Intézményválasztási aspektusok vizsgálata a felsőoktatás nemzetköziesítésének tükrében

 

Polgári Szemle, 19. évf. 1–3. szám, 2023, 395–414., DOI: 10.24307/psz.2023.0927

Janik Henrietta, PhD hallgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Összefoglalás

A nemzetközi hallgatói mobilitás egyre nő, és átformálja a felsőoktatási intézmények képét. Ez a tanulmány a nemzetközi hallgatók, fogadó ország kiválasztására vonatkozó, motiváló tényezőit vizsgálja. Az intézményválasztás szempontjait nem-parametrikus teszt, faktorelemzés és főkomponens-elemzés segítségével vizsgáltuk 270 fős minta alapján. A Magyarországon végzett kutatások eredményeire támaszkodva a tanulmány a fogadó ország kiválasztását befolyásoló tényezőket és a végső fogadó intézmény kiválasztását befolyásoló tényezőket analizáló további kutatásokat vizsgálja. Ezen eredmények alapján a tanulmány amellett érvel, hogy a származási országon belüli gazdasági és társadalmi erők szolgálnak arra, hogy a hallgatókat külföldre „tolják”. A döntés azonban, hogy melyik fogadó országot választják, számos „húzó” tényezőtől függ. A tanulmány kiemeli az emberi környezet minőségének, a földrajzi közelségnek, a tandíj- és megélhetési költségeknek, az ösztöndíj-lehetőségeknek és a fogadó ország vagy intézmény ismertségének fontosságát, valamint a nyelvi közelségnek a hallgatói áramlásra gyakorolt hatását. A jelen empirikus kutatás feltárja az összefüggéseket néhány húzó tényező, például az előnyös földrajzi elhelyezkedés, az intézményi támogatás, az emberi környezet minősége, a diplomaszerzés költségei, a kapcsolati háló és kultúra, a pozitív országimázs, valamint a nemzetközi hallgatók származási országa között. A faktorelemzés eredményei feltárják az ebben a kutatásban használt tanulási változók mögöttes struktúráját, továbbá empirikus támogatást nyújtanak annak alkalmazásához a nemzetközi hallgatók felsőoktatási tanulmányi tapasztalatainak jövőbeli vizsgálataiban.

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: I23, C14, C38

Kulcsszavak: nemzetközi hallgatói mobilitás, nemzetközi hallgatói döntéshozatali folyamat, push-pull elmélet, nem-paraméteres vizsgálat

Examining Aspects of Institutional Choice in the Context of the Internationalisation of Higher Education

Summary

International student mobility has been growing and reshaping the landscape of tertiary institutions. This paper examines the factors motivating international student choice of host country. We examined institutional choice aspects using a non-parametric test, factor analysis, and principal component analysis based on a 270-person sample. Drawing on the findings from research studies undertaken in Hungary, the paper examines the factors influencing host country selection and additional research that examines the factors influencing choice of final host institution. Based on these findings, the paper argues that economic and social forces within the home country serve to „push” students abroad. However, the decision on which host country they will select is dependent on a variety of „pull” factors. The paper highlights the importance of the quality of human environment, geographical proximity, tuition and living costs, scholarship opportunities, post-graduation employment options and awareness of a host country or institution, as well as the influence of language proximity on student flows. The present empirical research reveals the close correlations between some pull factors such as advantageous geographical location, institutional support, quality of human environment, expected balanced work environment after graduation, and country of origin of international students. Results from a factor analysis reveal an underlying structure to the learning variables used in this research and provide empirical support for its application in future investigations of the academic experiences of international students in higher education.

Journal of Economic Literature (JEL) codes: I23, C14, C38

Keywords: international student mobility, international student decision-making process, push-pull theory, non-parametric test