Logo

A Magyar Nemzeti Bank felelősségvállalási és oktatási programja

Gábor Ágnes, doktorjelölt, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), dr. Bárczi Judit PhD, egyetemi docens, Szent István Egyetem Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Összefoglalás

Magyarország a történelmi és gazdasági események hatása miatt megtanult gyorsan és hatékonyan reagálni, hiszen csak így maradhattunk az élen a nemzetek között zajló globális versenyben. Ám ebben a régóta tartó, folytonos készenlétben kirajzolódtak azok az értékek és követelmények, mint a szellemi és erkölcsi kiválóság, a tudásbővítés, amelyeket megtalálunk hazánk Alaptörvényében, és amely nemzeti hitvallásunk is egyben. Ezen hitvallás mellé tette le a voksát a Magyar Nemzeti Bank is, hiszen megalakulása óta törekszik arra, hogy megjelenítse és töretlenül jelképezze a nemzeti szuverenitást. A Magyar Nemzeti Banknak a nemzeti intézmények körében betöltött jelentősége, társadalmi elismertsége és függetlensége felelősséggel is jár, amely egyben kötelezettségeket is ró a jegybankra. Nyilvánvaló, hogy a függetlenség nem cél, hanem eszköz és lehetőség, hogy a Magyar Nemzeti Bank tevékenységével a közjót, a társadalom egészének hasznát szolgálja, és hozzájáruljon a társadalmi jóléthez. Mindezt pedig úgy, hogy elkötelezett szerepet vállal a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztésében.

Responsibility and Educational Programme of the National Bank of Hungary

Summary

Magyar Nemzeti Bank considers developing and supporting Hungarian know-how and research in economics as one of its priorities. To that end, the Magyar Nemzeti Bank establishes long-term relationships with institutions of higher education, partners with Hungarian and foreign researchers to carry out high-quality analysis and research. Issues its own publications, scientific articles, studies in economics and other documents of science in order to improve the quality level of Hungarian research and analysis in the field of economics. This kind of development in education is a longterm project and the Magyar Nemzeti Bank believes that in the future it will become one of the most relevant basis of knowledge in Europe. The experts and researchers with a Magyar Nemzeti Bank’s assistance could achieve significant results in the scientific life.


Értékteremtés a közgondolkodásban

Hazánkat az EU-hoz való csatlakozása óta olyan felgyorsult és modern gondolkodás jellemzi, amelyhez hozzátartozik, hogy a már kialakított pénzügyi kultúránk is napról napra formálódik, megújul. Változatos impulzusok érik, amelyhez alkalmazkodni kell, hiszen ezen gyors és mindenekelőtt minőségi reakciók határozzák meg azokat az értékeket, amelyek minden helyzetben iránymutatóak és példaértékűek lehetnek. Hazánkban az egyik ilyen bástya, amely a felelősséget, tudást és függetlenséget jelenti, a Magyar Nemzeti Bank. A 2008-as pénzügyi válság rávilágított arra, hogy a pénzügyi intézmények főbb társadalmi funkciójának tekintett közvetítő szerepe mellett a gazdaság minden szereplőjének igénye van a bizalom, elszámoltathatóság és a transzparencia egységére.

1. ábra: A CSR-modell

 1. ábra: A CSR-modell

A vállalati szférából már ismert vállalati társadalmi felelősség (CSR) modellje éppúgy alkalmazható a pénzintézetekre1 és jegybankokra, mint a gazdálkodó szervezetekre. A CSR meghatározásánál, bár számos definícióját használják, egyetértünk a Lentner–Szegedi–Tatay szerzőkkel, miszerint a carolli elmélet a legpontosabb: tehát a vállalatok társadalmi felelőssége gazdasági, jogi, etikai és diszkrecionális ( jótékonysági) elvárásokat jelent, amely a társadalom részéről jelentkezik.1

