A tartalomból

Megalapozott-e az a vélekedés, hogy a ’90-es évek második felében végrehajtott társadalombiztosítási reform megnyugtató megoldást jelentett egy fenntartható nyugdíjrendszer létrehozására? Miként erősíti az öngondoskodás jelenlegi rendszere a tragikusan alacsony gyermekvállalási tendenciákat? Melyek egy valódi reform legfontosabb elemei? Szó szerint életbe vágó kérdések, amelyekre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tudós tanárai keresik a választ cikkükben.

A társadalombiztosítás témájával foglalkozik Prugberger professzor írása is, amelyben támogatólag foglal állást a jelenlegi vitákban előtérbe került radikális járulékcsökkentés kérdését illetően.

A parlamenti választásokat megelőző időszak meggyőzően igazolta Pethő Bertalan tanulmányának kiindulópontját, amely szerint a Média életünk kiiktathatatlan és sokféle szempontból vitatott része lett. Az igazi dilemma, amelyre a szerző keresi a választ, hogy képesek vagyunk-e még ezen „hatalmi ág” szabályozására vagy az a palackból kiszabadult szellem módjára kreál magának önálló létet és saját szabályrendszert.

Előző számunk államelméleti és államigazgatási írásaihoz kapcsolódik a Műhely rovatban Kovács Balázs írása. Annak a fejlesztő államnak a körvonalait vázolja fel, amely igazodik a XXI. század hazai és európai kihívásaihoz, amely önkorlátozó, de egyidejűleg erőteljes, amely – a szerző hasonlata szerint – evezés helyett kormányoz. E rovatban közlünk egy hozzászólást a szlovák adóreformról szóló cikkünkhöz Must Katalin tollából.

Talán soha eddig nem volt olyan gazdag válogatásunk a nemzetközi sajtóból, mint jelen számunkban. Bízom abban, hogy mindenki talál maga számára érdekes, hasznos olvasnivalót.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő