A tartalomból

2007 első szavai a köszöneté. Köszönjük mindenkinek, olvasóinknak és szerzőinknek, előfizetőinknek és támogatóinknak, valamint a lap szerkesztésében és előállításában résztvevőknek, hogy 2006-ban is velünk voltak. Segítségükkel, anyagi és eszmei támogatásukkal egy korábbinál gazdagabb tartalmú és reményeink szerint érdekesebb kiadványt tudtunk olvasóink számára biztosítani. (A 2006-os év tartalomjegyzéke ezen számunk végén található.) Célkitűzéseink 2007-re is változatlanok: fennmaradni és tovább növelni az on-line és a nyomtatott változat iránti érdeklődést, még színvonalasabb és aktuálisabb tartalommal megjelenni. Ehhez kérjük továbbra is biztatásukat, támogatásukat.

Az új esztendő kezdete hagyományosan a számvetés és a jövőbe pillantás időszaka. Mit hozott az elmúlt esztendő és mit várunk az előttünk álló évtől? A Polgári Szemle harmadik évfolyamának első számát olyan írásokkal indítjuk, amelyek ezekre a kérdésekre keresik a választ. Szerzőik, a Polgári Szemle szerkesztőbizottságának tagjai különböző nézőpontból, de egyaránt az elkerülhetetlennek ítélt változások reményében fogalmazták meg várakozásaikat, amelyek kitérnek egy teljes körű gazdaságpolitikai fordulatra (Matolcsy György), a kijózanodás és megvilágosodás igényére (Vízkelety Mariann), a hazai politika és gazdaság ördögi köreiből való kitörésre (Cséfalvay Zoltán), az egyetemi oktatás új elvekre való helyezésére (Vörös József), egy új jobboldali párt megalakítására (Gorka Sebestyén), s arra, hogy újra a gondolkodó emberek kerüljenek legfölülre (Gazda István), de arra is, mit nem várhatunk 2007-től (Szennyessy Judit). Ezekhez kapcsolódik Petz Ernő írása is, amely a morális válságból való kijutás elengedhetetlenségére hívja fel a figyelmet.

Jövőnk formálásában egyre nagyobb szerep hárul a civil szférára, intézményeire, tevékenységére. Legalábbis elméletben. Hogy Magyarországon 2006-ban a gyakorlat milyen sokszínű, arról jó látleletet ad Mezei István írása, amely több városunk civil életének jellemzőit mutatja be. S itt hívnánk fel a figyelmet Civil Fórumunkra, amelyben változatlanul szívesen adunk teret a civil szféra híradásainak, mint most éppen beszámolva a Polgári Magyarországért Alapítvány 2006 évi díjának átadásáról.

Terjedelmi korlátaink ritkán teszik lehetővé könyvek, kiadványok ismertetését. Ezúttal Műhely rovatunkban Tilki Katalin írása révén mégis egy tanulmánykötetre szeretnénk felhívni a figyelmet. Tesszük ezt azért is, mert egyetértünk azzal, hogy egy civilizált társadalomnak minden eszközzel fel kell lépnie a tárgyalt jelenség, a lakásmaffia ellen. Új kezdeményezéssel gazdagodik sajtószemle rovatunk, egy-egy aktuális nemzetközi téma kiemelt figyelésével. Ezúttal a két új EU-tagállam, Románia és Bulgária csatlakozásának sajtóvisszhangjára hívjuk fel a figyelmet.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő