2007. március - 3. évfolyam, 3. szám

  • Kosaras Béla

Az oligarchia uralmáról és egy új nemesség szükségességéről

Az új oligarchia szörnyű terve az, hogy az oktatás züllesztésével, az intelligencia legalacsonyabb formáját alakítsa ki, a világ felszínes megismerésére, a számítógép adta lehetőségek bővítésével! Hidd azt ember, hogy a lehetőségek és az információk tárházába léptél! De az intuíció és a józan ész, valamint az emóció természetes igényei, a valódi világ (esetleg a metafizikai összefüggésekkel való) megismerésére már nem tartozik az igényelt célok közé.

Bővebben

  • Schlett András

Szabadság vagy/és egyenlőség

Szabadság vagy/és egyenlőség

Tocqueville sohasem porosodik meg, és ha látótérbe jut, nem leporolják, hanem mint egy visszatérő csillagkép újra meg újra felizzik a tudomány és a demokrácia csillagsátorában.

Bővebben

  • Prugberger Tamás

A társadalombiztosítás fedezetének reformjához

A társadalombiztosítás fedezetének reformjához

A kiegészítő egészségbiztosításnál a több biztosítási modellt én sem vetem el, azt azonban nem szabad üzleti vállalkozásként üzleti alapon működő biztosító intézetekkel kiépíteni. Ezért a második pillért a nyugat-európai non profit jelleggel működő szakmai és üzemi pénztárakra, valamint az önkormányzati alapokra visszaszervezendő olyan OEP-hez tartozó területi pénztárakra kellene telepíteni, amelynek önkormányzatában a biztosítottakon kívül az állam, a szakszervezet és a munkáltatói szövetség képviselete is részt vesz. Az így kiépítendő és egymás mellett párhuzamosan működő pénztárak közül kellene lehetőséget biztosítani a szabad pénztárválasztásra.

Bővebben

  • Sohár Pál

Emlékmorzsák 50 év után 1956-ról

Emlékmorzsák 50 év után 1956-ról

Az emlékek e töredékes, hézagos fennmaradása talán részben annak a következménye, hogy a lelkes forradalmi hangulat egyfajta félönkívületi, bódult, súlytalansági állapotban tartott bennünket, mintha valamivel a talaj, a realitások világa fölött lebegtünk volna és a valóság csak mintegy ködfátyolon átszűrődve jutott el a tudatunkig. Valami hasonló élménye lehet a kábítószer-élvezőknek. Itt most csak arra van mód, hogy ezekből a bennem frissen élő mozzanatokból villantsak fel egyet-kettőt, felidézve velük a történelemformáló napok és utóéletük hangulatát.

Bővebben

  • Illés Zoltán

Környezetünk állapota és életünk minősége

A Nap nekünk is ad a fényéből, a szél itt is fütyül! Mert, hogy is van az, hogy miközben Ausztria és Magyarország határán, az osztrák oldalon Bécs felé haladva, több száz szélerőmű működik, nálunk, a határ másik oldalán, csak 20 darab. Talán egy kordon állítaná meg a határon a szeleket? Lehetetlenség!

Bővebben

  • Gógl Árpád

Egészségügyi ellátás és életminőség

Egészségügyi ellátás és életminőség

Morális, anyagi, politikai válságba juttatták országunkat, hivatásunkat. Elágazáshoz értünk, el kell döntenünk, merre, hogyan, miből, milyen gyorsan, kikkel. Talán az utolsóra a legkönnyebb válaszolni: „Európába, de mindahányan”.

Bővebben