2005. május - 1. évfolyam, 4. szám

  • Cséfalvay Zoltán - Csizmadia Norbert - Csordás László

A magyar települések és kistérségek versenyképessége

A magyar települések és kistérségek versenyképességét elemző kutatás az itt közölt összefoglaló tézisek és a települési önkormányzatok finanszírozási rendszerét bemutató fejezet mellett átfogó képet rajzol a gazdálkodási helyzetből és egyéb okokból fakadó önkormányzati válságról, de megfogalmazza javaslatait is.

Bővebben

  • Sebestyén Tibor

Korrupciós trendek a magyar és nemzetközi adatok tükrében
2. rész

DR. SEBESTYÉN TIBOR kandidátus, gazdasági matematikus. A cikk alapjául szolgáló tanulmány a szerző vezetésével az Eutrend Kutatóban, a Szövetség a Polgári Magyarország Alapítvány megbízásából készült. A trendelemző számítások felhasználói programjait, valamint az ábrákat és a táblákat Sebestyén Kristóf készítette. A tanulmány

Bővebben

A lakásépítés nemzetgazdasági hatásai

Kutatásunk célja makrogazdasági hatáselemzés a lakások és a családi házak építésére, illetve általában az új otthonok létrehozására irányuló tevékenységek alapján 2012-ig terjedő előreszámítással vizsgálva az építőipar árbevételét, jövedelmét és költségszerkezetét.

Bővebben

  • Varga Dénes

Lakáspolitika és lakásfinanszírozás

A lakáspolitikát a rendszerváltás óta – talán a 2000–2002 eleje közötti rövid periódust leszámítva – sajátos kettősség jellemzi. Egyrészt nincs érvényes, a célok és eszközök összhangját megteremtő, széles konszenzuson alapuló lakáskoncepció, másrészt ettől függetlenül a mindenkori kormány azért jelentős összegeket költ a költségvetésből lakástámogatásokra. Teszi ezt azért, mert érzékeli a lakosság elvárásait, időnként „elő kell jönni valamivel”, másrészt azt azért mindenki érzi, hogy a lakásszektor jó működéséhez nagyon komoly társadalmi és gazdasági érdekek fűződnek.

Bővebben