Bár a Carroll-féle modellben a fogalmak egymásra épülnek, véleményünk szerint a jegybankok felelősségvállalását tekintve inkább kiegészítik egymást, és együttesen alkotják meg CSR-rendszert, amely „eszközként arra szolgál, hogy növelje és legitimálja annak gazdasági teljesítményét, másrészt megjelenik az üzleti, etikai alapelvek megtestesítőjeként is”.2

Ezeket a szempontokat figyelembe véve és az elmúlt évek tapasztalatát összegezve elmondható, hogy Európa gazdasági előnye a minőségi és versenyképes tudásban rejlik, amelyhez hazánk is jelentősen hozzájárul, így a Magyar Nemzeti Bank ezt az állandóságot, folytonosan megújuló tudást és annak megszerzését helyezte az oktatási törekvéseinek középpontjába. A Magyar Nemzeti Bank mélyen elkötelezett a tekintetben, hogy akár eredménye terhére is, de a közjót szolgálja, és társadalmi felelősségvállalási programja keretei között különböző támogatásokat nyújtson. A rövid és hosszú távú feladatokat tekintve, a jegybank megvalósítandó célként jelölte meg a versenyképes (szak)tudás felkutatását, annak bővítését és támogatását, mind hazai, mind nemzetközi szinten, mivel vallja, hogy a polgároknak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság kiteljesítése. A jegybank így törekszik arra a gazdasági-jogi-etikai és jótékonysági egyensúlyra, amellyel a társadalom számára a közös együttműködést, fejlődést, tanulást és a bizalmat alapozza meg.

Pénztörténeti múzeum kialakítása, a Látogatóközpont interaktív megújítása

A jegybankok gyakorlatában általánosnak tekinthető az adott ország „pénzmúzeumának” létrehozása, fejlesztése, üzemeltetése. Emellett a Magyar Nemzeti Banknak törvényben meghatározott kötelezettsége is a pénz- és érmegyűjtemény közgyűjtemény jellegű bemutatása. Az MNB a külföldi jegybanki példákat és a hazai igényeket figyelembe véve, az elmúlt időszakban a pénztörténeti múzeum megújítása, átalakítása mellett döntött. Az elkövetkezendő időszakban a pénz történetét bemutató gyűjtemény kibővül, és a látogatókat interaktív eszközökkel vezetik be a pénz és pénzkultúra világába. A történelmi érmék és ritkaságok mellett helyet kap azoknak a pénztörténetileg jelentős eseményeknek a megjelenítése is, amelyek az eurót mint közös pénzt és az ehhez vezető utat mutatják be az érdeklődőknek.

A jegybank támogatói tevékenysége

A Magyar Nemzeti Bank – élve a törvényben biztosított lehetőséggel – az elmúlt években, évtizedekben számos különböző célú alapítványt hozott létre. Az alábbi alapítványok szorosan kapcsolódnak a jegybank támogató és oktató szerepéhez, hiszen olyan képzéseket, programokat, térségeket ölelnek fel, olyan hallgatókat szólítanak meg, akik ezen szellemi vagy anyagi támogatás nélkül nem vagy nem olyan mértékben képesek a tudást elsajátítani. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében a jegybank alapítói vagyont, a működés biztosítására pedig adományt, támogatást és infrastruktúrát biztosított. Az MNB a 2014. évet megelőzően alapítóként a következő alapítványokban vett részt:3 Alapítvány a Közjóért; „Pénziránytű – Alapítvány a tudatos pénzügyekért” (Pénziránytű Alapítvány); Dunántúli Üzemgazdász Képzésért Alapítvány; Riesz Miklós Alapítvány; Hass, Alkoss, Gyarapíts Alapítvány; Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány; Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért; Közgazdasági Szemle Alapítvány; Közszolgáltatások Közgazdasági és Irányítási Kérdéseinek Központja Alapítvány; „Egészség a legnagyobb érték” Alapítvány; FÉKÚT a Gyermekekért.

