2010. április - 6. évfolyam, 2. szám

  • Kőrösi István

A fenntartható fejlődést ösztönző állam – történelmi szerepváltozás

A 2008-ban kezdődött válság nyomán nemcsak az elméletek, koncepciók, paradigmák ütközésében, hanem a válságkezelés égetően sürgős gazdaságpolitikai feladatai és meghozandó szükséges intézkedései kapcsán újra előtérbe került az állam gazdasági szerepvállalásának átalakulása, átalakítása, az állam és a piac viszonya, kapcsolatrendszere és mindkettő működésének alapkérdései a globalizáció, az integráció és a regionalizmus feltételrendszere keretében.

Bővebben

  • Mező Ferenc

A régiók tíz éve

Tíz évesek a régiók Magyarországon. Ünnepelhetünk-e felhőtlenül? Sikeres volt az elmúlt tíz év? Ünnepléskor általában illendő magasztos és szép dolgokról írni úgy pátoszosan. A jelenlegi írás célja a valóság értékelése. Az elmúlt tíz évet az intézményrendszerben és a felsőoktatásban töltöttem. Egyszerre láttam a folyamatokat belülről és kívülről, egyszerre láttam a politikai oldalvonalról, valamint a szakértői oldalról. Mindezt az elmúlt tíz esztendőt az Észak-alföldi régióban töltöttem, a példáimat is innen merítem, kérem, ezt nézzék el nekem. Egyszóval jöjjenek a rövid számadás mondatai.

Bővebben

  • Békefy Lajos

Kálvin szellemében a korrupció ellen

Kálvin szellemében a korrupció ellen

Az óra parancsa erőteljes: hazánk a 180 országot felmérő korrupciós indexben 2001 óta egyre lejjebb csúszik. Akkor a 31. helyen volt, 5,3 ponttal a 10-es skálán. 2002-ban már a 33. helyen, 2003-ben a 40. helyen 4,8 ponttal, 2007-ben a 47. helyre ment vissza 5,1 ponttal, jelenleg a 46. helyen áll 5,1 ponttal.

Bővebben

  • Zentai László

A családok szegénysége, avagy létezik-e gyermekszegénység

http://www.flickr.com/photos/carrier_exchange/

A gyermekszegénység önmagában egy értelmezhetetlen meghatározás, mert a gyermekek nagy többsége családokban él, és az eltartó szülők jövedelmi viszonyai határozzák meg az ő személyhez kötődő erőforrásait. Nem mindegy, hogy a jövedelemkülönbségtől kettészakadt társadalom melyik családjába „születik bele” a gyermek. Ez egy olyan evidencia, amelyet a múlt század elején az angol Rowentree már leírt: A családokban a szegénységi kockázatot a gyermekvállalás jelenti, és ennek következtében válnak szegénnyé akkor, amikor a gyermekek így születnek a már meglévő szegénységbe. A család- és szociálpolitikák sokat tehetnek azért, hogy az angol kutatót ne igazolják a magyar szegénységi viszonyok.

Bővebben

  • Scheuer Gyula - Scheuer Tamás Gergely

Válság, vagy amit akartok

http://www.flickr.com/photos/notionscapital/

Az elmúlt években aktív kormányzati gazdaságpolitikáról lényegében nem beszélhettünk. Az államigazgatás, a kormányzati tevékenység színvonala katasztrofális szinten van. A hosszú távú tervezés, a stratégiai gondolkozás a gazdaságirányításban lényegében megszűnt. Ilyen helyzetben talán ellentmondásosnak tűnik, de a következő évek világgazdasági kihívásai egyben óriási lehetőséget is jelentenek Magyarország számára. Az egyes országok nemzetközi megítélése szinte óráról órára változik. A korábbi példaképek sereghajtók közé kerülnek, ugyanakkor reális, következetes, a gazdaság hosszú távú érdekeit szem előtt tartó hiteles gazdaságpolitika mellett lehetőség nyílhat a nemzetközi pozíciók jelentős javítására.

Bővebben

  • Lentner Csaba

A magyar élelmiszer-vertikum újjászervezésének stratégiai kérdései

http://www.flickr.com/photos/rainrannu/

A politikai csatározások hatására végrehajtott alapanyag-termelés és -feldolgozás átalakításának fő vesztese a magyar parasztság, közvetetten pedig az egész nemzetgazdaság. A komplex élelmiszer-vertikumok felépítésével azonban jó esély kínálkozik az ágazati reorganizációra, illetve a mezőgazdasági népesség hagyományosan jobboldali, polgári értékekhez való kötődésének erősítésére. A vidéki lakosság polgárosodásának egyetlen útja: a termelés fenntartásában motivált évszázados hagyományok alapján a termelésbe történő újraintegrálás, a jövedelmezőséget biztosító közgazdasági feltételrendszer megteremtésén keresztül.

Bővebben

  • Botos Balázs

Munkahelyteremtés és újraiparosítás

Munkahelyteremtés és újraiparosítás

Viták folynak itthon és külföldön is arról: hol is tartunk a válságot illetően. Már túl vagyunk a nehezén, vagy pedig folyamatosan várhatóak még egyes területeket kiemelten sújtó hullámvölgyek? Azt gondolom, hogy függetlenül a konkrét választól a következő időszak magyar gazdaságpolitikájában azt a receptet célszerű követni, amelyet az Európai Unió is törekszik alkalmazni.

Bővebben

  • Marinovich Endre

Húsz évvel ezelőtt alakított kormányt Antall József

Húsz évvel ezelőtt alakított kormányt Antall József

Amikor Antallt egyik alkalommal a Parlamentben megtámadták és hazaárulónak nevezték, a következőképpen reagált: „Sajnos, ebben a Házban, hosszú története során, néhányszor elhangzott a hazafiatlanság vádja olyanokkal szemben, akiknek később egészen más emléket állítottak. Ha a magyar Országgyűlés – és szerény személyem is – így fog járni a hazafiatlanság vádjával szemben, akkor nyugodtan fogok a túlvilágra költözni.”

Bővebben