2008. augusztus - 4. évfolyam, 3. szám

A Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság állásfoglalása „A bankrendszer és a magyar társadalom” témakörben

A Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság a magyar pénzügyi rendszer, a bankvilág kérdéseinek szentelte 2008. május 27-i vitaestjét, melynek előadója volt Czirják Sándor, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója, Erdei Tamás, a Magyar Külkereskedelmi Bank elnök-vezérigazgatója és dr. Bod Péter Ákos egyetemi tanár, volt MNB-elnök. A vitaindító előadásokat és a hozzászólásokat követően a Társaság...

Bővebben

  • Schlett András

A következmények kora

A következmények kora

Ma az olcsó olajon alapul az USA és a Nyugat jóléte és kényelme. Egy olyan világban élünk, amely arra a feltevésre épül, hogy az olajkeresletet a készletekkel el lehet látni. De már nem sokáig. Néhány éven belül a hiány fogja meghatározni életünket. Amikor a globális felmelegedés és az olajkészletek kimerülése frontálisan ütközik majd, a társadalomnak muszáj lesz a problémával foglalkoznia, mégpedig gyorsan.

Bővebben

  • Váróczi Violetta

Az elmúlt 60 év gazdasági, társadalmi és politikai öröksége

Összességében a tanulmánykötet komoly hozzájárulás a magyar gazdaságtörténet elmúlt 60 évének és a jelenlegi problémák összefüggéseinek feltárásában. A kitartó kutatómunkának, a személyes tapasztalatoknak, az írások közvetlen hangvételének és a közérthető és tényszerű megfogalmazásnak köszönhetően olyan információkhoz juthatunk, melyeket sehol máshol, mástól nem tudhatunk meg, ilyen pontossággal és részletességgel. S a recenzens úgy véli, Botos Katalin kérdésén, mely szerint: „mit ér a demokratikus politikai berendezkedés, ha a politikai rövidlátás miatt a (mindenkori) kormányzat képtelen konszenzussal hosszú távú nemzetpolitikai érdekeket megvalósító gazdaságpolitika kivitelezésére?”, érdemes lenne elgondolkodni.

Bővebben

  • Csizmadia Norbert

„Elitek klubja”: A lakóparkok évtizede

„Elitek klubja”: A lakóparkok évtizede

„Tilos az á…” – olvasható Malacka házának bejáratánál. A. A. Milne könyvének kedves szereplője még nem tudta – gondolván, hogy ez a felirat igazából nagyapja neve –, hogy a Százholdas pagony lehetett az első közismert lakópark, a tábla ugyanis biztonságot jelentett egy speciális lakókörnyezetben. A lakóparkok évtizede az ezredfordulóra következett be, és ezzel megindult egy – elsősorban városból városba költöző – speciális 21. századi új honfoglalás.

Bővebben

  • Botos Balázs

Gazdaságpolitikai erőterek hatalmában

Gazdaságpolitikai erőterek hatalmában

A könyvön végigvonuló alapkérdés a globális erőtér és a belső fejlődés kapcsolódása. A szerző megfogalmazásában: Magyarország számára a nemzetközi szervezetek keretei, a felvett hitelek, a beáramlott működő tőke, az európai uniós támogatások jelenthetnek csupán további külső térnyerést, és jelenthetik az elgyengült belső gazdaság megerősödését. Ha kiürülnek az elmaradott régiók falvai, a községi iskolák, a kultúrát őrző körök, a munkahelyek, ha a foglalkoztatásban meghatározó szerepet játszó kis- és középvállalatok továbbra is a hazai gazdaság mellékszereplői maradnak, akkor a hatalmas infrastrukturális beruházások, a távközlési vonalak, az energiahálózatok, az új autópályák élettelen „virtuális” pontokat kötnek össze, vagy csupán a nagy transznacionális vállalatok számára teremtenek új lehetőségeket, fűzik még szorosabbá az egymás között már amúgy is meglévő fizikai és logisztikai kapcsolódásukat.

