Nemzetközi kapcsolatok és gazdaság

  • Boros Szilárd – Kolozsi Pál Péter

Egy 21. századi geopolitikai összeütközés természetrajza Kína és az USA példáján keresztül.

Egy 21. századi geopolitikai összeütközés természetrajza Kína és az USA példáján keresztül. A technológia, az adat és a pénz jelentőségének felértékelődése a nagyhatalmi konfliktusokban

A következő évek-évtizedek nagy kihívása a technológiai fejlődés, a pénz megújulása és a fenntarthatóság felértékelődése mellett a geopolitikai környezet átalakulása lehet. A Modelski-féle ciklusok alapján az utóbbi évtizedek hegemón hatalmi szereplőjének tekinthető Egyesült Államok legitimációs kihívással szembesül, amelyben a legnagyobb kihívója Kína. A regnáló és a felemelkedő nagyhatalom között egy thuküdidészi csapdahelyzet alakult ki, a szinte természetes rivalizálás és összecsapás már elkezdődött.

Bővebben

  • László Erdey – Veronika Fenyves – Ádám Márkus – Tibor Tőkés

China Does Not Want a Trade War – The Case for Rare Earth Elements

China Does Not Want a Trade War – The Case for Rare Earth Elements

The aim of this paper is to evaluate China’s growing geopolitical importance through a brief overview and an analysis of the US-Chinese relations after World War II. After a brief historical insight into the US trade policy, the most probable theoretical explanations leading to a U-turn in trade relations with most of the world are summed up. Thirdly, we aim to revaluate China’s geopolitical weight in light of the recent trade war, and finally further sophisticate the analysis through a case study of the market of rare earth metals and compounds. The conclusion is drawn that we might be approaching a new milestone in the hegemonic transfer but we have certainly not yet arrived at a turning point.

Bővebben

  • Horbulák Zsolt

Munkanélküliség Szlovákia déli régióiban

Munkanélküliség Szlovákia déli régióiban

A szlovák gazdaság és társadalom rendszerváltozás óta tartó egyik legjelentősebb problémája a magas munkanélküliség, különösen a pályakezdők, illetve bizonyos etnikai csoportok körében, valamint elsősorban Dél-Szlovákia, továbbá Kelet-Szlovákia néhány vidékén. A tanulmány célja bemutatni Szlovákia déli régióinak munkanélküliségi helyzetét, és választ keresni e gazdasági-társadalmi jelenség okaira. Dél-Szlovákia határ menti, jelentős magyar lakossággal rendelkező régióinak adatait vizsgálva megállapítható, hogy aggregált munkanélkülisége hosszú távon meghaladja az átlagos szlovák munkanélküliségi rátát.

Bővebben

  • Dobó Róbert

A hagyományos politikai skálázás hiányosságai nemzetközi kitekintésben

A hagyományos politikai skálázás hiányosságai nemzetközi kitekintésben

A tanulmány célja bemutatni a jobb- és baloldali, illetve autokratikus és liberális tengelyre építő, klasszikus politikai pozicionálás hiányosságait. A kérdést egy háromdimenziós rendszerben vizsgálva pontosabb képet kaphatunk: e három tengely a politikai, a személyes, illetve a gazdasági szabadságjogok. A tanulmány több ország példáján keresztül demonstrálja, hogy a fent említett szabadságjogok különválaszthatóak, egyenként vizsgálhatóak, cserébe az egyes országok pozíciója pontosan meghatározható. A tanulmány primer kérdőíves kvantitatív kutatási eredményekre épít, melyet szekunder kutatás adatai egészítenek ki.

Bővebben

  • Morvay Szabolcs

Európa Kulturális Fővárosa projekt: A veszprémi, győri és debreceni pályázatok összehasonlító elemzése

Európa Kulturális Fővárosa projekt: A veszprémi, győri és debreceni pályázatok összehasonlító elemzése

Az Európa Kulturális Fővárosa cím 1985 óta nagy presztízsű európai kulturális programsorozat. Napjainkig mintegy 60 város viselte büszkén a címet. A projekt egy egész éven át tartó kulturális rendezvénysorozatot foglal magában, ezenfelül számos más funkciója, hatása is van, többek között városfejlődési katalizátor szerepét is betölti. 2023-ban magyar város lesz Európa Kulturális Fővárosa, mely címért Győr, Debrecen és Veszprém álltak versenyben, végül Veszprém kerekedett felül. Azonban mindhárom pályázó fejlesztési terveket épített bele a koncepciójába, melyek több évtizedre is meghatározhatják e városok fejlődési pályáját, nemcsak kulturális, hanem társadalmi és gazdasági értelemben is.

Bővebben

  • Orosz Tímea

A német civil társadalom. Tendenciák és történelmi következmények a német nyelvterületen

A német civil társadalom. Tendenciák és történelmi következmények a német nyelvterületen

A tanulmány a Német Szövetségi Köztársaság civil társadalmi fejlődésével foglalkozik, a német egyesítés előtt és után. A rendszerváltoztatás előtti időszakra vonatkozóan kitekintést ad mind a Német Demokratikus Köztársaság, mind pedig a Német Szövetségi Köztársaság sajátosságaira a témában. Az írás részben történeti áttekintés, részben statisztikai adatokra épülő számszerű elemzés, emellett röviden foglalkozni kíván a migráció kérdésével is.

Bővebben