Társadalompolitika

  • Maróth Miklós

Hogyan lehet megőrizni Európa keresztény identitását?

Hogyan lehet megőrizni Európa keresztény identitását?

Maróth Miklós Corvin-lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja az iszlám kérdéséről adja közre gondolatait, a dolgozat fő esszenciája annak tudományos igazolása, hogyan lehetne megőrizni Európa keresztény identitását, különös tekintettel az elmúlt években felerősödött migrációra, az iszlám térségből történő bevándorlásra. Maróth professzor álláspontja szerint Európa római, avagy keresztény kultúrája akkor marad meg, ha individualista, anyagias szekularizált szemlélete teret enged a közösségi, gondoskodó, vallási közösségekre építő hagyományainak. Akkor, ha ismét elismeri a természetjog létét és érvényességét.

Bővebben

  • Pokol Béla

A századközép után.

A századközép után.

A tanulmány a mesterséges intelligencia által kiváltott technológiai munkanélküliség perspektivikus teljessé válását jósoló elemzéseket állítja a középpontba, melyek a század második felére prognosztizálják ennek bekövetkeztét. Milyen veszélyek származhatnak a társadalomra, milyen főbb problémákat kell ennek menetében megoldani, és e problémák megoldására milyen utak vetődnek fel? Ezeket elemzi a szerző a tanulmányában.

Bővebben

  • Wisnovszky Gábor György

A szuverenitás valódi forrásának feltérképezése a nyugati államfejlődésen és a magyar rendszerváltáson keresztül

A szuverenitás valódi forrásának feltérképezése a nyugati államfejlődésen és a magyar rendszerváltáson keresztül

Feltevésünk szerint, a népszuverenitáson alapuló rendszerek esetében a valódi szuverén mindig a demokratikus berendezkedést megelőző entitás, mely megteremti magát az alkotmányos keretet. Távolabbra tekintve ezt akár úgy is értelmezhetjük, hogy a megelőző berendezkedések és történelmi fejlődés eredményeképpen beszélhetünk egy kialakult társadalmi állapotról, melyben a valódi szuverén által megalkotott intézményrendszerek működőképesek lehetnek. A demokratikus berendezkedés előfeltételez egy magas szintű homogenitást, melyre az évszázadok folyamán tűzzel-vassal egységesítő és politikai jogokat csak fokozatosan megadó francia állam is bizonyítékot szolgáltat. A magyarországi „rendszerváltás” valódi alakítójának a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások résztvevőivel reprezentált érdekköröket tekinthetjük, melyek azonban sokkal inkább külső hatalmi struktúrák kompromisszumai alapján álltak össze, mintsem a nyugati rendszerekre inkább jellemző szerves történelmi fejlődésből bontakoztak ki.

Bővebben

  • Egyed Szilárd

Az internet demokratizáló hatása

Az internet demokratizáló hatása

A cikk megpróbál érdemben megfelelni arra a kérdésre, hogy az információs sztráda lakossági igénybevételének terjedése vajon elvezet-e – rövid időtávon – a demokrácia térhódításához. A cikk igazolja továbbá, hogy az információs sztráda egy eszköz, ami adott körülmények között erősíti a demokratikus irányultságot, de éppúgy lehetőséget is biztosít a demokratikus intézményrendszer támadására és működésének akadályozására.

Bővebben

  • Kevevári István

A világi és a spirituális hatalom kapcsolata a reformáció korában

A világi és a spirituális hatalom kapcsolata a reformáció korában

Jelen tanulmány a reformáció két legfontosabb gondolkodójának (Luther Márton és Kálvin János) államról és politikáról szóló gondolatait elemzi. A tárgyalás fő fókusza az állami (világi) és egyházi (szellemi) hatalom elválasztásán van. Eszmetörténeti kontextusban helyezve azt próbálom bizonyítani, hogy már a középkorban is megvoltak a két hatalom elválasztásának csírái, de az állami hatalom szekularizációjának előképe a 16. századi politikai gondolkodásban jelent meg.

