Pázmány Alapítványi Esték

A Pázmány Alapítvány célja, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fiatal, tehetséges oktatói és hallgatói elindulhassanak a tudományos pályán, s minden eszközzel támogatja e cél elérését. Az alapítvány elhatározta, hogy ehhez alapítványi estek szervezésével járul hozzá. Az első ilyen estre sikerült megnyerni a mai világgazdaság egyik legismertebb magyar származású közgazdászát, Lámfalussy Sándor professzort, aki december 4-én a kar II. János Pál pápáról elnevezett dísztermében az európai monetáris integráció tárgyban tartott előadást. Az egyetem vezető gazdasági és jogi kérdésekben jártas tanárai egészítették ki rövid korreferátummal az elhangzottakat.

Lámfalussy professzor, aki már negyven évvel ezelőtt beírta nevét a nemzetközi pénzügyek világába és az euró létrehozásának kezdeményezője, a monetáris integráció atyjának számít, olyan világossággal mutatott rá az integráció eddigi eredményeire és az előttünk álló kihívásokra, hogy azt a legkülönbözőbb végzettségű hallgatóság is élvezettel hallgatta. Abban összegezhetjük legfontosabb üzenetét, hogy a jövőben az európai térséget érő mind nagyobb versenyre tekintettel egyre rugalmasabbaknak kell lennünk. Fel kell készülnünk arra, hogy egy életet aligha tudunk egy munkahelyen eltölteni, és folyamatosan képezni kell magunkat. Rámutatott, hogy az európai központi bank mind monetáris elemzéseivel, mind a reálgazdaság versenyképességét vizsgáló elemzéseivel arra törekszik, hogy az eurót, mint valutát, stabil értéken tartsa, biztosítva ezzel a reálgazdaság ésszerű és időbeli alkalmazkodási lehetőségét nagyobb megrázkódtatások nélkül.

Rámutatott, hogy a valutáris önállóságokat feladó országok elveszítenek egy eszközt: az árfolyamok manipulálásának eszközét, amellyel az őket érő kedvezőtlen hatások ellen esetleg védekezhetnek, vagy önmaguk versenyképességét mesterségesen fokozhatják. Az alkalmazkodás időben való kitolása, elhalasztása azonban nem jelenti az alkalmazkodás elkerülhetőségét. Ellenkezőleg: többnyire nagyobb áldozatokkal jár, ha azt később valósítják meg. Nekünk magyaroknak ezt aligha kell hosszan ecsetelni, hiszen a gazdasági adatok mutatják, hogy az elkerülhetetlen kiigazításokra fájdalmasan kerül sor éppen napjainkban. Fontos tanulsága volt a konferenciának, hogy a pénzügyi kérdések nem szoríthatják háttérbe a reálgazdaság hosszú távon ható folyamatait. Ezek közül az egyik legfontosabb éppen a környezeti romlás megakadályozása. A versenyképesség fokozása nagy kísértés, hogy erre a szükségesnél kisebb figyelmet fordítsunk. Ezt akkor sem szabad megengednünk, ha a nemzetközi versenytársak (pl. azt ázsiai országok), akár környezeti ártalmak árán is szorgalmazzák dinamikus növekedésüket és exportdömpingjüket. A professzor az amerikai gazdaság egyensúlyhiányára is felhívta a figyelmet. Különösen jelentős, hogy sok ázsiai ország a dollárhoz köti valutáját. Ezért egy kedvezőtlen irányú dollárárfolyamváltozás az euró számára fokozott terhet jelenthet.

Az ülést vezető Botos Katalin professzor asszony, a Pázmány Alapítvány kuratóriumának elnöke, zárszavában éppen arra utalt, hogy az euró létrehozására pontosan a nemzetközi valutapiacok részéről meginduló spekulatív mozgások is késztettek. Ezek még a nagyon erős német márkát is képesek voltak szuverenitásában korlátozni. A nagyobb közösség, amit az euró jelent, bizonyos védelmet biztosít az egyes országok számára ilyenfajta spekulációs hatások ellen, de az említett világgazdasági tényezők bizony az integrációs valuta helyzetét is megnehezíthetik. Hiszen ha belegondolunk, az euróövezet a világnak csak a harmadik legnagyobb régiója (az össz GDP-ből való részesedést tekintve, mindössze 15%, szemben az Egyesült Államok 20%-ával, és azzal, hogy Ázsia két vezető gazdasága, India és Kína a csatlakozó régióval 27%-ot tesz már ki). Ugyanakkor nyitottság szempontjából a világkereskedelemből való részesedés alapján számolva az EU-régió 33%-ot, az USA 10%-ot, India és Kína pedig 12%-ot tesz ki. Ebből érzékelhető, hogy a nyitottsága miatt sebezhető európai közösség számára a világ valutáris rendszerének kiegyensúlyozottsága milyen nagy fontosságú.