A magyar jegybank kiemelten fontos célkitűzésként jelölte meg, hogy olyan intézménnyé váljon, amely képes megfelelni a kor kihívásainak, és az elmúlt évtizedek gazdasági eseményeiből tanulva, jelentős figyelmet fektessen a tájékoztatásra, a pénzügyi kultúra nívójának emelésére. Ennek elengedhetetlen feltétele a stabil értékrend, és két legfőbb alapértéke a függetlenség és a felelősség következetes érvényesítése, megvalósítása. Ezeket az alapvető gondolatokat tükrözi a bank 2014-ben elfogadott Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája, amely részletesen kinyilvánítja azokat a törekvéseket, irányvonalakat, alapelveket, amelyek mentén a jegybank részt kíván venni a minőségi közgondolkodás kialakításában, a tudományos és gazdasági élet fejlesztésében, annak innovációjában.

Lépésről lépésre a tudás megszerzéséhez

A magyar jegybank oktatási céljait és stratégiáját tekintve hosszú távon gondolkozik. A versenyképes tudás és annak elsajátítása már a kezdetektől fontos, így a Magyar Nemzeti Bank feladatának tekinti, hogy a legkisebbektől a felnőttekig megalapozza a tudatos közgazdasági gondolkodást, fejlessze és segítse a tudományos tevékenységeket. Kiemelt figyelemmel tekint a közgazdasági oktatás és gondolkodás témájára, és mind szakmailag, mind anyagilag támogatni kívánja azokat a kiemelkedő hallgatókat, kutatókat, szakembereket, akik tehetségükkel, szorgalmukkal a szakma és hazánk hírnevét viszik tovább a világban, és alkotnak újat a maguk szakterületén. Ehhez a célhoz mérten, az MNB Társadalmi Felelősségvállalási Stratégia programjának keretein belül felkutatja és támogatja azokat a magyar szakembereket és kutatókat, akik a közgazdaságtan és pénzügyek területén munkálkodnak, hogy minél több, nemzetközileg is elismert színvonalú szellemi alkotást hozzanak létre. Így a magyar kutatók számára könnyebben elérhetővé válnak a közgazdaságtan új megközelítései, kutatási területük bővítése.

A jegybank pénzügyi kultúrát és oktatást megcélzó programja többlépcsős rendszer, amely elemenként épül egymásra. Alapjait az a tudás- és értékközpontú gondolkodás jelenti, amelyet hazánkban mindenkivel szeretne a jegybank megismertetni.

2. ábra: Az MNB Közgondolkodási Programjának területei

 2. ábra: Az MNB Közgondolkodási Programjának területei

Pallas Athéné Közgondolkodási Program

A program alapvető törekvése, hogy a módszertanilag megalapozott, gazdasági szemléletű gondolkodást már az általános iskolától kezdődően, a középiskolai tanulmányokon át meg kell alapozni, és elültetni a felnövekvő nemzedékben a gazdasági folyamatok megfelelő értelmezését, azok mozgatórugóit, összefüggéseikben való ismeretét és eredményes alkalmazását. Ezen elképzelés megvalósításában segít többek között a Pénziránytű Alapítvány is, amelyet a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség és a Diákhitel Központ hívott életre. Az Alapítvány célja, hogy a hatóságokkal, civil szervezetekkel és piaci szereplőkkel együttműködve pénzügyi tudatosságot fejlesztő programokat dolgozzon ki és valósítson meg.

A második pillér, amelyre oktatási törekvéseink irányulnak, az egyetemi oktatás. A jegybank az elmúlt egy évben szoros és hatékony kapcsolatot alakított ki több felsőoktatási intézménnyel. Igyekezett azokat az elképzeléseket és innovatív ötleteket támogatni, amelyek hazánkban vagy az oktatásban egyedülállóak, illetve amelyek révén kiépíthető egy olyan tudásbázis, amelyre alapozva idővel olyan szakemberek kerülnek ki, akik a nemzeti érdekeket képviselik, tudásukkal hazánk, az egyetem vagy akár a jegybank hírnevét viszik tovább a világban.

