatzup/

A koreai kérdés végső megoldását jelentő újraegyesítés módja és időhorizontja teljesen bizonytalan, de Észak-Korea összeomlásának kicsi a valószínűsége. Egyrészt a phenjani rendszer igen nagy ellenálló-képességről tett tanúbizonyságot az elmúlt 20 évben, másrészt a szövetséges Kína stabil és baráti szomszédság fenntartásában érdekelt, s ehhez mindig megadja a szükséges támogatást. Mivel várható, hogy hosszú távon fennmarad a két koreai állam, a biztonsági fenyegetést jelentő problémák sürgős megoldást igényelnek. Egyfelől az állandó háborús fenyegetés elhárítása céljából fel kell számolni az ideiglenes tűzszüneti megállapodásból eredő abnormális és bizonytalan helyzetet. Másfelől, gyors megállapodásra van szükség Észak-Korea és a félsziget atommentesítéséről, mert az idő múlásával egyre nehezebben kezelhető problémává válik.

Bővebben

  • Botos Katalin

Demográfia és nyugdíjrendszer kapcsolata

http://www.flickr.com/photos/princeroy/

A magyar nemzetstratégia szerves része kell, hogy legyen a társadalombiztosítás konszolidálása. Látszatreformok, pénzügytechnikai megoldások helyett az állam garanciájával ellátott ellátórendszer fokozatos, számításokkal alátámasztott bevezetésére volna szükség, nem kizárva, sőt, ösztönözve az öngondoskodás megteremtését is. Ezzel párhuzamosan meg kell teremteni a társadalombiztosításnak a demográfiára visszaható ösztönző elemeinek a bevezetését. Következetes és hatékony kommunikációs stratégiával kell megváltoztatni az individuális értékek mellett a családi összefogás értékeinek tudatosítását. Ennek legfontosabb következménye lehetne a társadalom jól-lét érzésének az emelkedése, a fiatal, a munkaképes és a már inaktív társadalmi rétegek harmonikus, értelmes életének biztosítása. Higgyük el: a közösségibb, pozitívabb életérzés tükröződni fog végső soron még az ország versenyképességében, anyagi eredményeinkben is.

Bővebben

  • Thoma Csaba

Olaj és gáz a Kaszpi-térségben

http://www.flickr.com/photos/14degrees/

Nekünk, közép-európaiaknak két fontos érdekünk van. Az egyik az, hogy a Kaszpi-térségben minél kevesebb olyan konfliktus legyen, amely veszélyeztetheti a nyugati irányú szállítások zavartalanságát, tehát a számunkra elérhető diplomáciai fórumokon az ezt elősegítő politikai megoldások mellett kell erőnkhöz mérten, egységesen és határozottan kiállnunk. Másrészt pedig erőteljes lobbitevékenységet kell folytatnunk azért, hogy a nyugati irányú vezetékek kapacitása teljesen ki legyen használva. Hiszen tudjuk és láthatjuk: a tartalékok végesek, fogyasztó pedig akad bőven.

Bővebben

  • Lovas András

A hazai energetikai cégek és kkv-k megerősítése

http://www.flickr.com/photos/jeremylevinedesign/

Az energetikában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a decentralizált termelés és az intelligens hálózatok koncepciója. A fejlett országok a jövő energiarendszereit erre a vezérelvre alapozva kívánják felépíteni. Ebben az összefüggésben van jövője a lokális, közösségi társaságoknak, a megújuló energiaforrásokra alapozott energiatermelésnek. A hivatalos energiapolitikai koncepcióval szemben Magyarország valójában jó potenciállal rendelkezik a megújuló energiaforrások tekintetében.

Bővebben

Megújuló Magyarország: Zöldgazdaság-fejlesztés – Energiapolitika

http://www.flickr.com/photos/caveman_92223/

A jövőbeni energiapolitikát részben a legfontosabb hazai kihívásokra adandó válaszok, részben pedig az uniós energiapolitikai törekvések mentén kell kialakítani. A hazai energetika számos, az európai fejleményektől részben független, sajátos körülménnyel, lehetőséggel és kihívással is szembenéz. Ezek közül ki kell emelni az európai átlagot jóval meghaladó, egyoldalú gázimport-függőségünket, energiaszektorunk sokszereplős és döntően magántulajdonú jellegét, valamint a bőségesen rendelkezésre álló megújuló energiaforrásainkat.

Bővebben