Nemzetközi gazdaság és társadalom

  • Kecskés András – Bujtár Zsolt

A kínai pénzügyi rendszer árnyéka

A kínai pénzügyi rendszer árnyéka

A kínai jegybank kormányzója 2017 novemberében szokatlan figyelmeztetést adott a kínai árnyékbankrendszerre vonatkozóan. Zhou Xiaochuan jegybanki kormányzó szerint a magas tőkeáttétel, a nehezen átlátható, fertőző pénzügyi eszközök struktúrái növelik a kínai pénzügyi rendszer sérülékenységét. A cikk erre a szabályozói kihívásra vonatkozóan keres válaszokat. Vajon a világ második legnagyobb nemzetgazdasága – ahogy eddig számos alkalommal – erre a kihívásra is adekvát választ ad, és egy új fejlődési irányt mutat a hagyományos és az árnyékbankrendszer összetett viszonyában? Az árnyékbankrendszer növekedését 2017-re sikerült megfékezni Kínában.

Bővebben

  • Pintér Tibor

Az európai integráció – gazdasági és politikai alapú elméleti megközelítések

Az európai integráció – gazdasági és politikai alapú elméleti megközelítések

Az európai integráció fejlődésének alapjaival a közgazdaságtan és a politológia is foglalkozik. Napjainkban mélyreható változások tapasztalhatóak az Európai Unió életében, a közös értékalapokra építő szervezet belső és külső válságjelenségekkel szembesül. Jelen tanulmány az integrációval foglalkozó elméleti megközelítéseket két nagyobb csoportba sorolva mutatja be, azzal a céllal, hogy rámutasson az integrációs folyamat összetettségére.

Bővebben

  • Odorige Catherine Enoredia

Historical Perspectives of African Nationalism: with Focus on Nigeria

Historical Perspectives of African Nationalism: with Focus on Nigeria

Political discourse on the concept of nationalism has been widely based on theoretical perspectives from Western European and American societies. Regardless of developments concerning timing and stability, every nation state has some form of nationalism and nationalistic movements. Nationalism in the wider western societies was born out of the exigencies of industrialization and modernization, while in most parts in Africa, it arose from the struggle against the forces of imperialism and colonialism and from the need of determination for self-rule. Theoretical discussions on the subject of nationalism have been divided along the lines of primordalists, perennialists, ethno-symbolists, modernists and constructivists.

Bővebben

  • Inna Strelchenko

The Use of Non-Parametric Criteria for the Evaluation of Similar Patterns in the Behaviour of the Economic System

The Use of Non-Parametric Criteria for the Evaluation of Similar Patterns in the Behaviour of the Economic System

The statistics made by the International Monetary Fund of a sample of 30 countries analysed to assess the degree of synchronicity of changes under the impact of the crisis on macroeconomic indicators such as increase in: GDP, the exchange rate of the national currency; a country’s international investment position (which characterizes the external liabilities of residents to non-residents); foreign exchange reserves; the value of government bonds. In order to quantify the changes observed, the values of the Kendall concordance coefficient were calculated for equal periods of time – in the crisis and post-crisis periods.

Bővebben