Bemutatkozik a Szabadlovas Közgazdász Egyesület

A Szabadlovas Közgazdász Egyesület a közgazdasági látásmód szélesebb körben való elterjesztésének érdekében jött létre. Az egyesület célja, hogy terjessze a modern közgazdaságtan és a közgazdaságtan módszertanára épülő társadalomtudományok eredményeit, illetve hozzájáruljon a közgazdaságtani látásmód és érvelés térnyeréséhez a közbeszédben és a közgondolkodásban.

Úgy tűnik számunkra, hogy közéletünk alapvető problémája a gazdasági, politikai és társadalmi problémák megoldásához elengedhetetlen racionális, érvekre épülő viták hiánya: a hazai közbeszédből gyakran még az alapvető gazdasági összefüggések ismerete vagy figyelembe vétele is hiányzik. A közgazdaságtan világossá teszi, hogy szinte minden gazdasági, politikai, vagy társadalmi döntésnek nyertesei és vesztesei vannak: mindig vannak olyanok, akik a döntések költségeit viselik. Gyakran azonban nem látszik elsőre, hogy ki, mikor, miért és mennyit „fizet”. A sorsunkat érintő problémák megoldása e kérdések tisztázását követelik meg. Célunk, hogy ne menjünk el csukott szemmel e kérdések mellett, ne fogadjuk el az elsőre egyértelműnek tűnő válaszokat, a politikusok és véleményformálók gyakran túlságosan leegyszerűsített érveit.

Hiszünk abban, hogy egy adott gazdasági, társadalmi vagy politikai probléma összetettségére csak vitákban elhangzó érvek segítségével derülhet fény, és hogy termékeny vitákból mindnyájan tanulhatunk. Hiszünk abban is, hogy a közgazdaságtan megfelelő válaszokat ad e kérdésekre, legalábbis ez a tudomány megfelelő kereteket teremt a problémák elemzésére, megvitatására. A közgazdaságtan nyelve lehetővé teszi, hogy különböző politikai véleményeket és világnézetet vallók racionális, termékeny, az értékválasztásokat világossá tevő vitát folytathassanak mindannyiunkat érintő kérdésekről.

A Szabadlovas Közgazdász Egyesület 5 éve alakult. Tagjai fiatal közgazdászok és társadalomtudósok, illetve tudományos háttérrel nem rendelkező érdeklődők. Az egyesület már a nevével is az idehaza sajnálatosan elterjedt szakmai és közéleti pongyolaságnak kíván fricskát mutatni: amikor egy társadalmi csoport úgy jut előnyökhöz, hogy költségeit sikeresen áthárítja másokra, „free rider”, azaz „potyautas” problémáról beszélünk. A Közgazdaságtudományi (ma Corvinus) Egyetem egyik jegyzetében fordították ezt „szabad lovas” jelenségnek – a fordító vagy egyáltalán nem ismerte a magyar nyelvben meghonosodott kifejezést vagy, ami legalább ennyire sajnálatos, saját nyelvújítási ambíciói voltak erősebbek a közérthetőség igényénél.

A Szabadlovas Közgazdász Egyesület havi rendszerességgel jelentkező programsorozata a Szakmai Kedd (nem mindig kedden). Az előadásokon meghívott előadókkal beszélgetünk aktuális kérdésekről. Az utóbbi hónapok témái között volt az egészségügyi reform, az energiafüggetlenség és az EU-pénzek gazdasági hatásainak kérdése, a környezetvédelem és a természeti tőkegazdálkodás problémái és a futball, mint üzlet. Az előadásokon minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Az előadásokról és az egyesület rendezvényeiről honlapunkon, az Ingyenebéden (www.ingyenebed.hu) lehet informálódni. Az Ingyenebéd rendszeresen közöl olyan közérdeklődésre számot tartó írásokat, amelyek a közgazdaságtan és általában a közgazdasági irányultságú társadalomtudományok módszereit, megközelítésmódját aktuális társadalmi és politikai kérdésekre alkalmazzák. A honlapnak bárki küldhet írásokat; szerzőink írásaikat gyakran először a nyomtatott sajtóban publikálják. Az írásokról nyilvános vita folyik. A honlapon lehetőség van komolyabb tanulmányok közlésére is.

Az egyesület kéthetente jelentkező rádióműsora a Kovács Ádám hangpostája. A műsorban az egyesület érdeklődési körébe tartozó aktuális kérdésekről beszélgetünk meghívott vendégekkel. A műsor meghallgatható a Tilos rádión minden második csütörtökön délután hat órától. A honlapon további információ, illetve néhány korábbi műsor hanganyaga is megtalálható.

A Szabadlovas Közgazdász Egyesület szeretettel vár soraiba minden érdeklődőt.