A tartalomból

A hangzatos kormányzati programok ellenére a magyar gazdaság tovább sodródik azon az úton, amelynek veszélyeire nemzetközi szakértők és az Európai Unió illetékesei is mind hangosabban hívják fel a figyelmet. A költségvetési hiány példa nélkülien magas, a valuta- és kötvénypiac ingatag, az euró bevezetésének dátuma egyre bizonytalanabb, a vállalkozások pedig az újabb és újabb megszorítások ismeretében nem fejlesztésekről vagy növekedésről, hanem a túlélés lehetőségeiről gondolkodnak.

Ennek ellenére eddig kevés elképzelés látott napvilágot egy átfogó jövőképről, egy koherens gazdaságpolitikáról. Arról, hogy melyek a legfontosabb teendőink a következő 4-5 évben, illetve hosszabb távon. A Polgári Szemle szeretne teret adni a témáról folytatandó, minél szélesebb körű vitának. Jelen számunkban négy neves közgazdász, Bod Péter Ákos, Cséfalvay Zoltán, Matolcsy György és Török Ádám gondolatébresztő írásait olvashatjuk, örömmel várva további véleményeket, hozzászólásokat is.

A mai kor egyik sajnálatos jellemzője az értékek inflálódása. Ádám Antal professzor írásában segít eligazodni a jogi alapértékek értelmezését illetően, majd áttekintést ad a biztonság fogalmáról és jogi értékké válásáról.

A jövőnkkel foglalkozik Prugberger Tamás cikke is. Kritikusan elemezve a magyar bal- és jobboldal rendszerváltozást követő politikai teljesítményét, javaslatokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy a polgári erők egy sikeres önkormányzati választást követően képesek legyenek a kormányzati pozíciót visszaszerezni.

A szabadság és a gazdasági szabadság fontos értékeink közé tartozik. Műhely rovatunkban Sebestyén Tibor elemzése a fenti kategóriák elméleti problémáinak áttekintése után nemzetközi értékelések alapján mutatja be a magyar gazdasági szabadság változását az elmúlt 10 évben.

Az átlagosnál is gazdagabb sajtószemlénkből ezúttal egyetlen cikket szeretnék kiemelni, amelynek mondanivalója sajnos nagyon egybevág bevezető négy írásunk lényegével: a The Economist értékelése szerint a közép-keleteurópai térségen belül jelenleg a magyar gazdaság a legkevésbé stabil!

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő