2006. október - 2. évfolyam, 10. szám

Emlékmű Csömörön a kommunizmus áldozatainak emlékére

A Gloria Victis Közhasznú Alapítvány emlékművet állít az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak, valamint a négy kontinensen pusztító kommunizmus 100 milliónyi áldozatának emlékére. A csömöri Hősök kertjében található emlékhely avatására és felszentelésére 2006. október 21-én került sor. A Nagyközség Önkormányzatának támogatásával az emlékhely a Csömöri Polgári Liga ötletére jött létre. A Liga alapító...

Bővebben

  • Sebestyén Tibor

A globális versenyképesség új indexe

A gazdasági versenyképesség fontosságát bizonyítja az Európai Unió által 2000 márciusában meghirdetett lisszaboni program, amelynek fő célkitűzése az volt, hogy az Unió 2010-re váljon a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává. Mellékfeltételek között szerepel továbbá az is, hogy eközben az Unió több és jobb munkahellyel és nagyobb társadalmi összetartással érje el a fenntartható gazdasági növekedést.

Bővebben

Alakuljon Országos Civil Fórum!

Az országban ma zavar és rendetlenség uralkodik. A kormányzó pártok tudatosan félrevezették választóikat, majd választási ígéreteikkel ellenkező program megvalósításába kezdtek. Ez a felismerés azonban nem tudott áttörni a politikát övező közöny és megvetés falán. Botrányt a napvilágra került miniszterelnöki beszéd okozott. Nem tudhatjuk, és nem kérdezzük, miféle szándék mozgatta a nyilatkozót, a nyilatkozat...

Bővebben

  • Csép Sándor

56, Te lelkünkben lángoló…

56, Te lelkünkben lángoló…

Fél évszázad után visszanézve, nemzedéktársaim nevében is mondhatom, hogy ’56 üzenete bennünk él múlhatatlanul. Olyan pillanatok, események bukkantak fel, amelyekre az elmúlt ötvenszer háromszázhatvanöt napban ritkán gondoltunk, éppen azért, mert annyira bennünk élnek, és amelyek között nem tudatosítottuk az összefüggéseket. Bizonyos döntéseink, cselekedeteink a távoli és közelmúltban e számvetés során nyernek magyarázatot, illetve tárul fel motivációjuk.

Bővebben

  • Botos Katalin

Rohantunk a forradalomba

Az emberek azonban hamarosan rádöbbentek, hogy valami nincs rendben. A nyilvánvaló túlkapások, kegyetlenségek, a kizsigerelő gazdasági szabályozás ellenére évekig csak alig tiltakozott a társadalom a „létező szocializmus” rendszere ellen. Ez azonban nagyon is egyértelműen a megszerveződött totális terrornak volt köszönhető.

Bővebben

  • Tomka Ferenc

Halálra szántak, mégis élünk

Halálra szántak, mégis élünk

1957-ben, az 56-os megtorlás idején mintegy 22 000 embert állítottak bíróság elé, 16 000-et ítéltek el, 360–400 embert ítéltek halálra, 13 000-t internáltak, 16–18 000 körül van azok száma, akik ellen rendőrhatósági következményekkel járó intézkedéseket hoztak, és további tízezreket sújtottak állásvesztéssel, lefokozással, egyetemről, főiskoláról való kizárással vagy más módon. – A kádári megtorlás áldozatainak száma nagyobb, mint az 1848–49-es szabadságharcot követő – Haynau, a bresciai hiéna-féle – megtorlásénak, és nagyobb, mint a Tanácsköztársaság vagy a világháború utáni megtorlások áldozatainak száma.

Bővebben

  • Fabiny Tamás

Együtt az ország népével

Együtt az ország népével

„Az ébresztő szolgálat összefüggésben van egyházunk egész életével és magatartásával. Felelevenedéséhez és egyházunk megújulásához elengedhetetlenül szükséges egy széles körű egyházi önvizsgálat, bűnbánattartás és tisztulási folyamat az utóbbi évek hibái tekintetében. Át kell vizsgálnunk egyházunknak a ma kérdéseire adott feleleteit és egész személyi politikáját abban a tekintetben, hogy engedte-e érvényesülni Isten igéjének egyedül irányadó szempontjait. Fel kell tárnunk, hogy idegen szempontok előtérbe helyezése, Isten igéjével való elegyítése mely pontokon történt. Ennek elvégzésére sürget, hogy egyházunk szava sok helyen elveszítette hitelét népünk körében, ugyanakkor pedig a gyülekezetek leghűségesebb rétegeiben mély sóvárgás él az erőteljes, tiszta evangélium után.”

Bővebben