A Baross Gábor Társaság állásfoglalása a hazai energiaellátás kérdésében

A Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság a 2008. október 2-i ülésén Aszódi Attila egyetemi tanár, Felsmann Balázs korábbi szakállamtitkár, Barótfy István egyetemi tanár, Kaderják Péter intézetigazgató vitaindító előadása és számos szakértői hozzászólás összegzése alapján megállapította, hogy az energetika ügyében hazánk súlyos és nehéz stratégiai döntések előtt áll.

1. Magyarország energia ellátása túlzott mértékben függ külső tényezőktől. A függés kockázatának mérséklése, a beszerzési források diverzifikálása az utóbbi években nem valósult meg, különösen gondot jelent az ország energiaellátásában a földgáz nagy aránya. Annak ellenére, hogy a földgáz tiszta, felhasználóbarát energiaforrás, a magyar energiamérlegben – európai mércével mérten is – kiemelkedő súlya azt jelzi, hogy ezen a téren gyökeres fordulatra van szükség.

2. A megújuló energiaforrások aránya a jelentős állami támogatások hatására és a kutatási, technológiai fejlődésnek is következményeként növekszik, de jelentős arányváltozásra a közeljövőben sem számíthatunk. A Társaság szakértői számos hibát és hiányosságot (több, rossz irányba ösztönző elemet) látnak a jelenlegi állami támogatási rendben, így ennek mielőbbi felülvizsgálatát javasolják. Jelentős geotermikus energiakincsünk kihasználása is messze van a lehetőségeinktől. A megújuló energiaforrások aránynövelését az Európai Unió is megköveteli hazánktól; de az aránynövelés azért is érdekünk, mert ezen a téren van leginkább esélye annak, hogy a hazai tulajdonú – kis-, közepes – vállalatok az energiaprogramba bekapcsolódhassanak.

3. Figyelemmel a klímaváltozás veszélyeire és a nagyarányú külső energiafüggőségünkre, a megújuló energiaforrások mellett alapoznunk kell az atomenergiára. Mielőbb tisztázandó az állami szerepvállalás kívánatos és megengedhető mértéke, és ezt követően elkerülhetetlen a hosszabb távú döntések meghozatala. Az atomenergia részarányának esetleges növelése azonban a gazdasági és technológiai tényezők mellett jelentős mértékben függ a társadalmi és a kormányzati elfogadottságától is. Az atomenergia jobb társadalmi megítélésében is döntő szerepe van a mindenkori kormánynak és a szakmai társadalmi szervezeteknek.

4. A Társaság megállapította, hogy kevés előrelépés történt az energiatakarékosság, illetve a tudatos energiagazdálkodás terén. A takarékos gazdálkodás döntően a felhasználói árak függvénye; azonban a lakosságot érintő árakat már jó ideje a pártpolitikai érdekeknek megfelelően határozzák meg. A Társaság ezért szükségesnek tartja a társadalom energiatudatosságának és környezettudatosságának megerősítését, a mainál kisebb arányú, de hatékonyabb és szociálisan igazságosabb támogatási rendszer kidolgozását.

A következő időszakban a mindenkori kormány egyik legfontosabb és elhalaszthatatlan feladata lesz az ország hosszú távú biztos működése érdekében a válaszok kidolgozása ezen stratégiai kérdésekre.

Budapest, 2008. október 9.