A tartalomból

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Polgári Magyarországért Alapítvány konferenciát rendezett ez év júniusában GAZDASÁGI STRATÉGIA 2006 címmel. Lapunk jelen számának első három cikke ezen konferencia bevezető előadásait ismerteti. A két magyar előadó, Matolcsy György és Varga Mihály a nem véletlenül igen hasonló diagnózis – az állam pénzügyi válsága, az ikerdeficit szorítása, a növekvő munkanélküliség, a romló versenyképesség stb. – után figyelmét elsősorban a gazdaságpolitikai fordulat érdekében teendőkre koncentrálta. A magyar modell, a magyar felzárkózási program kulcsszavai pedig a növekedés gyorsítása, az elvonások csökkentése és a költségvetés konszolidációja.

Az ugyancsak választásokra készülődő Polgári Demokratikus Párt alelnöke, Martin Riman ismertette előadásában a cseh jobboldal gazdaságpolitikáját. A cseh gazdaság hozzánk hasonlóan az államadósság, valamint a munkanélküliség gyors növekedése és a lassú gazdasági növekedés miatt komoly nehézségekkel küzd. A PDP gazdaságpolitikájának három fő eleme az adóreform (adócsökkentéssel és egyszerűsítéssel), a bürokrácia visszaszorítása és a költségvetés reformja.

Két tekintélyes pénzügyi szakember más-más oldalról közelítve, de egyaránt a jövő kihívásait szem előtt tartva foglalkozik cikkében a fiskális és monetáris politikával. Szapáry György címben feltett kérdésére: Miért szükséges megállítani az államadósság növekedését? akár Surányi György megállapításával is válaszolhatnánk: mert „bármilyen hosszú távon fenntartható növekedésnek szilárd külső egyensúlyon kell alapulnia”.

Kezdettől biztatjuk Olvasóinkat, hogy cikkeinkhez szóljanak hozzá, mondják el véleményüket a felvetett témákról. Örömmel adjuk közre Császár Zoltán sorait, – aki Cséfalvay Zoltán áprilisi számunkban megjelent cikkének néhány tételével száll vitába – közölve a vitaindító szerzőjének válaszát is.

A globális megítélésünk és helyezésünk trendjei c. kutatás egy újabb résztanulmányát mutatjuk be Műhely rovatunkban. Sebestyén Tibor és szerzőtársai a magyar hitelképesség nemzetközi összehasonlítására vállalkoztak, ismertetve egyben az elismert hitelminősítő intézmények által alkalmazott bonyolult módszertanokat. A magyar adóssághelyzet tükrében fontos a végkövetkeztetés: nem vagyunk rossz adósok!

Egy olyan kicsi és nyitott gazdaságú országban, mint Magyarország, a települések és a kistérségek versenyképessége alapvetően attól függ, hogy a településen, illetve a kistérségben működő vállalkozások miként képesek kapcsolódni a globális termelési hálózatokhoz. Ez talán a Műhely rovatban bemutatott második kutatási beszámoló legfontosabb megállapítása.

Dr. Botos Balázs

főszerkesztő