2006. november - 2. évfolyam, 11. szám

  • Balaton Károly - Chikán Attila - Kolos Krisztina - Wimmer Ágnes - Zoltayné Paprika Zita

Vezetői vélemények a magyar vállalati szféra versenyképességéről

A kutatás négy projektben szerveződött, amelyek keretében összesen 46 tanulmány készült el. Ezek hozzáférhetőek a www.vallgazd.hu honlapon. Jelen cikkünk a négy projekt zárótanulmányainak fő téziseit, s a tanulmányokról lebonyolított viták legfontosabb megállapításait foglalja össze. E rövid cikk keretében természetesen nem lehet célunk a kutatási eredmények részletes kifejtése – az érdeklődést szeretnénk felkelteni ezek iránt, s felhívni a figyelmet a megadott webhelyre.

Bővebben

A Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság állásfoglalása „a média mint a nemzeti vagyon része” témakörben

A társaság a 2006. október 24-i összejövetelén Szalai Annamária médiapolitikus, Tolvaly Ferenc író, filmrendező és Csák János kiadótulajdonos vitaindító előadásai után – a több mint 80 résztvevő aktív részvételével – megvitatta a magyarországi média helyzetét, különös tekintettel a tulajdonosi szerkezetre. A vita alapján a társaság a következő állásfoglalást teszi közzé: 1. A híreket,...

Bővebben

  • Pakucs János

A gazdasági növekedés forrása az innováció

Mintha időről időre újra fel kellene fedezni a nemzetgazdaság fejlődésének szoros kapcsolatát a műszaki-technikai haladással, divatos szóhasználat szerint az innováció színvonalával. Szavakban, ünnepélyes megnyilatkozásokban ugyan sosem volt hiány, annál több a ráfordításokban, amelyeknek elmaradása, a szűk források szétaprózása újratermeli a magyar gazdaság növekedési gondjait.

Bővebben

  • Imre István

Globalizáció, avagy az elszabadult világ

Bár a globalizáció valóban sok helyütt az egyenlőtlenségek növekedéséhez vezet, nem igazolható, hogy minden előny a gazdag országoknak jut, míg a hátrányok egyoldalúan a perifériákon halmozódnának fel. Az ázsiai „kis tigrisek” vagy Dél-Európa országainak, illetve Írországnak a példája azt bizonyítja, hogy a legfejlettebbekhez való felzárkózás is lehetséges. Sokkal inkább igazolható, hogy a globalizációból kimaradók a haladásból is kimaradnak.

Bővebben

  • Mádi László

Gazdaságpolitikai dilemmák: felzárkózás vagy lemaradás

Az előadásomban két kérdésre keresem a választ. Az egyik az, hogy Magyarország adottságaihoz és lehetőségeihez képest, valamint a versenytársak szempontjából a Brüsszelbe eljuttatott konvergenciaprogram a leginkább kívánatos és alkalmas ilyen típusú dokumentum-e. A másik kérdés az, hogy a konvergenciaprogram cél-e vagy pedig eszköz.

Bővebben

  • Németh Zsolt

Gondolatok a Gyurcsány-éra utáni magyar külpolitikáról

A 2002 óta eltelt időszak olyan pusztulást okozott 1989. október 23-án kikiáltott köztársaságunk demokratikus rendszerében, egyszersmind olyan súlyosan károsította a magyar gazdaságot, hogy nyugodtan beszélhetünk az ország újjáépítésének szükségességéről. Hasonló károk érték hazánk nemzetközi presztízsét és hitelességét is.

Bővebben