Nemzetközi kitekintés

  • Lévai Imre – Szatmári Péter

Világrendszer-elemzés és dinamikus geopolitikai szemléletmód

Világrendszer-elemzés és dinamikus geopolitikai szemléletmód

Az alábbiakban a dinamikus geopolitikai szemléletmód néhány újszerű aspektusának bemutatására teszünk kísérletet a világrendszer-elemzés kontextusában. Az adott terjedelmi keretek között nem törekszünk átfogó képet adni az új „geopolitikai” iskolák (geoökonómiai, geokulturális stb.) nézetrendszeréről, még kevésbé törekszünk a hagyományos, ám jelentősen eltérő (angolszász, francia, német) gondolkodásmódok áttekintésére. Nem térhetünk ki a geopolitika számos korabeli és kortárs magyar művelője – sajnálatos módon elhanyagolt – munkásságának méltatására vagy bírálatára sem, bármennyire is helyénvaló és régóta időszerű lenne.

Bővebben

  • Egedy Gergely

Brexit: szuverenitás versus szupranacionalitás

Brexit: szuverenitás versus szupranacionalitás

Ismeretes tény, hogy 2016. június 23-án Nagy-Britannia egy történelmi jelentőségűnek mondható népszavazáson úgy döntött, kilép az Európai Unióból. A döntés az euroszkeptikus körökben nagy örömöt, az Európa-pártiak körében viszont nagy felzúdulást váltott ki, riadalmat keltett a globális gazdaságban, és a mainstream sajtóban olyan jóslatokhoz vezetett, melyek szerint a brit gazdaság össze fog omlani. Eddig e fenyegetések nem igazolódtak be. E tanulmány abból a hipotézisből indul ki, hogy a kilépés megszavazása elsősorban nem gazdasági okokkal magyarázható, hanem a nemzeti szuverenitás megtartásának a szándékával, a nemzetállamokat felszámoló szupranacionális integráció elutasításával.

Bővebben

  • Tózsa István

Afrika-prognózis

Afrika-prognózis

Az afrikai országok földrajzi kohéziója

Az USA Központi Hírszerző Ügynökségének (CIA) egyik felmérése szerint a világ tíz legveszélyesebb országából hat afrikai ország. Felmerül a kérdés, hogy ennek mi az oka; alá lehet-e ezt támasztani valamely gazdaságföldrajzi vizsgálattal, és mi a helyzet a többi afrikai országban? A tanulmány, az elérhető adatok függvényében, az afrikai országokban potenciálisan jelen lévő belső, társadalmi szétfeszítő erőt próbálja lokalizálni a földrajzi térinformációs rendszer eszközeivel. Az áttekintés hasznos lehet a külgazdasági kapcsolatok tervezésénél, a külpolitikai és egyéb kormányközi, nemzetközi kapcsolatok, sőt a turizmus és az utazás, utasbiztosítás területén is, a biztonsági kockázatok felmérésében.

Bővebben

  • Bacsó Róbert

A kárpátaljai hitelszövetkezetek helyzete az ukrajnai állami szabályozás tükrében

A kárpátaljai hitelszövetkezetek helyzete az ukrajnai állami szabályozás tükrében

A cikk az általános és különleges jogszabály összevetésével elemzi az ukrajnai hitelszövetkezetek meghatározásával kapcsolatos jogszabályi ellentéteket. Megállapítható, hogy területi működésüket tekintve a hitelszövetkezet két fajtája létezik: regionális, illetve nemzeti státusszal rendelkezők, melyek minőségileg különböző megközelítést igényelnek az állami szabályozás részéről. A kárpátaljai és ukrajnai hitelszövetkezetek működésének összehasonlítása alapján kimutatható, hogy a kárpátaljai hitelszövetkezetek minőségileg magasabb mutatókkal rendelkeznek.

Bővebben

  • Szemjon Viktória

Az ukrán adórendszer múltja és jelene

Az ukrán adórendszer múltja és jelene

A modern társadalmi és gazdasági folyamatok szabályozásának fontos eszköze az adórendszer. Ukrajna adórendszere 25 év függetlenséget követően sem felel meg a nemzetközi és a piacgazdaság elvárásainak. Ezért elkerülhetetlenné vált az adópolitika reformja, mely az európai integráció útját követi. A tanulmány bemutatja az ukrán adórendszer történelmi alakulását és működésének sajátosságait. Külön kitér az utóbbi évek számos módosítására és azok hatásaira Ukrajna gazdasági helyzetére.

Bővebben

  • Tatyana Kuznetsova

Impact of the Cost of Compliance on Business Performance

Impact of the Cost of Compliance on Business Performance

The article focuses on the theoretical basis of transaction costs, the main component in the cost of compliance with the law. It delivers two models: the analysis of the components of the cost of compliance and the influence of the compliance cost on a business’s earning power of the enterprise.

Bővebben

  • Tetyana Slyozko – Nataliya Zahorodnya

The Fourth Industrial Revolution: The Present and Future of Accounting and the Accounting Profession

The Fourth Industrial Revolution: The Present and Future of Accounting and the Accounting Profession

It has been proven that in the future accounting will not only survive in the economy as the base of information and a regulatory institution, but with the help of information technologies, it will even improve and help eliminate shadow economy. The accounting profession will certainly undergo changes, and will increasingly make use of software in practice.

Bővebben