Ezen elképzelés égisze alatt jött létre egy megállapodás a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Corvinus Egyetem között 2015 júliusában. Az intézmények közötti egyezség értelmében 2015 szeptemberétől megkezdte működését a Közgazdaságtudományi Kar szervezeti felépítéséhez illeszkedő önálló MNB Tanszék. Az új tanszék mellett a jegybank támogatja a kar Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskolájának programját is. Fontos eleme a megállapodásnak a BCE Társadalomtudományi Karán a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet felállítása és közös működtetése is. Az együttműködés értelmében az MNB lehetővé teszi a BCE hallgatói számára a Pallas Athéné Közgondolkodási Programban való részvételt.

3. ábra: A tudatos pénzügyi gondolkodás felépítése

 3. ábra: A tudatos pénzügyi gondolkodás felépítése

Az intézmények közös célja, hogy olyan tevékenységeket támogassanak, amelyek hozzájárulnak a fiatal magyar kutatók külföldi doktori képzésben való részvételéhez, illetve a hazai PhD-programokban részt vevők számára nemzetközi szakemberekkel való együttműködést tesz lehetővé. Az intézmények közötti egyezség értelmében az MNB vállalta, hogy gyakornoki programokat szervez a BCE alap- és mesterképzési szakán tanulmányokat folytató hallgatói számára, amelynek során a hallgatók betekintést nyerhetnek a jegybankban folyó szakmai munkába, és a gyakorlatban hasznosíthatják az addig tanult ismereteiket.

Duális képzésben való együttműködés

Hasonlóan sikeres a jegybank duális képzésben nyújtott támogatása is. Ezen program célja, hogy jegybanki támogatással, a reálgazdasági folyamatokkal is foglalkozó, új típusú monetáris politika érdekében, modern szemléletű közgazdasági kutató-, fejlesztő- és oktatási központ(ok) jöjjenek létre, ahol az adott térség megújuló munkaerőpiaci igényeihez igazodó versenyképes tudástér kialakulhat. A duális képzést a Kecskeméti Főiskola GAMF Karával együttműködve alakították ki, ahol a hallgatók a gépészmérnöki alapszak, illetve gazdasági gépészmérnök szakirányon belül részesülnek olyan képzésben, amelyek a mérnöki diplomát adó intézmények és szakok között is magas nívót képvisel.

PhD-program

A program küldetése, hogy segítségével a PhD-fokozattal rendelkező közgazdászok, kutatók olyan tudást szerezzenek, amely a magyarországi és a nemzetközi szakmai életben is versenyképes. A PhD-programok kiemelt célja, hogy ne csak az egyetemi és kutatási szféra, hanem a hazai szakpolitikai döntéseket előkészítő elemző, alkalmazott kutató szakemberek utánpótlását is biztosítsa. A program az említett célok megvalósítása érdekében tanulmányi hozzájárulást biztosít PhD-hallgatók számára, és kutatási ösztöndíjakat ad hazai és külföldi kutatóknak. A program fontos eleme a hazai doktori iskolákkal való együttműködés, amelynek külső kontrollját tudományos tanácsadó testület biztosítja. Ezen törekvéseknek megfelelően jött létre 2015 szeptemberében a Pallas Athéné Geopolitikai Doktori Program „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” néven. Ez az Európában is ritka, ám hazánkban egyedülálló PhD-képzés multidiszciplináris megközelítéssel ad válaszokat a 21. század globális, nemzetközi, geopolitikai kihívásaira Kelet-Közép-Európa szemszögéből.

Kutatói program

A kutatói program célja a PhD sikeres befejezéséhez közös oktatási, kutatási projektek indítása, amelyben a Magyar Nemzeti Bank kutatói, elemzői, a hazai kutatási ösztöndíjasok, illetve – jellemzően rövidebb időszakra ideérkező – külföldi vendégkutatók vesznek részt. A program teret biztosít a résztvevőknek a folyamatos eszmecserére, az aktualitások megvitatására.

