Logo

A tartalomból

Néhány hónapos kényszerszünet után jelenik meg ismét a Polgári Szemle. Köszönettel tartozunk mindazon támogatóinknak, akik lehetővé tették életben maradásunkat. Költségeink csökkentése érdekében ebben az évben kéthavi gyakorisággal adjuk ki folyóiratunkat, és hűséges olvasóink néhány egyéb lapszerkezeti változással is találkoznak majd. Mindez azonban nem befolyásolja, hogy továbbra is kövessük alapvető célkitűzésünket: a polgári gondolkodásmód és szemlélet terjesztését.

Martonyi János a nemzetközi és magyar nemzetstratégiák mélyreható elemzése alapján többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy fel kell készülnünk a következő évtizedek súlyos stratégiai kockázataira. Ehhez azonban legalább saját értékeinkben és céljainkban biztosak kell legyünk.

Fontos, hogy tudjuk, mit szeretnénk, s azért küzdjünk is – mondja Botos Katalin a nők társadalmi, politikai szerepvállalásával foglalkozó cikkében, hozzátéve, hogy a társadalomfilozófia lényeges átalakulására is szükség lenne.

Imre István a Polgári Szemlében már számos írásban elemzett és kritizált neoliberalizmus témakörét boncolgatja, párhuzamba állítva a világ és az eszmék változásait.

Mire alkalmas jelenlegi szociális rendszerünk, reform-e a bezárás, a privatizálás? Ilyen s hasonló kérdésekre keresi a választ Pálinkás Ervin.

Nem először foglalkozunk az egészségbiztosító témájával sem. Menyhárt Szabolcs cikkében meggyőzően érvel a privatizálás, a profitérdekelt biztosítók bevonása ellen.

Pethő Bertalan írása 1991-ben született. Sajnos mondanivalója a társadalmi beilleszkedési zavarokról nem vesztette időszerűségét, és napról napra nő azok száma, akik valamilyen címkével bélyegzettek.

A kőolajárak drasztikus emelkedése csak megerősíti, amit már régen tudunk: új energiaforrásokra van szükség. Péter Gyula a lakásépítés területén keresi ennek lehetőségeit.

Lovastelky Marcell írásában azokra a veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek a multinacionális óriásvállalatok igényeinek megfelelni kívánó, elmagányosított és időhiányban szenvedő embereket fenyegetik.

Örvendetes az aktuális témákat feldolgozó, értékes, magyar szerzők által írt könyvek egyre nagyobb száma. Sajnálatos viszont, hogy az ezekről való figyelemfelhívás mozgástere nagyon korlátozott. E hiány – részbeni – pótlásához szeretnénk könyvismertetéseinkkel hozzájárulni.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő

© 2005 – 2021 Polgári Szemle Alapítvány