’48-as politika ’67-es alapon – A második Wekerle-kormány megalakulásának körülményei 1906 tavaszán

 

Polgári Szemle, 19. évf. 4–6. szám, 2023, 231–243., DOI: 10.24307/psz.2023.1217

Dr. Kárbin Ákos PhD, tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Dualizmus-kori kutatócsoport (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Összefoglalás

A 20. század eleji dualista Magyarországon az 1905. január 26. és február 4. között zajlott választáson az addig kormányzó Szabadelvű Párt elvesztette abszolút többségét. Ennek ellenére Ferenc József mégis hivatalban hagyta Tisza István kormányát, s ezt követően politikai válság bontakozott ki. Majd Tisza 1905. júniusi lemondása után az államfő Fejérváry Géza bárót nevezte ki miniszterelnöknek, aki parlamenten kívüli kormányt alakított és alkotmányellenesen kormányzott. A szövetkezett ellenzék és az uralkodó között hosszas előkészületeket követően létrejött egy egyezség, az úgynevezett áprilisi paktum, amelynek értelmében a választásokon győztes Függetlenségi Párt a kormányra kerülés érdekében lemondott katonai követeléseiről, felfüggesztette a nemzeti ellenállását és átvállalta a kormányzás felelősségét. Ennek a kormánynak a megalakulását mutatja be a tanulmány. Nyomon követi azt, hogy miért esett a király választása ismét Wekerle Sándorra. Felvázolja azt, hogy a miniszterelnök hogyan választotta ki minisztereit és alakított kormányt. Valamint elemzi annak lehetőségét, hogy a ’67-es kormány miképpen tud egy ’48-as többségű képviselőházzal a háta mögött kormányozni.

Kulcsszavak: dualizmus, ellenzéki pártok szövetsége, koalíciós kormány, Wekerle Sándor, 1906

 

 

1848 Hungarian Politics on the Basis of 1867 – The Circumstances Surrounding the Formation of the Second Wekerle Government in the Spring of 1906

Summary

In the dualist Hungary of the early 20th century, the ruling Libertarian Party lost its absolute majority in the elections held between 26 January and 4 February 1905. However, Joseph Franz still let István Tisza’s government in office, and thus a political crisis ensued. After Tisza's resignation in June 1905, the head of state appointed Baron Géza Fejérváry as prime minister, who formed an extra-parliamentary government and governed unconstitutionally. After lengthy preparations, a deal was struck between the allied opposition and the ruler, known as the April Pact, under which the election-winning Independence Party, in order to become the governing party, renounced its military demands, suspended its national resistance and took on the responsibility of governing. The study describes the formation of this government. It traces the reasons behind the King’s choice of electing Sándor Wekerle once again. It also analyses the possibility of a ’67 government leading with a ’48 majority in the House of Representatives.

Keywords: dualism, alliance of opposition parties, coalition government, Sándor Wekerle, 1906