Bővebben

  • Laczkovits-Takács Tímea

Győr humánszolgáltatási modelljének egészségügyi pillére 1990-től napjainkig

Győr humánszolgáltatási modelljének egészségügyi pillére 1990-től napjainkig

Győr város humánszolgáltatási modelljének egyik fontos pillére az egészségügyi feladatok ellátása. A tanulmány Győr Megyei Jogú Város példáján vizsgálja a helyi egészségügyi ellátórendszer 1990 utáni változásait, helyi működési sajátosságait, szervezeti kereteit, az egészségügyi ellátások szervezésének módját. A szerző kutatásának középpontjában a helyi önkormányzat áll, az önkormányzat szerepvállalását vizsgálja az egészségügyi alapellátás területén, azonosítva a helyi jó gyakorlatokat, melyek Győrben hozzájárultak a mai magas színvonalú feladatellátáshoz.

Bővebben

  • Csiszárik-Kocsir Ágnes – Garai-Fodor Mónika

Miért fontos a pénzügyi ismeretek oktatása a Z generáció véleménye alapján?

Miért fontos a pénzügyi ismeretek oktatása a Z generáció véleménye alapján?

A pénzügyi kultúra és a pénzügyi műveltség fogalma napjaink népszerű kutatási témája. Számos elemzés foglalkozik azzal, hol áll és javult-e a válság után közel tíz évvel a a különböző országok lakosságának pénzügyi kultúrája. Napjainkban már nincs olyan ország, mely ne tett volna lépéseket a pénzügyi ismeretek fejlesztése, bővítése terén, azonban ezek a lépések zömmel késve indultak el. A pénzügyi kultúra mérésével sok szervezet foglalkozik nemzeti és nemzetközi szinten. A vizsgálatok eredményei már számos esetben felhívták a figyelmet a hiányosságokra, a fejlesztés szükségességére, melynek elsődleges szereplői az oktatási intézmények alap-, közép- és felső szinten egyaránt. De vajon a diákok tudják-e a pénzügyi kultúra fejlesztésének célját, ismerik-e annak fontosságát? A tanulmány célja, hogy feltárja a felsőoktatásba belépő Z generációs hallgatók véleményét a pénzügyi kultúra, a pénzügyi ismeretek fejlesztéséről, a fő motivációkat és célokat annak érdekében, hogy a jövő nemzedéke már célirányosabban felkészülhessen a jövő kihívásaira és elvárásaira.

Bővebben

  • Diana Kucherenko

The Human Factor As a Basis of Evolutionary Development

The Human Factor As a Basis of Evolutionary Development

This paper is an analysis of the modern trends in the development of human capital and its influence on the evolution of society. There is a growing competition in the labour market today, and this paper considers factors influencing changes in the positions of different countries.

Bővebben

  • Ildikó Laki

The Rights of People Living with Disabilities in the 21st Century

The Rights of People Living with Disabilities in the 21st Century

In this study a thorough review is given of the current social status and legal environment of people living with disabilities in the 21st century. In Europe there exists a great diversity of interpretations and actual practices in the rights of people living with disabilities. Legal regulations on the conditions of people living with disabilities add further content to the definition of the term “disability”. In the legal treatment of the topic there is an inherent contradiction: while, as a result of social developments, the individual’s uniqueness and usefulness for the community are measured and evaluated, his/her right and access to a complete and satisfactory life is not guaranteed; instead, society aims to manage and influence those segments of life which impact society as a whole. The entire topic of disabilities is overshadowed by a dichotomy of the individual as a self-serving entity and as a useful contributor to society. The study first discusses the international protocols and conventions that had a direct impact on the lives of people with disabilities in the 20th century; and then elaborates on the good practices that constitute precedents. The conditions prevailing in disability affairs in Hungary are described in theoretical and practical perspectives, and the extent to which human rights are guaranteed for and achieved by this segment of society is demonstrated.

Bővebben