2005. július - augusztus - 1. évfolyam, 6-7. szám

  • Cséfalvay Zoltán - Csizmadia Norbert - Csordás László

Kistérségek versenyképessége és a globális hálózatok

CSÉFALVAY ZOLTÁN geográfus, egyetemi tanár, CSIZMADIA NORBERT geográfus, PhD hallgató, CSORDÁS LÁSZLÓ geográfus, kandidátus. A tanulmány teljes, szerkesztetlen, színes változata letölthető. A magyar települések és kistérségek versenyképességét elemző átfogó kutatás öszszefoglaló téziseit és a települési önkormányzatok finanszírozási rendszerét bemutató fejezetet...

Bővebben

  • Sebestyén Tibor

A magyar hitelképesség változási trendjei

DR. SEBESTYÉN TIBOR kandidátus, gazdasági matematikus. A cikk alapjául szolgáló tanulmány a szerző vezetésével az Eutrend Kutatóban, a Szövetség a Polgári Magyarország Alapítvány megbízásából készült. A trendelemző számításokat és azok felhasználói programjait, valamint az ábrákat és a táblákat Sebestyén Kristóf készítette. Bevezetés A hitelminősítés („credit...

Bővebben

  • Szapáry György

Miért szükséges megállítani az államadósság növekedését?

A fiskális politika makrogazdasági hatásainak elemzését jegybankár lévén egy ehhez kapcsolódó idézettel kezdeném: „A jegybankárokat gyakran vádolják meg azzal, hogy megszállottak az infláció tekintetében. Ez nem igaz. Ha van egyáltalán valami, ami rögeszméjüknek tekinthető, akkor az a fiskális politika.”

Bővebben

  • Martin Riman

A cseh jobboldal gazdaságpolitikája

A Polgári Demokratikus Párt, készülve a parlamenti választásokra, kidolgozta gazdaságpolitikáját, amelynek alapelemeit és célkitűzéseit szeretném Önöknek bemutatni.
MARTIN RIMAN a Polgári Demokratikus Párt alelnöke, a cseh parlament Gazdasági Bizottságának alelnöke. A cikk a „Gazdasági Stratégia 2006” című konferencián (2005. június 4.) elhangzott előadás szerkesztett változata.

Bővebben

  • Varga Mihály

Látszat és valóság

A stratégiakészítés időszakáról szeretnék most beszélni, hiszen tudjuk jól, hogy egy koherens, világos programnak társadalompolitikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A 2006 előtti és utáni gazdaságpolitikai teendők esetében négy területről szólnék. Először arról, hogy a jó terápia érdekében a diagnózist kell meghatározni, hiszen a jó diagnózis fél siker. Szeretnék beszélni arról, hogy ebből a helyzetből milyen kiút lehetséges, az euró bevezetése Magyarországon milyen feladatot ró a kormányra, és hogy mindez a stratégiakészítés szempontjából milyen feladatokat ró ránk.

Bővebben

  • Cséfalvay Zoltán

A szocializmus hosszúra nyúlt árnyéka

Nehéz olyan partnerrel vitatkozni a globalizációról, mint Császár Zoltán, aki rögtön az első bekezdésben leszögezi: a globalizáció „alapvetően rossz berendezkedés”. Ez az indítás legalább annyira doktriner, mint évekkel ezelőtt Békesi László volt pénzügyminiszter kijelentése, amely szerint „a globalizáció alapvetően pozitív folyamat”.

Bővebben

  • Császár Zoltán

A globalizáció többdimenziós „project”!

A Polgári Szemle áprilisi számában jelent meg Cséfalvay Zoltán Mindig van egy másik út is – Tíz tétel a globalizációról című elemzése. Írásában a globalizáció jelenséghalmazát és annak Magyarországra vonatkozó aspektusait próbálja sorba venni. Mivel a szerző több állításával és következtetésével, olykor megközelítésével nem értek egyet, érdemesnek tartottam egy „válaszelemzés” megírását.

Bővebben

  • Surányi György

Új Stabilitási Paktum felé

Az euró sikert aratott. Még szabályozási kerete, a Maastrichti Szerződés, valamint a Stabilitási és Növekedési Paktum ellenére is. Megújításuk roppant politikai és gazdasági kockázatokkal járna. A reform elutasítása viszont még kockázatosabb.

Bővebben

  • Matolcsy György

Gazdaságpolitikai fordulat előtt

Készülünk a kormányzásra, beszélgetünk, eszmét cserélünk arról a programról és stratégiáról, ami Magyarországot kihúzhatja abból a kátyúból vagy szakadékból, amelybe az elmúlt 3 évben a jelenlegi kormány kormányozta. Eljött az idő, hogy kimondjuk, Magyarországon az állam pénzügyi válságban van.

Bővebben