Tudományos műhely, recenziók

  • Iván Dániel – Koi Gyula

Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről

Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről

Nagyszabású, limitált példányszámú alapmunka ötödik kiadása jelent meg Soltész István szerkesztésében. A Bibliográfia az alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről című kötet hatalmas vállalkozás, mely a címben jelzett tematikák körében gyűjti össze és tárja fel az írásokat. Célunk e terjedelmes bibliográfia ismertetése és erényeinek kiemelése.

Bővebben

  • Kovács Kristóf

Az Opus Deitől a Provida Materig. Állambiztonsági hálózatok és egyházi kisközösségek (Bertalan Péter könyvéről)

Az Opus Deitől a Provida Materig. Állambiztonsági hálózatok és egyházi kisközösségek (Bertalan Péter könyvéről)

Dr. Bertalan Péter könyve, Az Opus Deitől a Provida Materig. Állambiztonsági hálózatok és egyházi kisközösségek az egyház kizárólagos személyes prelatúrájának történetén és XII. Pius pápa apostoli konstitúciójának arra gyakorolt hatásán keresztül mutatja be az egyházi és világi hálózatok összemosódását a 20. század második felében. A kötet a keleti blokk, kiváltképp a kádári Magyarország egyházpolitikájának vizsgálata útján jut el a Provida-mozgalom magyarországi képviselőjeként bemutatott Bokor bázisközösség működésének és hálózati rendszerének ismertetéséhez.

Bővebben

  • Iván Dániel – Koi Gyula

Új Btk. kommentár I–VIII. kötet (frissítésekkel)

Új Btk. kommentár I–VIII. kötet (frissítésekkel)

E recenzió célja, hogy bemutassa és erényeit kiemelje a Polt Péter által szerkesztett VIII kötetes Új Btk. kommentárt. A kommentár az új büntetőjogi kódex elfogadását és hatálybalépését követően, 2013-ban jelent meg, ugyanakkor 2014ben közreadtak egy frissítéseket is tartalmazó kötetet, mely végül teljessé tette a munkát.

Bővebben