2005. szeptember - 1. évfolyam, 8. szám

  • Sebestyén Tibor

A magyar gazdaság versenyképessége globális összehasonlításban

DR. SEBESTYÉN TIBOR kandidátus, gazdasági matematikus. A cikk alapjául szolgáló tanulmány a szerző vezetésével az Eutrend Kutatóban, a Szövetség a Polgári Magyarország Alapítvány megbízásából készült. A trendelemző számításokat és azok felhasználói programjait, valamint az ábrákat és a táblákat Sebestyén Kristóf készítette. A tanulmány teljes, szerkesztetlen,...

Bővebben

Levél Bush elnökhöz

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület eljuttatta lapunkhoz azt a levelet, amelyben neves közéleti személyiségek az Amerikai Egyesült Államok elnökét jövő évi magyarországi látogatásra hívják. George W. Bush úr, az Egyesült Államok Elnöke Igen tisztelt Elnök Úr! Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, látogasson el Magyarországra a jövő évben abból...

Bővebben

  • Novoszáth Péter

Repülőterek tulajdonviszonyai az Európai Unióban

Az európai példák azt támasztják alá, hogy a nemzeti kormányok a jelenlegi magyar kormánnyal ellentétben, sőt mi több, a regionális és helyi önkormányzatok sem sietnek eladni többségi részesedésüket az általuk birtokolt repülőterek részvényeiből, és egyáltalán nem kívánják elveszteni ellenőrzésüket a tulajdonukban lévő repülőterek felett.

Bővebben

  • Oláh János

Mit tanuljon a környezetgazdász?

Információs civilizációban a környezetgazdálkodás célja a gazdálkodás és környezetvédelem szétválásának megszüntetése, a termék-előállító szennyezés és tisztítás elkülönülésének felszámolása, a „hogyan termelj, hogy ne szennyezz” elv megvalósítása. Ezt kutatja, és erre tanít a környezetgazdálkodás.

Bővebben

  • Papanek Gábor

A korrupció Magyarországon

Talán a legrégebbi állásfoglalás: „Megvesztegető ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék vakká teszi azokat, akik látnak, és elferdíti azok ügyét, akiknek igazuk van.” (Kivonulás, 23. 8.).

Bővebben

  • Békefy Lajos

Etikus politizálás az ENSZ élén

A svéd származású Dag Hammarskjöld (1905–1961) az ENSZ második főtitkára volt, aki a hidegháborús évtizedekben vezető diplomataként igyekezett segíteni a béke fennmaradását Földünkön. A konfliktusok békés megoldását kereső nehéz diplomáciai szolgálatot úgy tudta ellátni, hogy naponta érvényesítette magával szemben a legmagasabb erkölcsi-szellemi mércét. Idén, születésének 100. évfordulóján Svédországban, az ENSZ-ben és sok országban előadások, konferenciák, filmek, vándorkiállítások, koncertek, szoboravatások bizonyítják, hogy Hammarskjöld mennyire él és hat mai világunkban is.

Bővebben