Bővebben

  • Novoszáth Péter

Primum nil nocere

http://flickr.com/photos/chaostrophy/

Az Egyesült Királyság szolidaritás alapú, nem üzleti alapon működő egészségügyi ellátórendszert működtet. Az egészségügyi ellátórendszer reformja középpontjában a beteg, a páciens áll, és a szolgáltatások minőségének folyamatos tökéletesítése, jobbítása. Az Egyesült Királyságban folyó reform semmilyen módon sem törekszik a betegek és az orvosok, az egészségügyi szolgáltatások nyújtói közötti bizalom lerombolására, még kevésbé a profit- vagy fiskális szempontok előtérbe helyezésére a páciensek egészségi állapotának javulásával, az emberi élettel szemben. Az egészségügyi rendszer korszerűsítése nem az orvosok és az ő munkájukat segítő más alkalmazottak ellenében történik, hanem tudásukat, tapasztalataikat a legteljesebb mértékben figyelembe véve, és ösztönözve őket a páciensek ellátásának minőségét javító új kezelési módszerek és új technológiák bevezetését lehetővé tevő intézkedések kezdeményezésére, végrehajtására.

Bővebben

  • Prugberger Tamás

Kormányváltás előtt és után

http://flickr.com/photos/gwen/

Végezetül néhány észrevétel a politizálás módszerére. Az Orbán-kormány is beleesett annak idején abba a hibába, ami jellemezte az Antall/Boross-kormányt is. Mind a kettőt küldetéstudat, messianisztikus lekezelő magatartás jellemezte. Ez a lekezelő magatartás legélesebben a közhivatalokban jelentkezett, ahol a helyettes államtitkárokká és főosztályvezetőkké, valamint osztályvezetőkké vált „Fidesz-fiúk” lekezelték és „csicskáztatták” a nekik beosztott, igen gyakran náluk idősebb hivatalnokokat, míg a visszamaradt régi, MSZP-lojális főnökök beosztottaikat „emberszáma” vették. Indokoltnak tartanám, ha az új polgári hatalom a kormányváltást követően minden beosztottal elbeszélgetne, amelynek során egy olyan „gentleman agreement” kerülne megkötésre, amelyben a közhivatalnok biztosítaná lojalitását a polgári kormánnyal szemben, az viszont a tisztességes megélhetéssel és karrierúttal egybekötött státusbiztonságot adná cserébe.

Bővebben

  • Pakucs János

A helyzet romlik…

http://flickr.com/photos/skycaptaintwo/

A 2008. évi jelentős változások pozitív elmozdulást hozhatnak. Az NKTH új elnökének ígéretes koncepciója, a pályázatok elbírálásának gyorsítása és áttekinthetősége, a támogatott K+F tevékenységek folyamatos ellenőrzése és értékelése az egész terület hatékonyságának a javulását eredményezheti. Ezt a folyamatot erősítheti az egész területnek kormányszintre emelése és tárca nélküli miniszter által történő irányítása, illetve felügyelete. A Magyar Tudományos Akadémia 2008 májusában megválasztott új elnöke pedig garancia arra is, hogy a tudomány szerepe, súlya növekedni fog, tekintélyének visszaszerzése, finanszírozásának megoldása a tudományos teljesítmények elismerését és a társadalom javára történő hasznosulását eredményezi.

Bővebben

Jövőkép 2025

http://flickr.com/photos/holdenj9/

Minden korra jellemző, hogy a kor legkiválóbb szellemi nagyságai az élenjáró európai színvonalat képviselték. Az utóbbi időben azonban jelentősen esik a színvonal. Ma a 18–35 év közötti korosztályban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők csak a felét teszik ki a nyugat-európai szintnek. Az 1990 előtti korszakban összesen egy nemzedék 8%-a szerezhetett egyetemi vagy főiskolai diplomát. A magyar feltalálók élen járnak régen és ma, de mögöttük nincs meg az a háttér, amely a kutatási eredményeket alkalmazná. Minden évben jelentős díjakat hoznak el a fiatal feltalálók és a szellemi versenyeken részt vevők, azonban eredményeiket nem követi piaci siker.

Bővebben

  • Orbán Viktor

Bizalom és válság

Bizalom és válság

Szoktam néha rosszakat álmodni. Az egyik ilyen rossz álmom az az, hogy mintha én volnék Antall József. És 1990. március 25-ét írunk, és megnyertük a választást. Körülnézek, és az ország nincs tudatában annak, hogy milyen állapotban van. És ebbe belehalok én is meg a pártom is. Szerencsére ennél egy kicsit hamarabb szoktam felébredni, hogy valami esély maradjon azért a reggeli munkakezdésre. De a történet lényege ez. És nekem meggyőződésem, hogy az első miniszterelnökünk ebbe halt bele, és az első nagy rendszerváltó párt erre ment rá.

Bővebben