A pénzügyi tudatosság és a generációs hovatartozás hatása a magyarok megtakarításképzésére

 

Polgári Szemle, 19. évf. 1–3. szám, 2023, 152–168., DOI: 10.24307/psz.2023.0910

Dr. Habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes, Óbudai Egyetem, egyetemi docens, (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Összefoglalás

A XXI. század számos változást hozott az életünkbe. Soha nem látott léptéket öltött a digitalizáció és az információáramlás, mely számos előnnyel és hátránnyal járt. A létezésünket minden percben megrohanó információ dömping, a reklámok hada, a döntéseinket befolyásoló üzenetek folyamatos készenlétre kényszerítenek minket. Ebben a felgyorsult világában meg kellett tanulnunk azt, hogy a bizonytalanság állandó, és egyre váratlanabb helyzetekben kell szembe néznünk az élet minden frontján. Ez a bizonytalanság kiterjed nemcsak a jövedelmi pozíciónkra, hanem a munkahelyünkre, egisztenciánkra is. A globális konfliktushelyzetek pedig csak tovább erősítik ezt a bizonytalansági érzetet. A bizonytalan helyzetekben az egyének és szervezetek alapvető célja a biztonságra törekvés, melyet a rendelkezésre álló eszközök mentén próbálnak elérni. Nincs ez másképp a pénzügyeink tekintetében sem. A megtakarítások célja éppen az, hogy védőhálót képezzen a váratlan, előre nem látható helyzetekre, szituációkra egyéni, nemzeti és nemzetgazdasági szinten egyaránt. Azon nemzetek, amelyek magas megtakarítási rátával rendelkeztek mindig többet tudtak fordítani a beruházásokra, így magasabb gazdasági növekedéssel büszkélkedhettek. A megtakarítások, a kincsképző funkciójukból kiindulva segítenek abban, hogy a hirtelen jött váratlan helyzeteket kezelni lehessen. A megtakarítások napjainkban a klasszikus biztonsági funkción messze túlmutatnak. A fogyasztói társadalomban, a kínálat bősége mellett a jövőbeli fogyasztás zálogát is jelenti, melyre a folyó jövedelmek nem nyújtanak fedezetet. A tanulmány a fenti indító gondolatok mentén arra vállalkozik, hogy felmérje a megtakarítás képzés mögötti tényezőket, indítékokat, és motivációkat a pandémia utáni időszakban. A megtakarítást idukáló tényezőket a generációs hovatartozás és a pénzügyi tudatosság szempontjai mentén kívánom megvizsgálni egy Magyarországon végrehajtott kérdőíves adatfelvétel eredményei alapján. 

Journal of Economic Literature (JEL) kódok: D14, F65, G21, G53

Kulcsszavak: pénzügyi tudatosság, pénzügyi műveltség, megtakarítás, megtakarításképzés, generációs hovatartozás

The Impact of Financial Awareness and Generational Affiliation on the Savings of Hungarians

Summary

The 21st century has brought many changes in our lives. Digitisation and information flows have reached unprecedented levels, along with many advantages and disadvantages. Information dumping, advertising and messages that influence our decisions force us to be constantly on our toes. In this fast-paced world, we have had to learn that uncertainty is constant and that we face increasingly unexpected situations on all fronts of life. This uncertainty extends to our financial status as well as our jobs and social status. And global conflict situations only add to this sense of insecurity. In a state of insecurity, individuals and organisations seek security through the means at their very disposal. This is no different for our finances. The purpose of savings is precisely to provide a safety net for unexpected, unforeseen situations and situations at an individual, national and national-economic level. Nations that have had high savings rates have always been able to invest more, and thus boast higher economic growth. Savings, by virtue of their treasury function, help to deal with sudden unexpected situations. Savings nowadays go far beyond a classic safety function. In a consumer society, given the abundance of supply, they are a pledge of future consumption that current income cannot buy. Along those lines, the paper sets out to assess the factors, motives and motivations behind the accumulation of savings in the post-pandemic period. I will examine the factors that induce savings along the aspects of generational affiliation and financial awareness based on the results of a questionnaire survey conducted in Hungary. 

Journal of Economic Literature (JEL) codes: D14, F65, G21, G53

Keywords: financial awareness, financial literacy, savings, savings education, generational affiliation