A Pallas Athéné Alapítványok

A Magyar Nemzeti Bank a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiájának mintegy keretet adva, kiegészítette és bővítette alapítványainak sorát. Az újonnan életre hívott Pallas Athéné Alapítványok a tudományok különböző területeire fókuszálnak, ám minden esetben szem előtt tartják, hogy az alapítványok és azok tevékenységei a közjót szolgálják, a közgondolkodást formálják, és hozzájáruljanak a versenyképes tudás megszerzéséhez.

4. ábra: Az MNB által létesített alapítványok

 4. ábra: Az MNB által létesített alapítványok

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA)

Az Alapítvány célja közgazdasági és pénzügyi szakemberek számára egy tudományos műhely, kutatóbázis megteremtése. Az Alapítvány kiemelten kezeli a közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támogatását, valamint elősegíti a közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatásokat. Anyagilag és szakmailag támogatást nyújt a felsőfokú oktatási intézményeknek. Közös projektek, programok és intézmények működtetése is szerepel a tervek között, amellyel Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási együttműködéseit és kapcsolatait erősítik.

Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC)

Az Alapítvány célja a határon túli, kiemelten a Kárpát-medencei gazdasági oktatás támogatása, tevékenységének fejlesztése. Erdélyben jelenleg magyar állami támogatással az Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem folytat magyar nyelven gazdasági képzéseket, előbbi csíkszeredai, utóbbi nagyváradi központtal, amelyekben alap- és mesterképzésen már jelenleg is közel 1000 hallgató vesz részt. Az Alapítvány az említett egyetemeken a hallgatókat a versenyképes közgazdasági képzés megszerzésében kívánja pártfogolni, és kiemelt figyelemmel kezeli az ehhez kapcsolódó témaköröket, tantárgyakat, úgymint a gazdaságfejlesztés, a gazdaságpolitika, a gazdasági jogszabályok alkotása és alkalmazása, valamint a fenntartható fejlesztési stratégiák kidolgozása.

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (PADS)

A PADS Alapítvány a közgazdasági és pénzügyi szakemberek, kiváltképp a bankszakmai szakemberek (tovább)képzésében vállal kiemelkedő és aktív szerepet. Mindezt teszi úgy, hogy bankszakmai tanfolyamok, akkreditált szakképesítést nyújtó, illetve nemzetközileg akkreditált banki, valamint az uniós pályázatkezeléshez kapcsolódó képzések szervezését segíti és támogatja. A leendő szakemberek képzéséhez az oktatási tevékenységek fejlesztésével, hitelintézeti szakkönyvek, szakfolyóiratok, szaklapok kiadásával járul hozzá.

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)

A 21. századra átrendeződő globális világrend és gazdasági változások, a piacokon tapasztalható globalizáció felhívta a figyelmet a geoökonómia és geopolitika fontosságára. Ezen folyamatok megértéséhez, adaptálásához, megválaszolásához a PAGEO Alapítvány tudásteremtéssel, elemzésekkel, nemzetközi és tudományos partnerségek kialakításával, a geopolitikai szakterület hazai aktivitásának serkentésével, a nemzetközi eredmények becsatornázásával tud hatékonyan hozzájárulni, miközben ennek eredményeit a jegybanki alaptevékenységben is alkalmazza. A PAGEO Alapítvány feladatai között jelölte meg egy olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásbázis kialakítását, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását. Ehhez kapcsolódóan geostratégiai intézetekkel („think tank” műhelyekkel) való együttműködés kialakítása a cél.

Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADOM)

Az Alapítvány Bács-Kiskun megyében, kiemelten Kecskeméten támogatja a közgazdasági és pénzügyi szakemberek képzését, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítésében vállal jelentős szerepet. Ezenfelül a művelődés, az oktatás és a tudomány fejlesztését, valamint a kecskeméti felsőoktatási intézményeket, a felsőoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézményeket és tevékenységeiket támogatja.

Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (PADI)

Az alapítványok sorában az egyik legfiatalabb a Pallas Athéné Innovationis. Amint azt a név is jelzi, az alapítvány a tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs technológiák megismeréséhez, megismertetéséhez és alkalmazásához nyújt támogatást. Vállalkozói konferenciák, szemináriumok, előadások megszervezéséhez, startup cégek vállalkozóinak külföldi tapasztalatszerzéséhez, tudástranszferjéhez és tudásának elmélyítéséhez, a képzési portfóliók és oktatási módszerek korszerűsítéséhez, valamint szakkönyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetéséhez kíván az Alapítvány rövid és hosszú távon hozzájárulni.

Összefoglalás

A Magyar Nemzeti Bank társadalomban betölteni kívánt szerepét a jövőbeni célkitűzéseihez, küldetésének meghatározásához kapcsolhatjuk. Hiszen a jegybank függetlensége és felelősségvállalása a társadalmi jólét egyik alappillérét jelenti, mivel tevékenységének közvetlen hatása van a gazdasági környezetre, a vállalkozásokra és a polgárok életére. Ezen célokat szem előtt tartva a jegybank küldetése egyik sarokpontjának tekinti a szakmai és össztársadalmi célok megvalósításához nyújtott támogatást, amelyek tükrözik a hitelességet, értéket teremtenek, erősítik a társadalmi és közösségek közötti egységet, a tudományos gondolkozást, nem utolsósorban támogatják a tehetségek gondozását, és fejlesztik a pénzügyi kultúrát. Ennek az értékteremtő és -megőrző gondolkodásnak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási programjai az oktatás, a kutatás, a tudományos tevékenységek, a pénzügyi ismeretterjesztés, a kultúra és a karitatív célú adományozás széles palettáját ölelik fel, különösen nagy hangsúlyt fektetve a tudás megszerzésére, az értékteremtésre és az értékek megőrzésére. Az oktatáshoz, pénzügyi gondolkodáshoz kapcsolódó stratégiai célokat tekintve a Magyar Nemzeti Bank:

– Szakemberei és stratégiai együttműködő partnerei a feladataihoz illeszkedő célok megvalósítása érdekében létrehozott alapítványok útján vezető szerepet kívánnak betölteni a közgazdasági és pénzügyi szakemberképzés megújításában.

– Feladatának tekinti a pénzügyi kultúra, ismeretterjesztés, a pénzügyi tudatosság, valamint az ezt megalapozó közgazdasági és társadalmi gondolkodás, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztését.

– Szakmai műhelyek létesítésével, különböző szintű közgazdasági, pénzügyi, társadalomtudományi, illetve interdiszciplináris képzési programok támogatásával ösztönözni kívánja a pénzügyi, közgazdasági és társadalompolitikai gondolkodás megújítását.

– Támogatja tudományos és kulturális folyóiratok működését.

– Kutatói, oktatói, képzési és gyakornoki ösztöndíjrendszert működtet.

– A Pallas Athéné Közgondolkodási Programja részeként támogatja, hogy a tehetséges magyar kutatók a társadalomtudományok, különösen a közgazdaságtan, pénzügyek és azok peremtudományai területén minél több, nemzetközileg is elismert színvonalú szellemi alkotást hozzanak létre.

– Gyakornoki programokat szervez a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló alap- és mesterszakos hallgatók számára.

– Törekszik a világ élvonalába tartozó egyetemekkel, kutatóműhelyekkel, intézményekkel, szakemberekkel történő kapcsolatépítésre, hazai és nemzetközi együttműködési háló kialakítására.

– Lehetőségeihez mérten szerepet kíván vállalni az értékteremtésben, a nemzeti értékek, a szellemi és kulturális örökség megőrzésében, az értékek közvetítésében.

