2007. november - 3. évfolyam, 11. szám

  • Pálinkás Ervin

Az amerikai másodlagos jelzálogpiac válságának hatásai

http://www.flickr.com/photos/luxerta/

A másodlagos jelzálogpiac problémáiból fakadó bajok tárháza és következményeik ma még nem teljesen ismertek. Ez a válság lefolyását tekintve egyelőre nem tűnik olyan intenzívnek, mint a korábbiak. De az biztos, hogy szerteágazó kockázatai, elhúzódó mivolta és a pénzügyi piac szereplőinek ilyen nagymértékű érintettsége a befektetők számára egy időre felelőtlen kockázatvállalások korának végét jelenti.

Bővebben

  • Matolcsy György, Csizmadia Norbert, Csordás László

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai

A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet korábban elkészített tanulmánya részletesen elemzi a gazdaság térbeli folyamatainak változásait a négy adott időpontban. Jelen tanulmányban a térségi jövőképek – fejlődési tengelyek, ellipszisek és gyűrűk alapjaihoz kapcsolódóan – legfontosabb összefüggéseit mutatjuk be és ábrázoljuk. Többek között a népességszám változását és területi alakulását, az új lakások építésének térbeli alakulását, a vállalkozási aktivitás térbeli megoszlását, a jövedelemtermelő képesség alakulását, az szja-megoszlás változását településenként, a munkanélküliség térbeli terjedését, az elérhetőség javulását, az infrastrukturális viszonyok változását, ehhez kapcsolódva az oktatás, a K+F, az ipari parkok területi elhelyezkedését, a turizmus fejlődését (kiemelve a gyógyszállók térbeli megjelenítését), és az EU-s támogatások térbeli megjelenítését.

Bővebben

  • Prugberger Tamás

Egészségbiztosítási reform és az alkotmányosság

http://www.flickr.com/photos/paolo/

Azon az állásponton vagyok, hogy mind Magyarországon, mind a többi közép-keleti és balkáni posztszocialista államokban a nyugat-európai modellek valamelyikét követve két pilléres megoldással kellene megvalósítani az egészségbiztosítás reformját oly módon, hogy annak közjogi-állami és szolidaritási jellege megmaradjon.

Bővebben

  • Péter György

Az intelligenciák harca

Az intelligenciák harca

A tudományos kutatások jelenlegi tapasztalatai szerint az emberi képességek fejleszthetők, tehetséggé válhatnak. Nyilvánvaló, hogy az általános, de főleg a specifikus képességek határozzák meg a tehetség felszínre törésének irányát. A tehetség korai felismerése a fiatalokban, kibontakoztatása és ápolása a jelenkor egyik meghatározó feladata. Mindenki számára lehetővé válhat, hogy valamilyen tevékenységben domináns képességét kifejlessze. Ez csakis meghatározott kedvező gazdasági, társadalmi és pszichológiai feltétel mellett valósulhat meg.

Bővebben

  • Mellár Tamás

A liberális gazdasági doktrína tündöklése és…?

http://www.flickr.com/photos/chisume/

A feltett kérdésekre tehát az a válasz, hogy van alternatíva, az emberiség nem ítéltetett a liberális piacgazdaság kalodájára. Ebből ki lehet és ki is kell szabadulni. A történelmi tapasztalatok és a logikai érvek azt valószínűsítik, hogy a pályamódosítás a több állam és kevesebb piac felé hamarosan elkezdődik (talán már el is kezdődött). A kérdés csak az, hogy az átalakulás békés, szerves fejlődési úton megy végbe, vagy súlyos válságokon keresztül.

Bővebben