A tartalomból

Elkerülhetetlen, hogy lapunk ez évi utolsó számában ne azokkal a jelenségekkel foglalkozzunk, amelyek 2008-ban megrengették a világot és Magyarországot. Reményeink szerint írásaink segíthetik, hogy megértsük a válságok hátterét, lényegét és következményeit, s talán a döntéshozók is figyelemre méltatják.·

Scheuer Gyula és Scheuer Tamás Gergely írása a pénzügyi válság kialakulásának okait, történeti lefolyását és várható következményeit tekinti át, közérthető, világos módon. Végkövetkeztetésük: elkerülhetetlen egy egész világot átfogó, új pénzügyi rendszer kialakítása. A pénzügyi stabilitás kérdéseivel a bankrendszer oldaláról foglalkozik Kovács György. Felhívja a figyelmet arra az eddig kevesebb figyelmet kapott tényre, hogy a magyar bankrendszer egyre inkább külföldi finanszírozási forrásokra támaszkodott, és ez most a válság idején komoly kockázat.

„Ha Amerika tüsszent, Európa megfázik” – idézi a közkeletű bölcsességet Kávássy János. Nos, most nagyot tüsszentett, de vajon követi-e ezt egy közgazdasági paradigmaváltás?

összetartják – teszi fel a kérdést Imre István, a politikai „szupermarket” gyakorlatot bíráló írásában.

Botos Katalin cikkében az idősödés gazdasági hatásaival foglalkozik, úgyszintén utalva a bankrendszer felelősségére és a reálszféra háttérbe szorulására.

A polgári kormány otthonteremtési programjának bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatait elemzi Mádi László, hangsúlyozva, hogy a program visszafejlesztése a jelenlegi kormány által derékba törte a megindult pozitív folyamatokat.

Nem először és feltehetőleg nem is utoljára foglalkozunk energetikai kérdésekkel sem. Petz Ernő elemzésében konkrét javaslatokat tesz az energiapolitika jövőbeli irányait illetően.

Novoszáth Péter cikkében négy ország négy meghatározó vállalata példáján keresi a választ arra a kérdésre, hogy a globalizáció és a nemzeti fejlődés kiegészíthetik-e egymást?

Matolcsy György legújabb könyvét recenzáló írásában Práger László kiemeli: a magyar jövőképet magunknak kell megfogalmaznunk, nincsenek másolható sikerpéldák.

Andor László: Összehasonlító gazdaságtan – globális szemléletben c. könyvét Árva László ismerteti. A kapitalizmus-modellek különbségeit szemléletesen és olvasmányosan bemutató mű végkövetkeztetése: nincsenek univerzális megoldások.