A visegrádi szimbolikus közpolitika és Közép-Európa helye a nemzetközi rendben

 

Polgári Szemle, 19. évf. 1–3. szám, 2023, 273–286., DOI: 10.24307/psz.2023.0918

Dr. Rada Péter, egyetemi docens, Budapesti Metropolitan Egyetem, nemzetközi rektorhelyettes, nemzetközi kapcsolatok szakértő (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), Prof. Dr. Vass László, Budapesti Metropolitan Egyetem alapító rektor, professzor emeritus (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), Dr. Izmindi Richárd, egyetemi docens, Budapesti Metropolitan Egyetem, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok, intézetvezető

Összefoglalás

Közép-Európa – és jelen tanulmány tekintetében a Visegrádi Együttműködés – helye, szerepe és mozgástere alapvetően határozza meg hazánk külpolitikai lehetőségeinek kereteit is. 1991 óta a Visegrádi Együttműködés hivatkozási pont volt a magyar külpolitikában mind az euroatlanti integráció, mind a szomszédságpolitika, mind pedig a magyar nemzet határon túli érdekei védelme tekintetében is. A politikai geometria, amelyben hazánknak navigálnia kell rendelkezik egy sajátos regionális karakterrel, amelyhez a szimbolikus közpolitikai hátteret a Visegrádi Együttműködés adja. Jelen tanulmány célja, hogy ezt a regionális karaktert és hátteret felvázolja, valamint, hogy megvizsgálja régiónk helyét, a regionális érdekek érvényesülésének nemzetközi rendszer szintű megjelenését. A visegrádi országok ma a „liberális világrend” magterületéhez tartoznak, és ugyan nem közvetlen napirendalkotói a rendnek, de a regionális együttműködésen keresztül indirekt módon hatnak rá, például az EU-s döntéshozatalban, vagy az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatokon keresztül. Így a visegrádi szimbolikus közpolitikának valójában kimutatható hatása van a nemzetközi rendszer fejlődése szempontjából is.

Kulcsszavak: Visegrádi Együttműködés, nemzetközi rend, szimbolikus közpolitika

The Symbolic Public Policy of the Visegrad Cooperation and Central Europe's Place in the International Order

Summary

The room for maneuver in Central Europe – and in this study for the Visegrad Cooperation – fundamentally determines the limits of Hungary's foreign policy options. Since 1991, the Visegrad Cooperation has been a point of reference in Hungarian foreign policy, both in terms of Euro-Atlantic integration, neighborhood policy and the protection of Hungarian minorities beyond the borders. The political geometry in which Hungary has had to navigate has a specific regional character, for which the Visegrad Cooperation provides some kind of framework in the form of “symbolic public policy”. The aim of this introductory chapter is to outline this regional character and background, and to examine the place of our region in the world and the way in which regional interests are represented at the level of the international system. Today, the Visegrad countries belong to the core countries of the 'liberal world order' and, although they are not direct agenda-setters of the order, they influence it indirectly through regional cooperation, for example in the EU decision-making or through regional as well as bilateral relations with the United States. Thus, Visegrad's symbolic public policy does have a demonstrable impact on the development of the international system, even if it is limited compared to the impact of great powers. 

Keywords: Visegrad Cooperation, international order, symbolic public policy