2006. szeptember - 2. évfolyam, 9. szám

  • Oláh János

Adósság fedőprojekt

Hogyan szerveződik ezredfordulónkon a magyarok társadalma? Milyen eszmeáramlások kölcsönhatásában változik emberi közösségünk? Kik formálják társadalmunkat az anyag legmagasabb szerveződési szintjén, vagy deformálják az élővilág alacsonyabb, tudattalan szerveződési szintjét formáló kölcsönhatások felszínre segítésével?

Bővebben

Hatalom és Demokrácia

2006. október 25-én, a Kodolányi János Főiskolán kerül megrendezésre a Hatalom és Demokrácia című rendezvény. A rendezvény szervezői, illetve előadói a Polgári Szemlében közrebocsátják téziseiket részben kedvcsinálóként, részben pedig annak érdekében, hogy már a konferencia előtt lehetőség nyíljon az interaktív párbeszédre.

Bővebben

Kötcse 2006

Harmadik alkalommal került sor szeptember 9-én Kötcsén, a Dobozy-kúrián, a jobboldali értelmiségiek találkozójára. A rendezők, a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Hermina Szalon és a Belvárosi Polgári Szalon „1956 jövője” címet adták a találkozónak, megszabva ezzel a vezérfonalat a kerekasztal-beszélgetések résztvevői számára. Balog Zoltán, a délelőtti beszélgetés moderátora...

Bővebben

  • Széles Gábor

Elvesző illúziók nyomában

A Brüsszelbe megküldött konvergenciaprogram szerint a kiigazítás csupán két évig fog tartani. Nagy kérdés azonban az, hogy rendelkezésre állnak-e majd az eszközök ahhoz, hogy a műveletet ily rövid idő alatt végre lehessen hajtani, s ha ez sikerül is, olyan pályára áll-e a gazdaság, amely megalapozott hosszú távú gazdaságfejlesztésen alapul.

Bővebben

  • Bogár László

Rendszerváltás – rendszerválság

A 2006-os választások újra egyértelműen jelezték, hogy a magyar társadalom egyre kisebb része képes már megérteni az itt vázolt nemzetválság lényegét, és így újra az őt kifosztó kollaboráns eliteknek adott felhatalmazást „művük véghezvitelére”. Ráadásul az is nyilvánvalóvá vált, hogy a globalitás hatalmi szereplői is ezt a stratégiát támogatják. Hatalmas munka vár tehát mindazokra, akik meg kívánják állítani a társadalmunk további kifosztását és süllyedését.

Bővebben