A fentiek alapján látható, hogy a jegybank olyan tudásbázis mellett tette le a voksát, amely minden időben biztosítja a versenyképességet, segítve mindazokat, akik a folyamatos tanulás és fejlődés mellett döntöttek. A Magyar Nemzeti Bank maga is kutat és oktat, ám egyúttal megteremti a szükséges feltételeket azoknak, akik szintén tanulni vágynak. Nehéz és egyben nemes feladat is, amelyhez együttműködés szükséges az állampolgárok, a diákság és a tudományos világ részéről. Világosan kell látnunk, hogy egy olyan világrend alakult ki, ahol a tudás, az innovatív gondolatok léte jelentik a versenyelőnyt, ez vált a piacon maradás feltételévé. A Magyar Nemzeti Bank által nyújtott szakmai és materiális támogatással képesek vagyunk olyan gazdasági és tudományos produktumot előállítani, amellyel Európában és a világban az elsők között lehetünk. A jegybank által meghirdetett Társadalmi Felelősségvállalási Stratégia egy hosszú távú folyamat elemeit rögzíti. Világos a cél, ami felé halad, ám a közgondolkodás tudatos formálása egy többlépcsős, innovatív és az igényekre gyorsan reagáló, ám mégis időigényes folyamat.

Ennek a programnak az egyes elemei már megvalósultak, ám ahhoz, hogy a minőségi és tartós változás megtörténjen, még sok időnek kell eltelnie. Az viszont biztató, hogy hazánk számos európai és világviszonylatban elismert főiskolája, egyeteme, doktori iskolája a jegybankkal együtt összefogott, és olyan sikeres projekteket hívtak életre, mint például a duális képzés, az MNB Tanszék vagy a Pallas Athéné Geopolitikai Doktori Program. A jövőben az ilyen és ehhez hasonló projektek száma növekszik, hiszen sok esetben még csak a kezdeti lépések, előkészítő munkálatok történtek meg az együttműködés irányába. Ám a cél minden esetben azonos: felelősséggel való tudás és érték teremtése.

Jegyzetek

  • 1. Lentner Csaba – Szegedi Krisztina – Tatay Tibor: Társadalmi felelősségvállalás a bankszektorban. Pénzügyi Szemle, 2015/1., 96–104. o.
  • 2. Bert Scholtens: Finance as a driver of corporate social responsibilty. Journal of Business Ethics, 2006, 19–33. o.
  • 3. A felsorolt alapítványok közül a Magyar Nemzeti Bank jelenleg az első öt alapítványban gyakorolja alapítói jogait, további öt alapítványban (Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért, Közgazdasági Szemle Alapítvány, Közszolgáltatások Közgazdasági és Irányítási Kérdéseinek Központja, valamint az „Egészség a legnagyobb érték” Alapítvány) az alapítói jogok gyakorlására más személyt jelölt ki.

További felhasznált irodalom

Archie B. Carroll: The pyramid of Corporate Social Responsibility. Toward the Moral Management of Organizational
Stakeholders. Business Horizons, July–August, 1991.
Függetlenség és Felelősség. A Magyar Nemzeti Bank Alapokmánya. Magyar Nemzeti Bank, 2014. www.mnb.hu/letoltes/a-magyar-nemzeti-bank-alapokmanya-1.pdf
Lentner Csaba – Szegedi Krisztina – Tatay Tibor: A központi bankok társadalmi felelőssége. Vezetéstudomány, 2015/9–10., 35–47. o.
Tudás és Érték. Társadalmi Felelősségvállalási Stratégia. Magyar Nemzeti Bank, 2014. www.mnb.hu/letoltes/mnb-tarsadalmi-spread-low-1.pdf
Tzu-Kuan Chiu: Putting responsible finance to work for Citi microfinance. Journal Business Ethics, Vo. 119, No. 2.
www.mnb.hu
www.padabudapest.hu; www.pageobudapest.hu; www.padocbudapest.hu
www.padsbudapest.hu
© 2005 – 2021 Polgári Szemle Alapítvány